Planujesz zarządzać własną firmą, a może chcesz rozwinąć pomysł na biznes? Zobacz, czego nauczysz się na kierunku „Innowacje i przedsiębiorczość”

Młodzi ludzie, którzy tuż po maturze planują swoją przyszłość zawodową stają przed dylematem, jaki wybrać kierunek studiów. Jest on o tyle poważny, że jego rozwiązanie, w przyszłości ma dać, jeśli nie gwarancję, to choćby szansę na podjęcie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Wielu z nich chce iść o krok dalej i po odebraniu dyplomu uczelni wyższej marzy o założeniu własnej działalności, aby samemu stać się przedsiębiorcą oraz spełniać swoje pasje i ambicje. W realizacji takich planów z pewnością może pomóc studiowanie na kierunku Innowacje i Przedsiębiorczość na Uczelni Łazarskiego.

Swego czasu bardzo popularnym kierunkiem studiów były zarządzanie i ekonomia. W pewnym momencie można było przypuszczać, że absolwentami polskich szkół wyższych będą sami menadżerowie pretendujący do szybkiego stania się prezesami spółek. To zgoła niemożliwe, dlatego też zaczęto zadawać sobie pytanie - Czy studiowanie zarządzania nie jest "passe"?

Z całą pewnością można odpowiedzieć, że nie! Światowa gospodarka nie mogłaby się rozwijać, gdyby nie sprawni menadżerowie. Oczywiście kluczowe w zarządzaniu jest doświadczenie i praktyka. Jednak większość osób, pełniących wysokie funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach, jest zdania, że to studia menadżerskie pozwoliły im na kompleksowe spojrzenie na zarządzanie firmą i zrozumienie procesów towarzyszących dynamicznym zmianom w organizacji.

Motorem napędowym współczesnych gospodarek jest innowacyjność. Jest ona nieodzownie związana z kreatywnym, twórczym myśleniem i nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów czy wyzwań. Wiele z tych umiejętności wynika z osobistych predyspozycji. Jednak niezbędne jest zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, aby z sukcesem wykorzystywać swoje atuty i mocne strony w życiu zawodowym.

Wiedza napędzana praktyką

Nowoczesne uczelnie, odpowiadając na wymogi współczesnego rynku pracy konstruują ofertę edukacyjną w taki sposób, aby studenci już w trakcie nauki mogli nabyć praktyczne umiejętności, które pozwolą im na szybkie przystosowanie się do wymogów organizacyjnych firm.

Na takich uczelniach treść kształcenia jest wieloaspektowa i ma dać rzetelne przygotowanie do wykonywania różnych funkcji i właściwych dla nich zadań operacyjnych. Celem specjalności "Innowacje i Przedsiębiorczość" na Uczelni Łazarskiego, jest przygotowanie studentów do roli innowacyjnego przedsiębiorcy lub menadżera odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Jak czytamy w raporcie PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) umiejętność przeprowadzania zmian w organizacji to zyskująca na znaczeniu kompetencja menadżerów, która jest wysoko ceniona przez pracodawców.

Zajęcia oparte są na przykładach prawdziwych firm działających na polskim rynku i prezentują rzeczywiste wyzwania przed jakimi stają partnerzy biznesowi tej specjalności. Wykładowcy wykorzystują gry biznesowe, warsztaty problemowe czy case studies, a także prezentują nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Dzięki temu absolwent posiada praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także całego procesu implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu. Dobrym przykładem jest przedmiot "Od idei do realizacji". Dr Piotr Gołaszewski, opiekun specjalności "Innowacje i Przedsiębiorczość" zauważa, że: "To jeden z najtrudniejszych elementów, doprowadzić pomysł do takiego etapu, aby działał w środowisku firmy i dobrze służył. Znam wiele pomysłowych osób i bardzo mało takich, które potrafią te pomysły zrealizować. Na zajęciach ćwiczymy wspólnie techniki i narzędzia, które pozwolą naszym uczestnikom być skutecznymi w tym co zaplanują".

Kierunek "Innowacje i Przedsiębiorczość" na Uczelni Łazarskiego koncentruje się na nauce poprzez praktykę i kształtuje nawyki kreatywnego, niestandardowego myślenia.

Kierunek ten wyróżnia praktyczne podejście. Wszyscy prowadzący to osoby z bogatym doświadczeniem biznesowym. Doskonale rozumieją, jakich pracowników poszukuje rynek, a także jakie wyzwania stoją przed absolwentami. Dlatego zajęcia prezentują prawdziwe sytuacje z przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wypracowała zestaw rzeczywistych oczekiwań pracodawców w kontekście zawodów przyszłości. Znamy te potrzeby, a nasz program stanowi precyzyjną odpowiedź na poszukiwane przez rynek pracy kompetencje - mówi dr Piotr Gołaszewski z Uczelni Łazarskiego.

Dla pomyślnego rozwoju kariery zawodowej, istotne są również tzw. kompetencje miękkie. Zarządzanie w przedsiębiorstwie wiąże się z pracą z ludźmi, z którymi wspólnie realizujemy założone cele projektowe i wdrażamy strategiczne rozwiązania. Już w trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności typowe dla przedsiębiorcy czy menadżera, takie jak zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie procesu zmiany, w tym przygotowanie do niej liderów i zespołów, realizowanie oraz monitorowania jej przebiegu, obniżanie oporu przeciwko zmianom, planowanie procesów, a także umiejętności prezentacji oraz zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.

Studia powinny przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy i wpłynąć pozytywnie na ich konkurencyjność. Warto podkreślić, że program na kierunku "Innowacje i Przedsiębiorczość" zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia, oparte ściśle o aktualne oczekiwania rynku pracy, a jego wytyczne zostały zbudowane wspólnie
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zarządzanie - kierunek przyszłości?

Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarczo - społeczna związana również z bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią utrudnia nam przewidywania, jak będzie wyglądała przyszłość za dziesięć czy piętnaście lat. Podobnie jest z zawodami. To, co dziś uważamy za odległe w czasie opowieści futurologiczne, może zupełnie zmienić nowe odkrycie dokonane już jutro. Natomiast, to wszystko nie zmienia faktu, że są potrzebne umiejętności i kompetencje, aby ten "świat jutra" lepiej rozumieć i lepiej w nim działać. Dr Piotr Gołaszewski zauważa, że "Ostrze tej specjalności wycelowane jest w dwa, główne działania. Tworzenie trwałych zmian, także innowacyjnych, w wielu obszarach działającej organizacji. Po drugie, pełne przygotowanie do założenia i poprowadzenia własnego biznesu".

Dlaczego tak istotne jest, że pierwszy rok zarządzania i ekonomii jest dla wszystkich, a po nim student wybiera specjalizację, która najbardziej mu odpowiada? Młody człowiek rozpoczynając studia dysponuje różnym doświadczeniem i poziomem wiedzy. Wybór odpowiedniej dla siebie specjalizacji wymaga czasu. Dlatego program obejmuje obszar ogólny, kierunkowy i specjalizacyjny. Dr Piotr Gołaszewski mówi: "Pozwala nam to zdobyć solidne podstawy i usystematyzować wiedzę potrzebną na dalszych etapach nauki. Studia powinny dawać przestrzeń do mądrego wyboru specjalizacji. Studenci mogą zweryfikować swoje wyobrażenia i nadzieje w ramach realizowanych przedmiotów, a także skonsultować swoje wątpliwości z doświadczonymi wykładowcami".

Jeśli zdobędziemy fundamentalną wiedzę, jak funkcjonuje gospodarka czy firma, będzie nam łatwiej zrozumieć meandry i szczegóły na kolejnych etapach kształcenia. Ekonomia i zarządzanie to ogromne, fascynujące przestrzenie wiedzy, ale nie wszyscy interesujemy się wszystkim. Temu właśnie służy wybór specjalizacji. Gdy zaczynamy czuć, że ten obszar jest "bardziej dla nas" - szukajmy dziedziny, która odpowiada naszym zainteresowaniom i potrzebom. Odpowiednie przygotowanie jest zatem kluczem do samodzielnego oraz przedsiębiorczego działania, jako partner zarządzający, w przejętej firmie rodzinnej czy w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach firm i korporacji.

Pamiętajmy, że pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji i poza nią. Możemy rozwinąć lub zarządzać zmianą w istniejącej firmie, założyć własną działalność czy podjąć pracę w firmie doceniającej pro-aktywność i przedsiębiorczość np. na stanowisku partnera, doradcy lub menadżera projektów.

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo - ekonomiczną w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Rzeczpospolitej". Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie "Briefu". Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Więcej informacji na www.lazarski.pl.

O Uczelni Łazarskiego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-12 08:32:19
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
UNS_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
 
Polityka Prywatności