Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Trochę humoru przed pracą:)
Historyjka jest o tym, jak to w pewnej firmie wprowadzono książkę spóźnień i trafiło na najwartościowszego pracownika, który miał parę lat do emerytury i zawsze się spóźniał...
- "Przyczyna spóźnienia: obudziłem się o godzinie 06:30. Umyłem się, wróciłem do pokoju, spojrzałem na żonę i dostałem erekcji. W moim wieku takiej okazji nie można zmarnować."
- "Działania podjęte w celu minimalizacji spóźnienia: zrezygnowałem ze śniadania." To już wiecie, jak się tłumaczyć ze spóźnienia ;-))))

PRACA

Inspektor ochrony danych pilnie poszukiwany – kto może nim zostać?
RODO ukształtowało nowe stanowisko – inspektora ochrony danych (IOD), wzbudza ono wątpliwości i pytania dotyczące tego, kto może ubiegać się o pełnienie tej funkcji, a także kiedy należy go powołać. Obowiązek ustanowienia IOD nałożony został na organy lub instytucje publiczne (z wyjątkiem sądów) oraz podmioty, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania na dużą skalę danych osobowych, które ze względu na swój charakter, zakres czy cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą lub przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych bądź danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
dział ogólnopolski PRACA - serwisy
Inne sieci i usługi w zakresie europejskiej mobilności
Oprócz EURES na uwagę zasługują również niżej przedstawione europejskie sieci zajmujące się mobilnością. Są to: Twoja Europa, Twoja Europa - Porady, SOLVIT, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (DG EAC), Europass, Euroguidance, Enterprise Europe Network, Europejski portal dla małych przedsiębiorstw.
Tax-Pol
Firma Tax-Pol jest jedną z najstarszych (od 2001 roku) i jedną z najtańszych firm w Polsce!!! Od wielu lat jest liderem na rynku polskim oferując zwrot podatku aż z 11 najbardziej popularnych krajów. Firma rozlicza także wszelkiego rodzaju dodatki/zasiłki, jak i również podatek VAT z krajów UE. Zaufało jej już tysiące klientów.
PORADNIK
Serwisy archiwalne
Tax-Pol-220_1.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
boks_220.gif
boks_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - nowoczesny sprzęt
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 4
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
 
Polityka Prywatności