Co druga firma w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych

Dział: Własna firma

Aż 90% przedsiębiorców z sektora MŚP pozytywnie ocenia przydatność nowych technologii w codziennej pracy. Należące do nich rozwiązania chmurowe są równie popularne. Co druga mała i średnia firma w Polsce korzysta z co najmniej jednego rozwiązania chmurowego – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group. Wśród głównych korzyści rozwiązań chmurowych przedsiębiorcy wskazywali na łatwy kontakt z każdą osobą w firmie (52%) oraz łatwość przechowywania i przetwarzania danych (41%).

Zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorców usługami chmurowymi w Polsce rośnie lawinowo. Z roku na rok sprzedajemy coraz więcej licencji na takie narzędzia, jak m.in. Office 365 czy Microsoft Azure. Jest to zapewne skutek coraz większej świadomości korzyści, jakie wynikają z korzystania z tego typu rozwiązań. Co prawda, przedsiębiorcy nadal wskazują przede wszystkim na mobilność i łatwość komunikacji, natomiast mniej na bezpieczeństwo - taką zaletę dostrzega zaledwie co piąty badany. Warto jednak pamiętać, że wybierając takie rozwiązanie, jakim jest m.in. Office 365, otrzymujemy kompleksowe narzędzie do profesjonalnego i bezpiecznego zarządzania zasobami firmy - mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Połowa firm z chmurą za pan brat

Z badania Onex Group wynika, że rozwiązania chmurowe zostały wdrożone już w co drugiej firmie z sektora MŚP (50%). Co więcej, aż 68% korzystających na co dzień z rozwiązań chmurowych twierdzi, że są one niezbędne lub bardzo przydatne w codziennej pracy, a kolejne 29% wskazało, że są przydatne. Największymi zwolennikami rozwiązań chmurowych są pracownicy z sektora usług (71% twierdzi, że są niezbędne lub bardzo przydatne). Tylko nieco mniej entuzjastycznie są nastawione osoby pracujące w budownictwie i przemyśle (63% wskazań).

Wśród największych zalet rozwiązań chmurowych przedsiębiorcy wskazali na łatwą komunikację z każdą osobą z firmy (52%), łatwość przechowywania i przetwarzania danych (41%), dostęp do danych na wszystkich urządzeniach mobilnych (38%) oraz możliwość pracy zdalnej (34%).

Co piąty przedsiębiorca wskazywał natomiast na dostęp do zawsze aktualnej i najnowszej wersji oprogramowania, możliwość współtworzenia treści i bezpieczeństwo przechowywanych danych. To właśnie świadomość tego typu korzyści chcielibyśmy zwiększyć. O mobilności chmury i możliwości łatwej komunikacji nie trzeba już klientów przekonywać. Chcielibyśmy jednak, żeby mieli świadomość, że w ramach jednej usługi, małe i średnie firmy otrzymują rozwiązania na miarę tych stosowanych w największych korporacjach - mówi Tomasz Smirnow, Business Development Manager w Onex Group.

Poczta najpopularniejszym rozwiązaniem chmurowym

Pod względem popularności, na podium rozwiązań chmurowych znajduje się poczta elektroniczna, z której korzysta 86% przedsiębiorców. Jako najbardziej przydatną oceniają pocztę przedstawiciele branży przemysł i budownictwo (92%). Na drugim miejscu respondenci wskazali równie popularne aplikacje biurowe typu MS Word, Excel czy Power Point, które umożliwiają współtworzenie dokumentów - 63% wskazań. Ostatnie miejsce na podium zajęły różnego typu komunikatory (42% badanych wskazało taką odpowiedź). Jak wskazują eksperci Onex Group jednym z najpopularniejszych jest Skype dla firm, dzięki któremu firmy mogą organizować spotkania online do 250 osób czy zarządzać kontami pracowników.

Coraz większe zaufanie przedsiębiorców do rozwiązań chmurowych i większa świadomość ich korzyści mogą sprawić, że już za kilka lat zdominują one, popularne teraz, licencje bezterminowe - podsumowuje Jakub Hryciuk.

Metodologia badania:

Dane prezentowane w materiale zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Onex Group przez ARC Rynek i Opinia. Badanie zrealizowano na próbie 200 małych i średnich przedsiębiorców dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia 2016 roku.


data ostatniej modyfikacji: 2016-01-21 11:30:43
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
miniatura
 
Polityka Prywatności