Całościowe spojrzenie

Ogólny obraz przedsiębiorstwa tworzy się na podstawie każdego po­jedynczego procesu.

„Całościowe spojrzenie" i „pojedynczy proces" - zestawienie tych dwóch określeń brzmi paradoksalnie, ale czasem właśnie paradoksy decydują o skutecznym zarządzaniu.

Sukcesy firmy zależą od pracy zespołowej. Truizm? A jednak wie­le osób mówi „firma to ja". I co gorsze, działa w myśl tego powiedze­nia. Choć teraz firma funkcjonuje dobrze, kiedy ich zabraknie, może dojść do zakłóceń pracy. Z drugiej strony w cytowanym powiedzeniu tkwi prawda - to ode mnie również zależy, jak firma będzie wyglą­dać. Dlatego sprawą niezwykłej wagi jest wpajanie ludziom zasad współzależności i współodpowiedzialności, bo ich zrozumienie i prze­strzeganie prowadzi do tego, że każdy proces w przedsiębiorstwie może odbywać się prawidłowo.

 

O jakie procesy chodzi? O niemal każdą czynność w firmie. Nie wystarczy zatroszczyć się o właściwy marketing czy dobry dział sprze­daży, żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało na optymalnym poziomie. Najlepszą pracę kilku działów może popsuć... recepcjonistka. Począw­szy zatem od obsługi centrali telefonicznej czy od osób odbierających zwykle telefony, przez dział marketingu i sprzedawców, osoby, któ­rych zadaniem jest stała troska o klienta, aż po przyjmujących inter­wencje i zażalenia - wszyscy powinni czuć się częścią określonego zespołu, nad pracą którego czuwa lider-trener. W firmie bowiem, tak jak w sporcie potrzebny jest trener. W działalności gospodarczej, ni­czym w zmaganiach sportowych, ważna jest troska o procesy, które prowadzą do zwycięstwa.

 

Oto te, o których prawidłowość należy zadbać:

- stały trening dostosowany do potrzeb,

- systematyczne obserwowanie konkurencji i porównywanie jej efektów pracy ze swoimi,

- obmyślenie strategii gry w zależności od zmieniających się wa¬runków i potrzeb,

- ciągłe przewidywanie zmian,

- dobór właściwych zawodników czy graczy, stała rekrutacja i utrzymywanie zawodników rezerwowych oraz stworzenie systemu, który pozwoli działać w każdej trudnej czy nietypowej sytuacji,

- utrzymywanie określonej dyscypliny i wyrabianie zdrowych przyzwyczajeń,

- przeprowadzanie sprawdzianów formy i umiejętności,

- monitorowanie indywidualnych postępów zawodników,

- życzliwa ocena krytyczna działań zawodników,

- mowy motywacyjne i akcje poprawiające samopoczucie członków zespołu,

- ciągle uczenie się na podstawie błędów i porażek,

- system nagród rzeczowych i wzmocnień psychologicznych sprzężony z wynikami pracy drużyn.

 

Fragmenty z książki "Sukces firmy".

Autor: Iwona Majewska-Opiełka.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności