Pomysł na biznes

2.2. Typowe źródła inspiracji dla pomysłów biznesowych

 

Zanim przystąpimy do poszukiwań atrakcyjnych pomysłów na biznes, warto ustalić, jakie są ogólne tendencje w tej dziedzinie wśród aktywnych przedsiębiorców. Źródła inspiracji pomysłów biznesowych były w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat przedmiotem licznych badań empirycznych, przeprowadzanych głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Ich wyniki pozwalają na określenie podstawowych prawidłowości w tej dziedzinie.

 

Wcześniejsze doświadczenie w danej branży, specjalistyczne doświadczenie zawodowe

 

Wcześniejsze doświadczenie w branży wymieniane jest powszechnie jako główne i wiodące źródło inspiracji. Wydaje się to całkiem naturalne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Ktoś, kto przez wiele lat aktywnie funkcjonuje w danej dziedzinie (np. jako pracownik etatowy), w sposób niejako naturalny mając możliwość obserwacji aktualnych tendencji, dostrzega mankamenty oraz słabości i w ten sposób może być zainspirowany do samodzielnego działania. Co jest również istotne, adepci biznesu z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym są znacznie mniej podatni na tzw. infantylizm biznesowy, objawiający się w generowaniu pomysłów z pozoru atrakcyjnych, lecz niemożliwych do wdrożenia ze względu na oczywiste bariery techniczno-organizacyjne, które to ograniczenia mogą zostać łatwo przegapione przez osobę bez praktycznego doświadczenia.

 

Obserwacje działań biznesowych podejmowanych przez innych

 

W typowej sytuacji inspiracją są obserwacje przedsięwzięć biznesowych innych osób powiązane z pozytywnym przekonaniem, że obserwator jest w stanie realizować je lepiej. Warto tu podkreślić szczególnie dwa aspekty. Po pierwsze osoba niedoświadczona w danej dziedzinie ma możliwości obserwowania „prototypu biznesu” w działaniu. Po drugie pozytywna ocena własnych możliwości wynika z porównania z efektami właściciela „prototypu”.

 

Niewypełniona nisza rynkowa

 

Impuls przychodzi w tym wypadku z rynku. Przedsiębiorca identyfikuje zazwyczaj niszę, która z różnych powodów pozostawała do tej pory niewypełniona – została przeoczona przez aktualnych graczy bądź uznana przez nich za mało atrakcyjną. Często taki impuls przychodzi w sposób pośredni i wynika z obserwacji sytuacji na innym rynku (np. podczas podróży zagranicznej).

 

Własne negatywne doświadczenia w znalezieniu produktu bądź usługi

 

Ten przypadek jest odmianą źródła inspiracji przykładu przedstawionego powyżej. Mamy tu do czynienia z emocjonalnym rozczarowaniem jednostki połączonym z jej aktywnym podejściem do rozwiązania problemu.

 

Przypadkowe odkrycie

 

Często przypadkowy wynalazca nie ma w ogóle planów biznesowych, ale ambicja i chęć wdrożenia własnego pomysłu popycha go w tym kierunku.

 

Hobby, zainteresowania w czasie wolnym

 

Własne zainteresowania to naturalna droga do rozpoczęcia działalności biznesowej. Przede wszystkim kandydat na przedsiębiorcę dysponuje na wejściu pewną wiedzą. Z punktu widzenia inicjatywy przedsiębiorczej jest to wiedza w pewnym sensie cenniejsza od uzyskanej w trakcie wcześniejszej pracy zawodowej, bo łącząca w sobie zaangażowanie emocjonalne. Tworzy to szczególnie korzystny klimat do generowania nośnych pomysłów biznesowych.

 

Pomysły dostępne na rynku

 

Współcześnie na rynku dostępne są bardzo różnorodne towary i usługi, a w tym gorzej lub lepiej opracowane pomysły na biznes bądź gotowe, dojrzałe koncepcje przedsięwzięć biznesowych, a także wynalazki, które mogą być przedmiotem komercjalizacji. Prawo do korzystania z tych ostatnich uzyskuje się na podstawie umowy licencyjnej, co wiąże się z ponoszeniem stosownych opłat. Udostępnienie za opłatą gotowej koncepcji przedsięwzięcia biznesowego jest kluczowym elementem organizacji biznesu w ramach sieci franczyzowych.

 

Jerzy Cieślik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, WAiP 2006, s. 89-90

 

 
Polityka Prywatności