Kontakt telefoniczny do pracodawcy

znalezionych: 32
Państwo - tematTelefonując do pracodawcy
Austria - kontakt telefoniczny
Kontaktując się z przedsiębiorstwem drogą telefoniczną, warto wcześniej dowiedzieć się, jak brzmi nazwisko osoby kontaktowej. Prosząc daną osobę do telefonu, należy bowiem wymienić ją z imienia i nazwiska. Kandydat powinien przygotować krótką i klarowną prezentację swojej osoby, wyjaśnić w sprawie jakiego stanowiska dzwoni oraz postarać się ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej. Należy unikać prowadzenia takiej rozmowy w hałaśliwym otoczeniu lub w obecności innych osób, które mogą w niej przeszkadzać, zwłaszcza gdy rozmowa odbywa się przez telefon komórkowy.
Belgia - kontakt telefoniczny
Telefonując do pracodawcy, należy się krótko i wyraźnie przedstawić oraz mówić w odpowiednim języku. Jeżeli kandydat ubiega się o pracę spontanicznie, powinien się przedstawić i jasno określić, jakim stanowiskiem jest zainteresowany.
Bułgaria - kontakt telefoniczny
Z założenia odradza się ubieganie się o pracę drogą telefoniczną, ponieważ ułatwia to pracodawcy odrzucenie kandydata. Celem rozmowy telefonicznej jest ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Należy się przedstawić, wyjaśnić, o jakie stanowisko chodzi i w jakiej sprawie się dzwoni. Kandydat powinien jasno i zwięźle uzasadnić swoją kandydaturę na dane stanowisko i spróbować umówić się na rozmowę.
Chorwacja - kontakt telefoniczny
Jeżeli pracodawca zamieszcza numer telefonu w ogłoszeniu o pracy, można skontaktować się z nim telefonicznie. Wielu pracodawców oświadcza jednak, że nie udzielają informacji drogą telefoniczną.
Cypr - kontakt telefoniczny
Na Cyprze pierwszy kontakt w trakcie poszukiwania pracy nawiązuje się najczęściej przez telefon. Dzwoniąc, potencjalny kandydat powinien zapytać, czy oferta jest nadal aktualna i poprosić o szczegóły dotyczące procedury aplikacyjnej.
Czechy - kontakt telefoniczny
Osoby, które zdecydują się na kontakt telefoniczny z pracodawcą, powinny zadzwonić rano w dzień roboczy. Zaleca się, by kandydat odbył rozmowę z osobą odpowiedzialną za dany obszar działalności. Należy przygotować się na pytania - w trakcie rozmowy telefonicznej warto mieć pod ręką długopis, notatnik oraz CV. Należy odpowiadać zwięźle i na temat. Kandydat powinien także poprosić pracodawcę o spotkanie. Należy przyjąć zaproponowany termin, o ile jest to możliwe.
Dania - kontakt telefoniczny
Kandydaci zamierzający aplikować spontanicznie powinni wcześniej skontaktować się telefonicznie z przedsiębiorstwem. Ułatwi to dopasowanie aplikacji do wymagań pracodawcy. Dane osoby lub działu, z którymi należy się skontaktować, widnieją w ogłoszeniu. Najlepiej zatelefonować przed wysłaniem aplikacji. Warto przygotować pytania, żeby nie zostać zapamiętanym jako osoba marnująca czas pracodawcy. Nie należy na tym etapie pytać o pensję, gdyż kwestia wynagrodzenia zostanie omówiona w czasie rozmowy.
Estonia - kontakt telefoniczny
Przed rozmową telefoniczną należy przygotować informacje o miejscu pracy oraz CV, jak również być gotowym na udzielenie informacji o swoich umiejętnościach czy zanotowanie czegoś. Należy zwrócić się do odpowiedniej osoby do kontaktu - specjalisty z działu kadr. Po wyrażeniu zainteresowania ofertą należy spytać, gdzie przesłać wymagane dokumenty. Kandydat powinien być uprzejmy, słuchać uważnie oraz mówić wolno i wyraźnie, odpowiadać na zadawane pytania oraz udzielić informacji o referencjach. Warto wykazać własną inicjatywę.
Finlandia - kontakt telefoniczny
Niektórzy pracodawcy oczekują od kandydatów skontaktowania się drogą telefoniczną lub elektroniczną przed wysłaniem zgłoszenia w celu uzyskania dodatkowych szczegółów. Postrzegają kontakt jako oznakę zainteresowania. Inni pracodawcy natomiast nie mają czasu na odbieranie telefonów i wiadomości elektronicznych i nie oczekują od kandydatów kontaktu.

Do każdej rozmowy telefonicznej należy odpowiednio się przygotować. Kandydat powinien przemyśleć, jak przedstawi rozmówcy swoją motywację do ubiegania się o dane stanowisko i swoje predyspozycje do jego zajęcia. Należy mówić wyraźnie i spróbować być odprężonym.
Francja - kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny z pracodawcą przed rozmową kwalifikacyjną nie jest częstym zjawiskiem. Kandydaci decydujący się mimo wszystko na kontakt telefoniczny powinni posługiwać się językiem francuskim. Przed wysłaniem aplikacji warto dowiedzieć się o imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację. Osoby ubiegające się o pracę za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej powinny przynajmniej dowiedzieć się o branżę, w której działa przedsiębiorstwo i znać jego wielkość.
Grecja - kontakt telefoniczny
W kontaktach telefonicznych należy pamiętać o takich zasadach, jak uprzejmość, poważne zachowanie, okazywanie zainteresowania, uważne słuchanie i szczerość.
Hiszpania - kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktu telefonicznego przed przedstawieniem się należy zapytać o godność osoby, która odebrała telefon, i poprosić do telefonu osobę, z którą chce się rozmawiać.
Holandia - kontakt telefoniczny

Telefonując do danego przedsiębiorstwa, należy zawsze prosić o połączenie z osobą do kontaktu lub z działem określonym w ogłoszeniu o pracy. Zachęca się kandydatów do przeprowadzania takich rozmów w czasie dogodnym dla rozmówcy. Kandydat powinien jasno i pokrótce sprecyzować, czy celem rozmowy jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o danej ofercie, czy zgłoszenie kandydatury na dane stanowisko. W przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem dzwoniącym z zagranicy, powinien poinformować o tym fakcie rozmówcę i zapytać, czy rozmowa może odbyć się w jego języku ojczystym lub innym języku obcym. Pierwsze wrażenie jest decydujące.

Irlandia - kontakt telefoniczny
Nie zaleca się kontaktu telefonicznego z pracodawcą w celu innym niż prośba o udostępnienie formularza lub dopytanie o szczegóły procedury aplikacyjnej.
Islandia - kontakt telefoniczny
Osoby zgłaszające się do pracodawcy telefonicznie powinny pamiętać, że Islandczycy nie zachowują się w sposób przesadnie formalny. Mimo to rozmowę należy rozpocząć od przedstawienia się i wyjaśnienia sprawy, w której się dzwoni. Należy pamiętać, by nie mówić za długo i nie przerywać osobie mówiącej.
Lichtenstein - kontakt telefoniczny
Jeżeli kandydat kontaktuje się z pracodawcą telefonicznie, powinien poprosić o rozmowę z osobą do kontaktu wymienioną w ogłoszeniu o pracy. Nie należy zadawać zbyt wielu pytań ani odbiegać od tematu. Rozmowa telefoniczna nie powinna być dłuższa niż to konieczne.
Litwa - kontakt telefoniczny
Kontakty telefoniczne nie są powszechnym sposobem pierwszego kontaktu z osobą poszukującą pracy. Pracodawcy wolą bezpośrednią rozmowę z kandydatem.
Luksemburg - kontakt telefoniczny
Odradza się kontakt telefoniczny.
Łotwa - kontakt telefoniczny
Zamiast wysyłania CV do różnych przedsiębiorstw bardziej skuteczne jest nawiązanie bliższych kontaktów z kierownikiem działu personalnego konkretnej firmy i rozmowa telefoniczna, dzięki której można dowiedzieć się więcej na temat procedury aplikacyjnej
Malta - kontakt telefoniczny

Na ogół pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą odbywa się telefonicznie. Na następną należy się stawić osobiście.

Kandydat powinien dowiedzieć się, jak brzmi nazwisko osoby do kontaktu i w trakcie rozmów telefonicznych używać poprawnej nazwy przedsiębiorstwa. Prowadząc rozmowę, kandydat powinien być zawsze kulturalny. Należy mówić zwięźle i na temat, nie pomijając przy tym istotnych informacji. Kandydat powinien dowiedzieć się także, jakie kroki należy podjąć w następnej kolejności.

Niemcy - kontakt telefoniczny

Dzwoniąc do przedsiębiorstwa i rozmawiając z kimś z kierownictwa lub działu personalnego, należy zawsze się przedstawić (podać imię i nazwisko) i być uprzejmym. Odpowiedzi powinny być zwięzłe i należy przygotować je przed rozmową.

W przypadku aplikacji spontanicznych kandydaci powinni dobrze się zastanowić, co chcą powiedzieć, i umieć odpowiedzieć na pytanie o powód takiej aplikacji.

Norwegia - kontakt telefoniczny
Zaleca się, aby kandydat poszerzył swoją wiedzę na temat pracodawcy, kontaktując się z odpowiednią osobą w firmie. Należy przygotować sobie pytania związane z danym stanowiskiem i przedsiębiorstwem, a następnie zadzwonić w dniu roboczym w godz. 9.00-15.00.
Polska - kontakt telefoniczny
Kontaktując się z pracodawcą telefonicznie, należy się przedstawić i poinformować rozmówcę, w jakim celu się dzwoni. Kandydat powinien być przygotowany na zanotowanie informacji przekazanych mu przez pracodawcę.
Portugalia - kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny jest dopuszczalny wyłącznie, jeżeli przewiduje to ogłoszenie o pracy. Dzwoniąc, kandydat powinien postarać się mówić po portugalsku i wyraźnie się przedstawić; należy poprosić do telefonu właściwą osobę, wymieniając jej imię i nazwisko. Warto mieć pod ręką CV i być przygotowanym na przedstawienie swojej osoby i odpowiedź na pytania. Kandydat powinien przygotować sobie własne pytania i zanotować szczegóły ustaleń dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej. Dokonując uzgodnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, należy zapytać o dokumenty, które trzeba ze sobą zabrać.
Rumunia - kontakt telefoniczny
Celem rozmowy telefonicznej jest na ogół ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Można również zadzwonić w przypadku braku odpowiedzi na CV przesłane przed kilkoma tygodniami. Należy wcześniej przemyśleć, co chce się powiedzieć, oraz mówić zwięźle i na temat. Dzwoniąc, kandydat powinien się przedstawić, przypomnieć pracodawcy o niedawno złożonym CV i poinformować, o jakie stanowisko chodzi. Rozmowa powinna być krótka. Nie należy dzwonić kilkukrotnie.
Słowacja - kontakt telefoniczny
Kontaktując się z pracodawcą telefonicznie, kandydat powinien być uprzejmy i miły. Powinien odpowiadać na wszystkie pytania i taktownie przedstawić swoje oczekiwania.
Słowenia - kontakt telefoniczny
Dzwoniąc, kandydaci powinni być uprzejmi i rozluźnieni, mieć przygotowane własne pytania, a także odpowiedzi na ewentualne pytania, a także pamiętać, by rozmowę zakończyć w sposób optymistyczny i entuzjastyczny.

Jeżeli kandydat mieszka za granicą, pracodawca może zechcieć przeprowadzić z nim rozmowę przez telefon lub Skype'a. Pracodawca może również omówić warunki umowy o pracę z wybranymi kandydatami i przesłać ją potencjalnemu pracownikowi do wglądu pocztą elektroniczną lub faksem. Później pozostaje ustalić termin, kiedy kandydat ma przyjechać do Słowenii.
Szwajcaria - kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny jest najlepszym sposobem poszukiwania pracy w turystyce, sektorze budowlanym i wśród osób chcących zatrudnić się do sprzątania.
Szwecja - kontakt telefoniczny
Chociaż podczas rozmowy telefonicznej należy oczywiście zwracać się do rozmówcy w uprzejmy sposób, to jednak w Szwecji panuje dość swobodna atmosfera. Prowadząc rozmowę, nie używa się tu tytułów.
Węgry - kontakt telefoniczny
Zaleca się, by kandydat nawiązał kontakt z przedsiębiorstwem jakiś czas po wysłaniu zgłoszenia, żeby pokazać, że jest naprawdę zainteresowany pracą. Dzięki temu firma przypomni sobie również jego nazwisko.

Należy być zawsze przygotowanym na kontakt telefoniczny, podczas którego trzeba odpowiadać na pytania (nie zapominać ich) i jednocześnie reagować spontanicznie. Kandydat powinien również upewnić się, że został poinformowany o dalszym etapie rekrutacji.
Wielka Brytania - kontakt telefoniczny
Kandydat może się skontaktować telefonicznie z pracodawcą, wyłącznie gdy jest to przewidziane i jeżeli stwierdzi, że posiada umiejętności, o jakie zabiega pracodawca. Niektórzy pracodawcy mogą przeprowadzić z kandydatem wstępną rozmowę telefoniczną. Wówczas pracodawca zadzwoni do kandydata w z góry ustalonym terminie. Do rozmowy telefonicznej należy przygotować się tak samo gruntownie jak do spotkania osobistego.
Włochy - kontakt telefoniczny
Jeżeli pierwszy kontakt nawiązywany jest przez telefon, należy być uprzejmym oraz mówić płynnie i poprawnie. Należy od razu poprosić o ustalenie terminu rozmowy i zapytać o dane kontaktowe.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności