Finansowanie małych i średnich firm

7. Aniołowie biznesu (business angels)

 

W krajach wysoko rozwiniętych instytucja business angels pojawiła się jako forma finansowania ryzykownych przedsięwzięć, które nie mają szans na zainteresowanie funduszy venture capital ze względu na ograniczoną skalę działania. Jeśli poszukujemy finansowania zewnętrznego poniżej progu zainteresowania funduszy venture capital, czyli na przykład kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy euro, pomocni mogą okazać się indywidualni inwestorzy wysokiego ryzyka, dosłownie „aniołowie biznesu” (ang. business angels). Są to inwestorzy prywatni, którzy zazwyczaj osiągnęli już znaczący sukces finansowy w działalności gospodarczej jako prywatni przedsiębiorcy bądź członkowie kadry kierowniczej wielkich korporacji.

 

Własne zasoby finansowe i doświadczenie biznesowe chcieliby zaangażować we wsparcie nowych interesujących przedsięwzięć, licząc na godziwą stopę zwrotu w perspektywie kilku lat. Ich atrakcyjność dla inicjatorów nowych przedsięwzięć wynika z ich elastycznej, pragmatycznej postawy, w związku z czym współpraca z nimi jest znacznie mniej sformalizowana niż z przedstawicielami venture capital. Ten segment rynku kapitałowego w Polsce dopiero się rodzi. W 2003 roku powstało stowarzyszenie Polska Sieć Aniołów Biznesu, a w 2005 roku przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych podjęto inicjatywę Lewiatan Business Angels, polegającą na kojarzeniu firm poszukujących kapitału z kandydatami na inwestorów indywidualnych29. Wobec coraz liczniejszej grupy osób o relatywnie dużych zasobach finansowych, a jednocześnie dysponujących bogatym doświadczeniem biznesowym można sądzić, że znaczenie tej grupy inwestorów będzie szybko rosło.

 

Niezależnie od prób stworzenia ram instytucjonalnych dla tego segmentu rynku kapitałowego, inicjatorzy nowych przedsięwzięć powinni podjąć własne działania w celu znalezienia potencjalnych kandydatów. Często bywa tak, że w kręgu znajomych czy rodziny istnieją osoby spełniające kryteria dla business angels, lecz nie prowadzą takiej działalności, choćby ze względu na brak świadomości, że takie możliwości są powszechnie praktykowane na świecie. Uzyskanie od takiej osoby wsparcia finansowego, przy jednoczesnym zaangażowaniu merytorycznym, może być interesującą opcją na tle innych wariantów sfinansowania biznesu.

 

Jerzy Cieślik, „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, WAiP 2006, s. 142-143.

 

 
Polityka Prywatności