Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Trochę humoru przed pracą:)
Historyjka jest o tym, jak to w pewnej firmie wprowadzono książkę spóźnień i trafiło na najwartościowszego pracownika, który miał parę lat do emerytury i zawsze się spóźniał...
- "Przyczyna spóźnienia: obudziłem się o godzinie 06:30. Umyłem się, wróciłem do pokoju, spojrzałem na żonę i dostałem erekcji. W moim wieku takiej okazji nie można zmarnować."
- "Działania podjęte w celu minimalizacji spóźnienia: zrezygnowałem ze śniadania." To już wiecie, jak się tłumaczyć ze spóźnienia ;-))))

PRACA

Właściwy pomiar absencji chorobowej
Pierwszym krokiem w celu trwałego ograniczenia poziomu absencji chorobowej w firmie jest właściwe określenie skali i źródeł problemu. Istnieje kilka różnych narzędzi pomiaru, zależnych od specyfiki danego przedsiębiorstwa, a także sposobów analizy zebranych informacji. Jednak każdy etap tego procesu jest obarczony ryzykiem popełnienia błędu rzutującego na miarodajność wyników.
dział ogólnopolski PRACA - serwisy
Aplikowanie na stanowisko
W odpowiedzi na ogłoszenie o pracy kandydaci powinni postępować zgodnie z procedurą aplikacyjną opisaną w ogłoszeniu. Niektóre przedsiębiorstwa wymagają od kandydatów złożenia CV i listu motywacyjnego, inne udostępniają formularz aplikacyjny, który należy w całości wypełnić. Podanie o pracę należy zawsze przygotować w języku ogłoszenia, chyba że wskazano inaczej. W miarę możliwości kandydat może spersonalizować aplikację, dowiadując się na przykład, kto prowadzi rekrutację - może to być dyrektor personalny lub dyrektor działu - i zaadresować podanie do tej osoby. Kandydaci powinni zachowywać informacje o posadach, na które aplikowali, ponieważ mogą ich potrzebować później, gdy skontaktuje się z nimi pracodawca.
PORADNIK
Serwisy archiwalne

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności