Węgry - jak szukać pracy?

Państwo: Węgry
Języki urzędowe: węgierski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 9,9
Stolica: Budapeszt
Waluta: forint węgierski (HUF)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +36
Domena internetowa: .hu

Dlaczego ten kraj?

Węgry mają wyjątkową w Europie Środkowej kulturę i język. Położona nad Dunajem stolica kraju, Budapeszt, tętni życiem i zachwyca urokiem, przyciągając miłośników architektury i kultury. Ponadto kraj słynie z największych po Islandii zasobów wód termalnych, a kultura spa jest podstawą stylu życia Węgrów.

W ostatnim dwudziestoleciu kraj zdołał przyciągnąć znaczące inwestycje zagraniczne, choć od kilku lat inwestorzy przenoszą swoje zainteresowanie z branż tekstylnej i spożywczej na produkcję luksusowych samochodów, systemy energii odnawialnej, ekskluzywne usługi turystyczne i informatykę. W wyniku kryzysu finansowego wzrosło bezrobocie. Najbardziej poszukiwani są monterzy na liniach produkcyjnych, metalurdzy i technicy, a także pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej.

Jak szukać pracy?

Na Węgrzech większość wolnych stanowisk jest obsadzana na zasadzie kontaktów prywatnych. Oferty pracy są zamieszczane w prasie i na stronach portali pośrednictwa pracy.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Wysłanie CV z listem motywacyjnym to najbardziej popularny sposób ubiegania się o pracę, ale w przypadku zatrudnienia na stanowisku robotnika jako pierwszy krok często wystarcza wykonanie telefonu do pracodawcy. Większe przedsiębiorstwa mogą wymagać od kandydatów wypełnienia formularza aplikacyjnego (czasami on-line).

Ubiegający się o pracę powinni się przygotować, zasięgając informacji na temat działalności i profilu przedsiębiorstwa oraz jego pozycji, by dać dowód zainteresowania danym stanowiskiem i znajomości tematu.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną należy albo skorzystać z formularza on-line (jeżeli taki istnieje), albo wysłać jedynie te dokumenty, które są wymagane w ogłoszeniu.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, zwykle wraz ze zgłoszeniem kandydaci przesyłają swoje zdjęcie

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, nie należy pisać aplikacji odręcznie, chyba że pracodawca wyraźnie sobie tego życzy.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Format ten nie jest często stosowany, ale jest powszechnie akceptowany.

Kontakt telefoniczny

Zaleca się, by kandydat nawiązał kontakt z przedsiębiorstwem jakiś czas po wysłaniu zgłoszenia, żeby pokazać, że jest naprawdę zainteresowany pracą. Dzięki temu firma przypomni sobie również jego nazwisko.

Należy być zawsze przygotowanym na kontakt telefoniczny, podczas którego trzeba odpowiadać na pytania (nie zapominać ich) i jednocześnie reagować spontanicznie. Kandydat powinien również upewnić się, że został poinformowany o dalszym etapie rekrutacji.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Kopie dyplomów przesyłane są, jeśli wymaga tego pracodawca. Zapewne pracodawca poprosi kandydata o ich przedstawienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub przed podpisaniem umowy o pracę. Autentyczność dokumentów początkowo nie jest weryfikowana, ale w przypadku niektórych stanowisk (np. lekarzy) stwierdzenie ich autentyczności jest warunkiem podpisania umowy.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Na Węgrzech referencje nie są powszechnie stosowane, ale mogą okazać się przydatne, jeżeli są istotne. Pomocne może przykładowo okazać się świadectwo pracy lub ocena umiejętności pracownika od poprzedniego pracodawcy. Pracodawca może zechcieć zadzwonić do poprzedniego pracodawcy, o ile kandydat nie ma nic przeciwko temu.

Listy polecające nie są popularne, ale mogą sprawiać dobre wrażenie, jeżeli pochodzą ze znanego przedsiębiorstwa, szczególnie z tego samego obszaru działalności. W przypadku niektórych zawodów pracodawcy mogą zawrzeć w ogłoszeniu wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (nawet jeżeli zaświadczenie nie jest wymagane ustawowo).

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Pracodawca podejmuje zwykle decyzję w ciągu kilku tygodni od upływu terminu na złożenie podania o pracę, chociaż czas ten zależy od stanowiska i liczby chętnych. Niekiedy między datą ogłoszenia a podjęciem pracy przez kandydata mija kilka miesięcy.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy chcą przede wszystkim poznać osobowość kandydata i jego zaangażowanie. Chcą również przekonać się, jak reaguje on w sytuacjach zawodowych i nieprzewidzianych okolicznościach.

Zasady dotyczące ubioru

Strój kandydata powinien być dostosowany do rodzaju stanowiska, o które się ubiega, ale zazwyczaj jest formalny (garnitur, kostium damski itp.). Dopuszczalna jest skromna biżuteria, ale tylko u kobiet.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie uczestniczy zwykle od jednej do trzech osób.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Na ogół tak, należy przywitać się uściskiem dłoni.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa z reguły trwa 1/2 godziny, ale niektóre przedsiębiorstwa przeprowadzają kilka rozmów lub testów (sprawdzian z umiejętności zawodowych i test osobowościowy itp.). Schemat rozmowy

kwalifikacyjnej może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa, ale towarzysząca jej atmosfera jest prawie zawsze formalna (nawet jeżeli jest przyjacielska). Kandydat powinien zachowywać się powściągliwie i poczekać, aż pracodawca rozluźni nieco atmosferę. Rozmowa skupia się zazwyczaj na sprawach zawodowych, ale coraz częściej poruszane są również kwestie związane z osobowością, umiejętnościami, podejściem, inteligencją i ogólnym zachowaniem kandydata. Kandydat powinien zawsze próbować dobrze się zaprezentować, wyjaśnić swoją motywację i powody, dla których powinien zostać przyjęty, oczywiście nie będąc przy tym zbyt aroganckim. Często osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną nawiązuje do CV kandydata. Ponadto osoby ubiegające się o pracę są prawie zawsze pytane o przyczyny odejścia z poprzedniej pracy i o pięć swoich najlepszych oraz najgorszych cech.

Kandydat może zadawać dowolne pytania na temat pracy, ale nie powinien na początku pytać o wynagrodzenie - tę kwestię zwykle podnosi pracodawca. Należy być jednak przygotowanym na konieczność odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań płacowych. Doradza się wówczas podanie przedziału, a nie dokładnej kwoty. Od osób kandydujących na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji (na przykład do pracy w biurze) oczekuje się, że same przedstawią swoje oczekiwania płacowe.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Na Węgrzech obowiązują przepisy antydys- kryminacyjne, co oznacza, że kandydat nie musi ujawniać pracodawcy „wrażliwych” informacji na swój temat (wyznanie, przynależność partyjna lub orientacja seksualna, planowana ciąża itp.). Jeżeli kandydat nie jest przekonany, czy pytania mają związek z pracą, może po prostu zapytać, do czego potrzebne są te informacje.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie umowy odbywa się zazwyczaj pod koniec procedury aplikacyjnej. Kandydat może negocjować wynagrodzenie, ale zawsze musi to uzasadnić. Należy także wziąć pod uwagę, że zarobki w niektórych obszarach zatrudnienia (np. urzędników) określa ustawa. Wynagrodzenia są naliczane co miesiąc, a umowa powinna także określać liczbę dni urlopu wypoczynkowego (minimum określa ustawa). Premie negocjuje się osobno, ale jeżeli stanowią dużą część zarobków, określone są w umowie. Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe są ustalane w rozmowie z dyrektorem.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Tak, jest to niemal reguła.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Okres próbny wynosi zazwyczaj 3 miesiące. Może też być przedłużony do 3 miesięcy, o ile pierwotnie ustalono, że będzie krótszy. Jeżeli w danym zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, okres próbny wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Koszty poniesione w związku z dojazdem na rozmowę kwalifikacyjną są zwracane niezmiernie rzadko.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Zwykle kandydat dowiaduje się o wyniku w ciągu kilku tygodni, ale czasami musi zaczekać miesiąc lub dwa.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Prośba o informację zwrotną nie jest w zwyczaju - kandydat zostaje przyjęty lub nie.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Od kandydata wymagana jest bezwzględna punktualność. Jeżeli osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną nie może stawić się punktualnie, powinna jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę. Przed rozmową należy potwierdzić swoje przybycie. Kandydat może umówić się na następne spotkanie, ale tym razem musi przybyć na nie punktualnie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:44

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności