Renta z tytułu niezdolności do pracy

Państwo
Znaleziono wszystkich: 29
PaństwoPKB na osobę 2011 (USD)Stopa bezrobocia wrz 2012 (%)
Austria - renta498094,4
Belgia - renta469897,5
Bułgaria - renta730812.3
Cypr - renta27 04712.9
Czechy - renta20 4367.1
Dania - renta59 7097.4
Estonia - renta16 5689.6
Finlandia - renta48 783b.d.
Francja - renta4400810,8
Grecja - renta26 73526.0
Hiszpania - renta32 07725.9
Holandia - renta502165.4
Irlandia - renta4842314,8
Islandia - renta43 088b.d.
Litwa - renta13 26214.1
Luksemburg - renta115 809b.d.
Łotwa - renta13 61812.5
Malta - renta21 1376.7
Niemcy - renta437425,4
Norwegia - renta97 607b.d.
Portugalia - renta22 35916.2
Rumunia - renta88757.0
Słowacja - renta17 64414.1
Słowenia - renta24 9009.5
Szwajcaria - renta44 4522,8
Szwecja - renta569277,8
Węgry - renta14 05010.8
Wielka Brytania - renta385927,8
Włochy - renta36 26735,9

źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności