Jaki format CV?

znalezionych: 32
Państwo - tematCzy załączyć swoje zdjęcie do CV?Preferowane są zgłoszenia napisane odręcznie?CV w formacie Europass?
Austria - format CV
Tak, pracodawcy zazwyczaj oczekują od kandydatów załączenia zdjęcia do listu motywacyjnego. Nie, pracodawca wyraźnie poinformuje w ogłoszeniu, że jest to wymagane. Niestety nie. Jest ono zbyt obszerne.
Belgia - format CV
Nie, nie jest to zalecane. Nie, zwykle zgłoszenia przesyła się drogą elektroniczną. Preferuje się format krajowy, chociaż coraz częściej spotyka się CV sporządzone według wzoru Europass.
Bułgaria - format CV
Załączenie fotografii do CV jest zalecane, choć nieobowiązkowe. Nie, list motywacyjny należy przygotować na komputerze. Tak, preferowane są CV przygotowane według europejskiego wzoru (Europass).
Chorwacja - format CV
Tak, zaleca się umieszczenie zdjęcia w CV. Nie, preferuje się sporządzenie aplikacji na komputerze. Tak, obecnie przesłanie CV sporządzonego według wzoru Europass jest dobrze widziane.
Cypr - format CV
Tak, na Cyprze umieszczanie fotografii w CV jest powszechne. Nie, preferuje się aplikacje przygotowane na komputerze. Tak, ten format jest dosyć powszechny i uznawany przez cypryjskich pracodawców.
Czechy - format CV
Tak, jest to powszechna praktyka. Nie, zgłoszenie może być napisane odręcznie lub maszynowo. Należy zadbać o czytelność dokumentów napisanych odręcznie. Tak, ten format jest preferowany.
Dania - format CV
Decyzja w tej sprawie należy od kandydata, choć jest to coraz bardziej powszechne. Nie, nie należy sporządzać zgłoszenia odręcznie. CV sporządzone według wzoru Europass nie są popularne wśród duńskich pracodawców. Należy spersonalizować CV i przygotować je pod kątem konkretnego pracodawcy i stanowiska.
Estonia - format CV

Nie jest to obowiązkowe. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do osoby aplikującej. Około połowy CV w Estonii zawiera zdjęcie kandydata.

Nie, list motywacyjny i CV należy przygotować na komputerze i przesłać drogą elektroniczną.

Preferowane są krajowe wzory CV.
Finlandia - format CV
Nie, ale w niektórych przypadkach może się to okazać przydatne. Nie, takie zgłoszenia nie są w ogóle stosowane. Ten format CV jest rzadko stosowany w przypadku zgłoszeń do pracy w fińskich przedsiębiorstwach, ale jest spotykany w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Francja - format CV
Załączenie zdjęcia do CV jest powszechną praktyką, w szczególności w przypadku stanowisk wymagających kontaktu z klientami. List motywacyjny należy sporządzić na komputerze, chyba że pracodawca zażyczy sobie innej formy. Jeżeli w trakcie procesu rekrutacyjnego pracodawca korzysta z usług grafologa, w ogłoszeniu o pracy zostanie zapewne zawarty wymóg przedłożenia odręcznie napisanego listu motywacyjnego. Kwalifikacja kandydatów wyłącznie na podstawie analizy grafologicznej jest jednak zabroniona. Choć format Europass nie jest powszechnie stosowany, cieszy się rosnącą popularnością, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Pracodawcy cenią sobie zwłaszcza część poświęconą umiejętnościom językowym.
Grecja - format CV
Zdjęcie jest zwykle załączane, ale nie obowiązkowe, z wyjątkiem branży hotelarskiej lub restauracyjnej, w której pracodawcy mogą zażyczyć sobie fotografii kandydata. Nie, lepiej jest przesłać pismo sporządzone maszynowo. Na ogół długość CV w Grecji nie przekracza dwóch stron. Format Europass jest w Grecji znany i można go wykorzystać. Pracodawcę bardziej interesują umiejętności kandydata, jego doświadczenie zawodowe, osobowość i pozytywne nastawienie do pracy niż format CV. Kandydaci powinni zadbać, aby ich CV było wystarczająco szczegółowe i uporządkowane. Ważne jest również zapewnienie dostępności aktualnych dokumentów poświadczających.
Hiszpania - format CV
Zamieszczenie fotografii w CV jest powszechną praktyką, choć nie jest to bezwzględny wymóg. W zależności od stanowiska fotografia powinna przedstawiać twarz lub popiersie kandydata (chyba że wymagane jest zdjęcie pełnej sylwetki). Zaleca się zapisanie zdjęcia w formacie nie- zajmującym zbyt wiele miejsca w CV. Nie, list motywacyjny należy przygotować na komputerze, chyba że pracodawca ma inne wymagania. Na ogół preferowany jest format CV powszechnie używany w kraju.
Holandia - format CV
Zamieszczenie zdjęcia nie jest konieczne, ale akceptowane przez pracodawców. Nie, odradza się przesyłanie dokumentów napisanych odręcznie. Kandydaci posiadający CV w formacie Europass, potwierdzające ich doświadczenie zawodowe, szkolenia, umiejętności i kompetencje, powinni śmiało je przesłać.
Irlandia - format CV
Nie, chyba że wymaga tego pracodawca.

Nie, irlandzcy pracodawcy nie preferują zgłoszeń napisanych odręcznie.

Maksymalnie 6 tygodni, chociaż w niektórych sytuacjach stanowisko może być

W Irlandii CV w formacie Europass nie jest powszechnie stosowane. Na ogół irlandzcy pracodawcy preferują neutralny format, chociaż nie wyklucza się użycia CV sporządzonego według wzoru Europass. Koniecznie trzeba pamiętać, że CV musi przyciągać uwagę pracodawcy. Powinno być ono konkretne, ponieważ jego celem jest „sprzedanie” umiejętności potencjalnemu pracodawcy.
Islandia - format CV
Tak, zdjęcia są często załączane do CV. Na zdjęciu nie powinno być innych osób, tło zaś powinno być neutralne. Nie należy przesyłać zdjęć przedstawiających kandydata na plaży lub w sytuacji towarzyskiej. Nie, z reguły odręcznie napisane listy motywacyjne są postrzegane jako nieprofesjonalne. Dokumenty przygotowane w formatach typu Europass są z reguły długie i bardzo szczegółowe. Lepiej, żeby CV było krótkie i przejrzyste i mieściło się na dwóch stronach.
Lichtenstein - format CV
Tak, jest to zdecydowanie zalecane. Nie, zgłoszenia napisane odręcznie są dopuszczalne tylko na wyraźnie życzenie pracodawcy. Nie, kandydaci powinni korzystać ze szwajcarskiego formatu CV. Wzór CV można znaleźć na stronie http://www.amsfl.li .
Litwa - format CV

Nie, jeżeli zdjęcie jest wymagane, informacja ta znajdzie się w ogłoszeniu o pracy.

Nie, listy motywacyjne są najczęściej sporządzane na komputerze. Używany jest zarówno format krajowy, jak i Europass, przy czym żaden z niech nie jest preferowany.
Luksemburg - format CV
Tak, załączenie zdjęcia do CV jest normą. Wiele firm nadal nalega na to, by list motywacyjny był pisany odręcznie. Wymóg ten jest jednak z reguły zawarty w ogłoszeniu o pracy. Nie, nie jest ono powszechnie wykorzystywane. Pracodawcy uznają CV przygotowane w formacie Europass za zbyt szczegółowe i rozwlekłe.

CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony i powinno podawać informacje na temat wykształcenia kandydata, przebytych kursów, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, umiejętności obsługi komputera i obszarów zainteresowań.


Łotwa - format CV
Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do kandydata. Niektórzy pracodawcy proszą o zdjęcie, zwłaszcza w przypadku posad wymagających kontaktów z klientem. Nie, listy motywacyjne są zwykle sporządzane na komputerze. Tak, CV może mieć format powszechnie stosowany na Łotwie lub format obowiązujący w Europie. Musi być jednak sporządzone pod kątem konkretnego pracodawcy i stanowiska, być jasne i dobrze napisane.
Malta - format CV
Nie, na Malcie nie załącza się zdjęcia do CV. Raczej nie. Chyba że ogłoszenie o pracy będzie zawierało wymóg napisania CV odręcznie. Tak, CV w formacie Europass jest akceptowane.
Niemcy - format CV
Umieszczenie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Większość kandydatów decyduje się jednak na jego załączenie. Nie, chyba że jest to wymóg procedury rekrutacyjnej. CV w formacie Europass jest często stosowane - oprócz innych standardowych arkuszy danych osobowych. W niektórych sytuacjach lub w przypadku niektórych zawodów warto opracować własny format, aby wyróżnić się spośród kandydatów.
Norwegia - format CV
Załączanie zdjęcia nie jest powszechną praktyką. W Norwegii zgłoszenia pisane odręcznie należą do rzadkości. Nie.
Polska - format CV
Załączenie fotografii do CV może być korzystne dla kandydata, choć nie jest ono bezwzględnym wymogiem. Nie, nie są one preferowane. Format ten jest akceptowany, ale niezbyt powszechny.
Portugalia - format CV
Do CV można załączyć profesjonalnie wykonane zdjęcie formatu paszportowego, chociaż nie jest to powszechna praktyka. W ostatnich latach odręcznie pisane aplikacje są coraz rzadsze, choć niektórzy pracodawcy mogą nadal je preferować. Kontaktując się z przedsiębiorstwem telefonicznie przed wysłaniem zgłoszenia, można zapytać, która forma zgłoszenia jest preferowana. Portugalscy pracodawcy coraz częściej akceptują CV sporządzone według wzoru Europass, chociaż nadal mogą preferować formaty powszechnie stosowane w kraju, obejmujące maksymalnie 2-3 strony.
Rumunia - format CV
Zwykle fotografia nie jest konieczna, chyba że pracodawca zażyczy sobie tego w ogłoszeniu o pracy. Nie, obecnie pracodawcy wolą wydrukowane dokumenty. CV w formacie Europass nie jest powszechnie stosowane i akceptowane, ale zalecamy jego użycie. Zwykle korzystają z niego osoby z wyższym wykształceniem; osoby z niższym wykształceniem nie decydują się na użycie CV w tym formacie, ponieważ jest dość długie i skomplikowane
Słowacja - format CV
Nie, zdjęcia kandydata mogą jedynie wymagać zagraniczni pracodawcy. Nie, najlepiej sporządzić dokumenty na komputerze. W przypadku dokumentów napisanych odręcznie należy zadbać o ich czytelność. Tak, ten format CV jest częsty.
Słowenia - format CV
Nie, choć w niektórych przypadkach może się to okazać przydatne, przykładowo w przypadku marketingu lub pracy z klientem. Jest to bardzo rzadkie w Słowenii. Tak, zwłaszcza w przypadku zgłoszeń od cudzoziemców.
Szwajcaria - format CV
Tak, warto załączyć do CV profesjonalnie wykonane zdjęcie. Nie. Takie zgłoszenia nie są dobrze odbierane. Nie, format ten jest zupełnie nieznany.
Szwecja - format CV
Nie jest to normą, ale pracodawca może poprosić o zdjęcie. W Szwecji odręcznie pisane zgłoszenia należą do rzadkości. CV w tym formacie nie są powszechne, ale akceptowane przez przedsiębiorców.
Węgry - format CV
Tak, zwykle wraz ze zgłoszeniem kandydaci przesyłają swoje zdjęcie Nie, nie należy pisać aplikacji odręcznie, chyba że pracodawca wyraźnie sobie tego życzy. Format ten nie jest często stosowany, ale jest powszechnie akceptowany.
Wielka Brytania - format CV
Nie, nie należy również podawać swojej daty urodzenia. Nie, należy unikać dokumentów napisanych odręcznie, chyba że pracodawca zażyczy sobie takiej formy w ogłoszeniu. CV w formacie Europass nie jest zwykle uznawane przez brytyjskich pracodawców. Wskazówki dotyczące wypełniania CV pod kątem brytyjskiego rynku pracy można znaleźć w kilku witrynach internetowych, w tym na stronach National Careers Service, Pro- spects AC i Monster.
Włochy - format CV
Nie musi tego robić, ale może, jeżeli uzna to za stosowne. Nie, nie powinno się wysyłać dokumentów napisanych odręcznie Tak, preferowane jest CV w formacie Europass.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności