Czas od ogłoszenia do rozpoczęcia pracy

znalezionych: 32
Państwo - tematCzas od ogłoszenia do rozpoczęcia pracy
Austria - czas liczony od głoszenia
Większość stanowisk jest obsadzanych w ciągu 1 miesiąca lub maksymalnie do 3 miesięcy. W przypadku posad wymagających specjalnych kwalifikacji (stanowiska kierownicze dla osób z dużym doświadczeniem) kandydaci będą musieli wziąć udział w kilku rozmowach kwalifikacyjnych i często poddawani są także ocenie. Niekiedy ogłoszenia o pracy mówią o 6-miesięcznym terminie oczekiwania na zatrudnienie.
Belgia - czas liczony od głoszenia
6 tygodni, ale w niektórych przypadkach (np. zgłoszenia się niewielkiej liczby kandydatów) może być to dużo krótszy okres.
Bułgaria - czas liczony od głoszenia
To zależy od wymagań pracodawcy, jednak w rzadkich przypadkach trwa to kilka miesięcy.
Chorwacja - czas liczony od głoszenia
Od kilku dni do kilku miesięcy, zależnie od stanowiska. Procedury selekcji na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji oraz posady w instytucjach publicznych mogą potrwać dłużej. Wakaty dla pracowników niewykwalifikowanych lub w małych firmach są z reguły obsadzane szybciej.
Cypr - czas liczony od głoszenia
Po obustronnym uzgodnieniu zatrudnienie zazwyczaj rozpoczyna się z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego (w przypadku pracy płatnej co miesiąc) lub z początkiem następnego tygodnia (w przypadku pracy niewymagającej kwalifikacji, płatnej w wymiarze tygodniowym).
Czechy - czas liczony od głoszenia
Okres ten może być różny. Dokładny termin rozpoczęcia pracy może być określony w ogłoszeniu o pracy lub zostać uzgodniony przez pracodawcę z kandydatem.
Dania - czas liczony od głoszenia
Okres ten może być różny, ale zwykle wynosi od około 1 do 2 miesięcy.
Estonia - czas liczony od głoszenia
Jest to przeciętnie jeden miesiąc.
Finlandia - czas liczony od głoszenia
Okres ten bywa różny, choć zwykle jest dłuższy w przypadku rekrutacji osoby z innego kraju.
Francja - czas liczony od głoszenia
Grecja - czas liczony od głoszenia
Zazwyczaj okres ten nie przekracza 1 miesiąca.
Hiszpania - czas liczony od głoszenia
Czas ten może być różny.
Holandia - czas liczony od głoszenia
Od 1 dnia do kilku miesięcy.
Irlandia - czas liczony od głoszenia
Maksymalnie 6 tygodni, chociaż w niektórych sytuacjach stanowisko może być obsadzone następnego dnia po ogłoszeniu oferty.
Islandia - czas liczony od głoszenia

W przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych pracę rozpoczyna się zwykle w ciągu kilku dni lub maksymalnie miesiąca. Jeżeli zaś chodzi o stanowiska dla specjalistów, istnieje większe pole do negocjacji. Z reguły rozpoczęcie pracy następuje po upływie od jednego do trzech miesięcy.

Lichtenstein - czas liczony od głoszenia
1- 3 miesiące.
Litwa - czas liczony od głoszenia
Zwykle okres ten trwa 1-3 miesiące.
Luksemburg - czas liczony od głoszenia
Wszystko zależy od rodzaju posady i dyspozycyjności nowo zatrudnionej osoby.
Łotwa - czas liczony od głoszenia
Przeciętnie 1 miesiąc.
Malta - czas liczony od głoszenia
Zależy to od przedsiębiorstwa, procesu rekrutacyjnego i dyspozycyjności nowo zatrudnionego pracownika.
Niemcy - czas liczony od głoszenia
W przypadku stanowisk niewymagających przeszkolenia lub określonego fachu bądź umiejętności rozpoczęcie pracy następuje w ciągu miesiąca. W przypadku stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji oczekiwanie na zatrudnienie może potrwać nawet 3 miesiące.
Norwegia - czas liczony od głoszenia
Okres ten może być różny. W niektórych ogłoszeniach można znaleźć adnotację „praca od zaraz”, inne mówią o 3 miesiącach oczekiwania na rozpoczęcie zatrudnienia.
Polska - czas liczony od głoszenia
Zazwyczaj nie więcej niż dwa miesiące.
Portugalia - czas liczony od głoszenia
W ogłoszeniu często jest mowa o pracy od zaraz, ale średnio proces selekcji trwa 2-3 miesiące. Stanowiska niewymagające kwalifikacji lub stanowiska pracy tymczasowej mogą być obsadzane w ciągu 1 tygodnia.
Rumunia - czas liczony od głoszenia
Zwykle 2-4 tygodnie, ale termin ten może się różnić. Czasami pracodawca może chcieć przeprowadzić rozmowę z innymi kandydatami lub zgromadzić więcej dokumentów dotyczących poprzedniej pracy lub studiów.
Słowacja - czas liczony od głoszenia
Od 2 tygodni do 1 miesiąca, a nawet dłużej.
Słowenia - czas liczony od głoszenia
Oczekiwanie trwa zwykle od 2 tygodni do 1 miesiąca, a nawet dłużej.
Szwajcaria - czas liczony od głoszenia
W przypadku hoteli i restauracji okres ten może trwać 1 tydzień, w przypadku stanowisk kierowniczych w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach międzynarodowych nawet kilka tygodni.
Szwecja - czas liczony od głoszenia
Od 1 do kilku tygodni, chociaż w niektórych sektorach, takich jak sektor usługowy i sektor hotelarski i restauracyjny, procedura może być dużo krótsza.
Węgry - czas liczony od głoszenia
Pracodawca podejmuje zwykle decyzję w ciągu kilku tygodni od upływu terminu na złożenie podania o pracę, chociaż czas ten zależy od stanowiska i liczby chętnych. Niekiedy między datą ogłoszenia a podjęciem pracy przez kandydata mija kilka miesięcy.
Wielka Brytania - czas liczony od głoszenia
Okres ten wynosi z reguły 4-6 tygodni.
Włochy - czas liczony od głoszenia
Jak tylko nowo zatrudniona osoba będzie dyspozycyjna.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności