Grecja - jak szukać pracy?

Państwo: Grecja
Języki urzędowe: grecki
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 11,1
Stolica: Ateny
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +30
Domena internetowa: .gr

Dlaczego ten kraj?

Grecja to mały kraj o ogromnej sile oddziaływania - nie tylko za sprawą historycznego wkładu w rozwój cywilizacji, ale również dzięki różnorodności miejsc i atrakcji, jakie ma do zaoferowania dzisiaj. Spośród nich warto wymienić chociażby 2500 wysp, piękne plaże, niedostępne wąwozy i romantyczne ruiny.

Kryzys zadłużenia, który rozpoczął się w 2010 r., wymusił wprowadzenie daleko idących oszczędności i reform finansowych. W Grecji panuje wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Mobilność pracowników jest mała, a wiele osób zatrudnionych jest w firmach rodzinnych. Migranci (głównie z Albanii) stanowią 9,4% greckiej siły roboczej, przy czym jedna czwarta z nich pracuje w budownictwie. Sektory żeglugi i turystyki to dwie największe branże w Grecji. Najbardziej poszukiwani są pracownicy biurowi i księgowi oraz sprzedawcy, a w dalszej kolejności budowlańcy i pracownicy sektora usług (fryzjerzy, kucharze i kelnerzy).

Jak szukać pracy?

Oprócz odwiedzenia portalu EURES można skorzystać z zakładki Linki, która zawiera link do witryny greckiej krajowej służby zatrudnienia. Przydatna może również okazać się strona OAED, którą prowadzi organizacja pośrednictwa pracy Manpower. Dane kontaktowe wszystkich regionalnych biur pracy można znaleźć za pośrednictwem stron PES index i OAED. W Grecji obowiązuje zakaz działalności prywatnych agencji rekrutacyjnych.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Zwykle, ubiegając się o pracę, należy przesłać swoje CV pracodawcy pocztą elektroniczną lub doręczyć je osobiście. Można ewentualnie do pracodawcy zadzwonić. CV należy przesłać z podpisanym listem motywacyjnym zawierającym uzasadnienie aplikacji.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Zdjęcie jest zwykle załączane, ale nie obowiązkowe, z wyjątkiem branży hotelarskiej lub restauracyjnej, w której pracodawcy mogą zażyczyć sobie fotografii kandydata.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, lepiej jest przesłać pismo sporządzone maszynowo.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Na ogół długość CV w Grecji nie przekracza dwóch stron. Format Europass jest w Grecji znany i można go wykorzystać. Pracodawcę bardziej interesują umiejętności kandydata, jego doświadczenie zawodowe, osobowość i pozytywne nastawienie do pracy niż format CV. Kandydaci powinni zadbać, aby ich CV było wystarczająco szczegółowe i uporządkowane. Ważne jest również zapewnienie dostępności aktualnych dokumentów poświadczających.

Kontakt telefoniczny

W kontaktach telefonicznych należy pamiętać o takich zasadach, jak uprzejmość, poważne zachowanie, okazywanie zainteresowania, uważne słuchanie i szczerość.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, chyba że pracodawca wyraźnie tego zażąda. Wszystkie niezbędne aktualne dokumenty (dyplomy, świadectwa, listy referencyjne) należy zabrać ze sobą na spotkanie z osobą prowadzącą rekrutację.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

To zależy od pracodawcy. Referencje zazwyczaj nie są wymagane, ale w razie potrzeby może ich udzielić były pracodawca. Mają one na celu zwiększenie szans kandydata dzięki potwierdzeniu jego umiejętności.

Listy polecające nie są zwykle wymagane, ale muszą być dostępne na życzenie pracodawcy. W przypadku stanowisk wyższego szczebla i pracy w ochronie może być konieczne przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Zazwyczaj okres ten nie przekracza 1 miesiąca.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną warto dowiedzieć się jak najwięcej o przedsiębiorstwie.

Jeżeli istnieje ważny powód uniemożliwiający przybycie na rozmowę, należy poprosić o ustalenie nowego terminu z 2- lub 3- dniowym wyprzedzeniem.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydat powinien zadbać o swój wygląd, a także upewnić się, że wygląda schludnie, jest dokładnie ogolony, a jego ubiór odpowiada standardom panującym w przedsiębiorstwie.

Kto przeprowadza rozmowę?

Indywidualną rozmowę może przeprowadzać jedna osoba. Mogą nastąpić dwie kolejne rozmowy z dwiema różnymi osobami. W przypadku gdy rozmowę przeprowadza komisja rekrutacyjna, zasiadać w niej będzie od trzech do pięciu osób. Możliwa jest również grupowa rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy kilku kandydatów jednocześnie

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni na przywitanie i pożegnanie jest traktowany jako uprzejmość i akceptowany w sytuacjach zawodowych.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Podczas rozmowy rekrutujący chce poznać umiejętności kandydata i jego oczekiwania. Spotkanie prowadzi kierownik danego działu lub kierownik działu kadr. Przed uzyskaniem zatrudnienia można spodziewać się od dwóch do czterech spotkań i testów.

Atmosfera podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu jest przyjazna, swobodna i sprzyja poznaniu się. Liczba pytań na tematy niezwiązane z pracą i tych dotyczących pracy w przybliżeniu wynosi odpowiednio 30% i 70%.

Kandydat musi aktywnie uczestniczyć w rozmowie i uważnie słuchać pytań. Powinien zachować się profesjonalnie i z godnością. W przypadku konieczności przeniesienia się do pracy za granicę rekrutujący oczekuje od kandydata poradzenia sobie z barierą językową, rozwiązania kwestii dotyczących zakwaterowania i rodziny.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pytania dotyczące poglądów politycznych i życia osobistego uważa się za należące do sfery całkowicie prywatnej.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Standardowe umowy o pracę zawierają informacje dotyczące czasu jej obowiązywania, podstawowego wynagrodzenia i płatnego urlopu. Należy zaczekać, aż pracodawca sam poruszy kwestię warunków płacowych. Kwestie wynagrodzenia i ewentualnych rocznych premii należy negocjować osobno. Ewentualne dodatkowe świadczenia to najczęściej premia roczna, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, służbowy samochód i prowizja. Powyższe kwestie należy negocjować z pracownikami działu kadr lub kierownikiem właściwego działu.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Kandydat nie musi zgadzać się na podjęcie zatrudnienia na próbę, jeżeli pracodawca zwróci się do niego z taką propozycją.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Kandydat może zostać poproszony o odbycie płatnego 12-miesięcznego okresu próbnego. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w tym terminie zwolnionemu pracownikowi nie przysługuje odprawa.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

To zależy od pracodawcy.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Na ogół cała procedura trwa około miesiąca.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Decyzję dotyczącą kolejnego etapu rekrutacji podejmuje zazwyczaj pracodawca. Kandydat w tym zakresie powinien zdać się na pracodawcę.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Na spotkanie należy stawić się punktualnie. Najlepiej przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Należy jednak liczyć się z tym, że pracodawca może się spóźnić.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:06

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności