Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?

znalezionych: 32
Państwo - tematKto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?Czy uścisk dłoni jest mile widziany?
Austria - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie mogą uczestniczyć kierownik działu, w którym znajduje się wolna posada, kierownik działu kadr oraz przedstawiciel rady pracowniczej. Tak, uścisk dłoni jest normą.
Belgia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Z reguły pierwszą rozmowę przeprowadza psycholog. Następnie ma miejsce rozmowa z kierownikiem działu, a nawet przyszłym współpracownikiem. Ostatnią rozmowę, która dotyczy ustalenia wynagrodzenia itp., przeprowadza przedstawiciel działu kadr. Należy przyjąć, że rozmowa kwalifikacyjna potrwa około 45 minut, a inne sprawdziany - pół dnia. Tak, w Belgii uścisk dłoni jest powszechną formą przywitania.
Bułgaria - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Jeżeli rozmowa odbywa się w rejonowym biurze pracy, udział w niej biorą pracownik biura pracy, kandydat i pracodawca lub jego przedstawiciel. Jeżeli zaś rozmowa ma miejsce w siedzibie przedsiębiorstwa, jej uczestnikami są pracodawca lub jego przedstawiciel oraz kandydat. Czasami przywitanie następuje przez uścisk dłoni, jednak dopiero wówczas, gdy osoba przeprowadzająca rozmowę pierwsza wyciągnie rękę. Uścisk dłoni nie jest praktykowany, jeżeli rozmowę przeprowadza kilka osób.
Chorwacja - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Jedna osoba lub grupa osób w zależności od przedsiębiorstwa. Tak. Zgodnie z zasadami etykiety najpierw należy przywitać się z kobietą, następnie z najważniejszą osobą obecną na spotkaniu i w dalszej kolejności z pozostałymi uczestnikami.
Cypr - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Należy zauważyć, że większość zakładów pracy na Cyprze to małe firmy, w których właściciel jest jednocześnie dyrektorem i kierownikiem działu personalnego. Z reguły rozmowę przeprowadza właśnie dyrektor lub kierownik działu personalnego. Uścisk dłoni zwykle towarzyszy przywitaniu z nowo poznaną osobą.
Czechy - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Zwykle rozmowę przeprowadza od jednej do trzech osób. Tak, uścisk dłoni jest powszechną praktyką.
Dania - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie uczestniczy zwykle od jednej do pięciu osób. W trakcie rozmowy należy utrzymywać stały kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami spotkania. Kandydat powinien postarać się włączyć w rozmowę wszystkich uczestników spotkania. Spotkanie trwa zazwyczaj około 1 godziny, a w jego trakcie kandydatowi zwykle proponuje się kawę lub herbatę. Należy uścisnąć dłoń wszystkim uczestnikom spotkania, zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i przy pożegnaniu. Uścisk dłoni powinien być mocny i powinien mu towarzyszyć kontakt wzrokowy.
Estonia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Na rozmowie można się spodziewać oficjalnego przedstawiciela pracodawcy oraz specjalistów z działu personalnego, a czasem również innych kandydatów, jeśli przeprowadzana jest rozmowa grupowa. W przypadku testów należy się spodziewać 2-10 kandydatów. Testy trwają przeważnie od 30 minut do 1,5 godziny. Uścisk dłoni jest akceptowalną formą powitania, należy jednak zaczekać, aż pracodawca pierwszy wyciągnie rękę. Należy być miłym i otwartym, stać lub siedzieć prosto, mówić głośno i wyraźnie, utrzymywać kontakt wzrokowy.
Finlandia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie kwalifikacyjnej bierze na ogół udział przynajmniej dwóch przedstawicieli danego przedsiębiorstwa. Tak, z wszystkimi osobami obecnymi na spotkaniu należy przywitać się uściskiem dłoni.
Francja - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Z reguły pierwszą rozmowę przeprowadza przedstawiciel działu kadr. W małych firmach lub w przypadku zawodów rzemieślniczych kandydat zwykle spotyka się z właścicielem zakładu. Tak, wymiana uścisku dłoni z osobą prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną należy do dobrego tonu. Francuzi przywiązują dużą wagę do etykiety, doceniają też uprzejmość i dobre maniery.
Grecja - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Indywidualną rozmowę może przeprowadzać jedna osoba. Mogą nastąpić dwie kolejne rozmowy z dwiema różnymi osobami. W przypadku gdy rozmowę przeprowadza komisja rekrutacyjna, zasiadać w niej będzie od trzech do pięciu osób. Możliwa jest również grupowa rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy kilku kandydatów jednocześnie Tak, uścisk dłoni na przywitanie i pożegnanie jest traktowany jako uprzejmość i akceptowany w sytuacjach zawodowych.
Hiszpania - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Na ogół rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza właściciel firmy, inna osoba z kierownictwa lub ktoś z działu personalnego. Tak, uścisk dłoni jest zwyczajową formą przywitania i pożegnania. Dotknięcie ramienia lub ręki drugiej osoby nie jest uważane za niestosowne, a kobiety często całują się w oba policzki. Jeżeli Hiszpan próbuje wykonać taki gest, nie należy się wzbraniać, nie wypada jednak inicjować takiego przywitania.

Uwaga dotycząca dystansu osobistego: Hiszpanie lubią bliski kontakt i zachowują zwykle przy poznaniu nowej osoby mniejszy dystans niż Europejczycy z północy.
Holandia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Z reguły w rozmowie bierze udział jedna lub dwie osoby. Tak, w Holandii mocny uścisk dłoni to obowiązkowy element każdego spotkania.
Irlandia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Zwykle rozmowę prowadzą dwie lub trzy osoby. Sprawdziany przeprowadza jedna lub dwie osoby. Rozmowy kwalifikacyjne trwają przeważnie około 40 minut. Najczęściej rozmowa kwalifikacyjna rozpoczyna się od przywitania i uścisku dłoni dlatego należy być przygotowanym na uściśnięcie dłoni pracodawcy, jeżeli ten pierwszy wyciągnie rękę.
Islandia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Ze strony pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć od jednej do czterech osób. Zasadniczo im bardziej wyspecjalizowane stanowisko, tym więcej osób przeprowadza rozmowę. Uścisk dłoni jest regułą w sytuacjach formalnych, takich jak rozmowa o pracę. Witając się z inną osobą uściskiem dłoni, należy patrzeć jej w oczy. Słaby uścisk dłoni to niezbyt dobry początek.
Lichtenstein - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Zazwyczaj w rozmowie uczestniczy od jednej do trzech osób, w tym przynajmniej jeden przedstawiciel działu kadr i potencjalny przełożony. Uścisk dłoni jest zwyczajowym przywitaniem w Liechtensteinie.
Litwa - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W większych przedsiębiorstwach, gdzie lista kandydatów jest długa, a stanowisko prestiżowe, kierownik działu personalnego może przeprowadzić wcześniej rozmowy wstępne. Druga rozmowa jest z reguły prowadzona przez szefa działu, który dokładnie wie, jakie pytania dotyczące pracy zadać, i jest bezpośrednim przełożonym przyszłego pracownika. Ośrodki rekrutacyjne (ośrodki oceny) nie są na Litwie powszechne, ale niektórzy pracodawcy korzystają z usług firm rekrutacyjnych w celu preselekcji personelu. Tak, osoby prowadzące rozmowę oczekują od kandydata mocnego uścisku dłoni.
Luksemburg - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Liczba i funkcja osób uczestniczących w spotkaniu zależy od stanowiska, o które ubiega się kandydat. Tak, zawsze należy przywitać się z osobami przeprowadzającymi rozmowę kwalifikacyjną uściskiem dłoni.
Łotwa - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W przypadku mniejszych przedsiębiorstw rozmowę kwalifikacyjną prowadzi właściciel lub kierownik działu. W większych firmach rozmowę przeprowadzają zazwyczaj trzy osoby, wśród nich dyrektor przedsiębiorstwa lub danego działu i specjalista ds. personalnych. Uścisk dłoni jest akceptowalną formą powitania, należy jednak zaczekać, aż pracodawca pierwszy wyciągnie rękę.
Malta - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Na ogół w rozmowie bierze udział pracodawca. Jednak w przypadku dużych organizacji obecni będą także dyrektor ds. personalnych i kierownik działu. Tak, każde spotkanie z przeprowadzającym rozmowę kwalifikacyjną rozpoczyna się od wymiany uścisku dłoni. Wyciągając rękę, kandydat powinien przedstawić się imieniem i nazwiskiem. Nie wolno zapominać o uśmiechu. Miejsce siedzące można zająć dopiero po tym, jak zaproponuje to pracodawca.
Niemcy - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Z reguły w rozmowie uczestniczy od dwóch do sześciu osób. Wśród osób prowadzących rozmowę może znaleźć się właściciel lub dyrektor generalny przedsiębiorstwa, osoby na stanowiskach kierowniczych, specjaliści działu personalnego oraz inni pracownicy. Tak, osoby prowadzące rozmowę oczekują uścisku dłoni na powitanie, kiedy kandydat wchodzi do pokoju.
Norwegia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie może uczestniczyć od jednej do pięciu osób. Wśród osób biorących udział w spotkaniu mogą znaleźć się przedstawiciele związków zawodowych i pracowników przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku stanowisk z sektora publicznego. Z reguły tak. Ważne jest, aby był mocny.
Polska - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie kwalifikacyjnej bierze najczęściej udział dwóch przedstawicieli pracodawcy. Kandydat może zostać poddany sprawdzianom indywidualnym lub wziąć udział w testach grupowych. O uścisku dłoni decydują pracodawca lub rekrutujący. Kandydat nie powinien pierwszy wyciągać dłoni.
Portugalia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza przeważnie jedna osoba. Tak, kandydat powinien przywitać się ze swoim rozmówcą uściskiem dłoni.
Rumunia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Na ogół procesem rekrutacji kieruje przedstawiciel działu kadr, kierownik działu, do którego poszukuje się nowego pracownika, a w niektórych przypadkach sam dyrektor generalny czy prezes przedsiębiorstwa Tak, uścisk dłoni jest uznawany w Rumunii za wyraz uprzejmości.
Słowacja - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie uczestniczy zwykle od jednego do trzech przedstawicieli firmy. Spotkają się oni z 10-30 kandydatami. Czasami przeprowadzane są rozmowy grupowe. Nie, uścisk dłoni jest na ogół zarezerwowany na zakończenie procedury kwalifikacyjnej dla kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutację.
Słowenia - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Testy przeprowadzane są zazwyczaj w grupach przez psychologów. Może zostać zorganizowane wstępne spotkanie grupowe, na którym odbędzie się prezentacja przedsiębiorstwa i stanowisk. Przeważnie pracodawca jest w stanie podjąć decyzję po jednej rozmowie kwalifikacyjnej, jednak niezbędne mogą okazać się dodatkowe rozmowy. Rozmowa trwa zazwyczaj 15-45 minut. Tak, uścisk dłoni na początku i na końcu spotkania należy do dobrego obyczaju.
Szwajcaria - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W zależności od stanowiska i tego, czy przedsiębiorstwo ma dział kadr, w rozmowie mogą uczestniczyć dwie lub trzy osoby. W małych firmach rozmowy prowadzi przeważnie właściciel. Tak, kandydat powinien wymienić uścisk dłoni z wszystkimi osobami uczestniczącymi w spotkaniu.
Szwecja - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie bierze udział jedna lub dwie osoby reprezentujące dane przedsiębiorstwo oraz często przedstawiciel związku zawodowego. Tak, zdecydowanie. Uścisk dłoni należy do powszechnego zwyczaju.
Węgry - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W rozmowie uczestniczy zwykle od jednej do trzech osób. Na ogół tak, należy przywitać się uściskiem dłoni.
Wielka Brytania - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi zazwyczaj od dwóch do trzech osób, w tym kierownik działu, w którym występuje dany wakat i przedstawiciel działu kadr. Wymiana uścisku dłoni z uczestnikami spotkania jest normą.
Włochy - Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną?
W zależności od stanowiska pracodawca, kierownik działu, pracownik działu kadr lub osoba wyznaczona do przeprowadzania tego rodzaju rozmów. Można zatem spodziewać się jednej lub kilku osób. Sprawdziany pisemne przeprowadzane są zazwyczaj wśród grupy kandydatów. Zwykle rozmowa lub test trwają maksymalnie 1 godzinę. Tak, jest to powszechna praktyka.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności