Czy pracodawca pokrywa koszty związane z rozmową kwalifikacyjną?

znalezionych: 32
Państwo - tematCzy pracodawca pokrywa koszty związane z rozmową kwalifikacyjną?
Austria - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, ale jeżeli kandydat dowiedzie trudnej sytuacji materialnej, pracodawca z sektora publicznego może udzielić mu wsparcia finansowego na cele procedury aplikacyjnej.
Belgia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Na ogół pracodawca nie pokrywa kosztów podróży na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej.
Bułgaria - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Zdarza się to niezmiernie rzadko. Koszty podróży mogą podlegać zwrotowi w ramach określonych programów dla bezrobotnych zarejestrowanych w biurze pracy.
Chorwacja - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Pracodawca nie ma obowiązku zwrócenia kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Cypr - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, nie jest to powszechna praktyka na Cyprze.
Czechy - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, należy to do rzadkości.
Dania - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Pracodawca rzadko zwraca koszty dojazdu na miejsce rozmowy.
Estonia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, jest mało prawdopodobne, że to uczyni.
Finlandia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Najczęściej nie, choć w przypadku niektórych stanowisk można je wynegocjować.
Francja - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Koszty podróży na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może pokryć publiczna służba zatrudnienia, jeżeli osoba poszukująca pracy jest zarejestrowanym bezrobotnym i złoży stosowny wniosek przed udaniem się na rozmowę.
Grecja - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
To zależy od pracodawcy.
Hiszpania - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, koszty z reguły ponosi kandydat. Można uzgodnić tę kwestię z pracodawcą przed rozmową kwalifikacyjną.
Holandia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie odbywa się to automatycznie. Niemniej zwrócenie się do pracodawcy o pokrycie kosztów nie jest bynajmniej odbierane jako brak ogłady i można to uczynić.
Irlandia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Kandydat może zapytać pracodawcę, czy przewiduje zwrot kosztów, ale najczęściej pracodawca udzieli odpowiedzi odmownej. Wówczas kandydat sam powinien podjąć decyzję, czy chce pokryć koszty z własnych środków.
Islandia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Niezmiernie rzadko, z wyjątkiem stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji. O zwrocie kosztów decyduje wyłącznie pracodawca.
Lichtenstein - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Tak, ale należy zwrócić się o to do pracodawcy odpowiednio wcześniej przed rozmową.
Litwa - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, pracodawcy rzadko zwracają koszty podróży do miejsca rozmowy kwalifikacyjnej.
Luksemburg - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, koszty podróży poniesione przez kandydata nie podlegają zazwyczaj zwrotowi.
Łotwa - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Pracodawcy rzadko pokrywają koszty udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Malta - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
To zależy od firmy.
Niemcy - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Niektóre przedsiębiorstwa mogą pokryć koszty udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, ale nie jest to regułą. Kandydat musi zdać się w tej kwestii na pracodawcę.
Norwegia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Wiele przedsiębiorstw zwraca kandydatom koszty podróży. Należy jednak upewnić się w tej kwestii przed rozmową kwalifikacyjną.
Polska - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Zwykle nie. Kandydat może negocjować tę kwestię z pracodawcą.
Portugalia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie jest to częste, chyba że pracodawca jest zdeterminowany, by pozyskać kandydata o określonych umiejętnościach lub kwalifikacjach bądź profilu zawodowym.
Rumunia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, w Rumunii pracodawcy nie pokrywają tych kosztów.
Słowacja - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Niezmiernie rzadko.
Słowenia - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, nie jest to powszechna praktyka w Słowenii.
Szwajcaria - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, z wyjątkiem niektórych stanowisk publicznych.
Szwecja - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Nie, nie jest to częste, chociaż pracodawca może przewidywać zwrot kosztów w przypadku kandydatów o wysokich kwalifikacjach.
Węgry - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Koszty poniesione w związku z dojazdem na rozmowę kwalifikacyjną są zwracane niezmiernie rzadko.
Wielka Brytania - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
Zwykle nie.
Włochy - koszty związane z rozmową kwalifikacyjną
W niektórych przypadkach, aplikując na niektóre stanowiska, kandydat może otrzymać zwrot całości lub części kosztów poniesionych w związku ze stawieniem się na rozmowę.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności