Trochę humoru przed pracą:)

Nowoprzyjęta do pracy zostaje pouczona, aby przypadkiem nie przekręciła nazwiska dyrektora, który nazywa się Kotas.
- Pamiętaj! - poucza ją koleżanka - nie "U", lecz "O". Jeszcze tego samego dnia do dyrektora jest ważny telefon z ministerstwa, a dyrektor przebywa gdzieś na hali fabrycznej. Wysłano po niego nowoprzyjętą pracownice. Ta wbiega przejęta do hali i krzyczy na cały głos:
- Czy jest tutaj dyrektor Choj?

PRACA

Kto się boi o pracę mniej niż inni? Programiści na liście „bezpiecznych” zawodów BCC
Czy widmo kryzysu gospodarczego ominie zieloną wyspę, jaką na rynku pracy jest branża IT? Z najnowszych danych wynika, że aż jedna trzecia firm z tego sektora nie odczuwa żadnych utrudnień, a niektóre mają się nawet lepiej niż przed pandemią. Nie boją się też zatrudniać programistów z mniejszym doświadczeniem.
dział ogólnopolski PRACA - serwisy
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Coraz więcej pracodawców decyduje się na przeprowadzanie z kandydatami kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych (zwanych również rozmowami ustrukturyzowanymi lub sytuacyjnymi). Okazały się one skuteczne w prognozowaniu przyszłych wyników kandydata w pracy, stanowią też bardziej obiektywne narzędzie niż rozmowy nieustrukturyzowane.
ATAS - wyjazd na rok lub semestr szkolny
Biuro Wyjazdów Językowych ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa e-mail: bwj@atas.pl
JPEdukacja
Firma oferuje wyjazdy na rok szkolny m.in. w USA, Kanadzie oraz do Wielkiej Brytanii.
PORADNIK
Serwisy archiwalne
 
Polityka Prywatności