Opis 17 kluczowych zasad sukcesu firmy

EWOLUCJA JAKOŚCI

 1. Należy badać, czy klienci są zadowoleni, i wciąż myśleć, by byli i by jakość naszych usług była coraz wyższa.
 2. Każdy klient powinien być traktowany jak wieczne źródło dochodu.

 

DOINFORMOWANIE

 1. Oddzielna komórka zajmująca się działalnością PR oraz zbieraniem i przetwarzaniem informacji płynących z zewnątrz ułatwia zrozumienie zewnętrznych wpływów.
 2. Udział w konferencjach oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych i biznesowych jest znakomitym sposobem na doinformowanie i kontrolowanie zależności i wpływów.
 3. Chcąc doprowadzić do autentycznego zaangażowania pra­cowników w działalność firmy, trzeba się troszczyć o lu­dzi, a także o ich poczucie przynależności do firmy. Wspól­ne spotkania, symbole łączące ludzi z firmą - takie jak stroje, znaczki, logo, nawet hymn przedsiębiorstwa - mogą w tym pomóc.

 

CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE

 1. Sprawdź, czy w twojej firmie dba się o każdy proces, któ­ry jest niezbędny do optymalnego funkcjonowania cało­ści przedsiębiorstwa. Czasami dobrze jest w tym celu za­trudnić firmę z zewnątrz, ponieważ jesteśmy nieraz zbyt przywiązani do własnych rozwiązań, by mocje właściwie ocenić.
 2. W przyjrzeniu się wszystkim procesom bardzo pomaga kompleksowe badanie kultury firmy.

 

WIEDZA

 1. W firmie powinna być komórka zajmująca się szkolenia­mi. Może to być nawet jedna osoba.
 2. Szkolić trzeba systematycznie, należy jednak starannie wybierać firmy i współtworzyć z nimi programy.
 3. Lepiej jest koncentrować się na celach kursu i tym, co on da, niż na konkretnym rozkładzie zajęć.
 4. Sztywność programu nie jest dowodem kompetencji, ale braku wiedzy. Dobry trener jest elastyczny: podkreśla jedne tematy, omija inne - w zależności od zauważonych potrzeb słuchaczy.
 5. Dobry szef firmy daje się namówić osobie zajmującej się szkoleniami także na przeszkolenie siebie.

 

WSPÓŁZARZĄDZANIE

 1. Warto pytać o zdanie podwładnych i szeregowych pra­cowników, a także prosić ich o udział w zarządzaniu. Na tym polega prawdziwe współzarządzanie, dzięki które­mu zwiększa się potencjał twórczy firmy.
 2. Osobom przygotowanym należy przekazywać prawo po­dejmowania decyzji i związaną z nim odpowiedzialność.
 3. Prawdziwe partnerstwo kreują liderzy.

 

WARTOŚCI W FIRMIE

 1. Jeżeli w twoim przedsiębiorstwie nie ma jeszcze misji, zachęcam do pracy nad jej powstaniem.
 2. Jeżeli misja firmy jest jedynie sloganem reklamowym, warto zacząć wcielać ją w życie.

 

Fragmenty z książki "Sukces firmy".

Autor: Iwona Majewska-Opiełka.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności