Estonia - jak szukać pracy?

Państwo: Estonia
Języki urzędowe: estoński
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 1,3
Stolica: Tallin
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +372
Domena internetowa: .ee

Dlaczego ten kraj?

Estonia słynie ze swych technologii informatycznych (Skype jest dziełem m.in. dwóch programistów z Estonii), a także ze swej średniowiecznej stolicy - Tallinna, nadmorskich kurortów, wysp, romantycznych zamków i lasów, które pokrywają ponad połowę terytorium kraju. Chociaż Estonia jest często określana mianem najmniejszego państwa bałtyckiego, Estończycy wolą zaliczać swój kraj do państw nordyckich, ponieważ pod względem pochodzenia etnicznego i korzeni językowych bliżej im do Finów niż Litwinów czy Łotyszy.

Pod koniec 2011 r. Estonia miała najniższy dług publiczny spośród państw UE. Na małym estońskim rynku zatrudnienia panuje znaczna konkurencja o miejsca pracy, zwłaszcza stanowiska kierownicze. Z najnowszych danych wynika, że liczba chętnych na jedno miejsce pracy była najniższa w sektorach usług, sprzedaży i obsługi maszyn.

Jak szukać pracy?

Pracy w Estonii można poszukiwać, pytając znajomych, przeglądając ogłoszenia o pracy oraz za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, portali internetowych i publicznej służby zatrudnienia: estońskiego funduszu ubezpieczeń od utraty pracy i jego biur pracy (przydatne łącza znajdują się w części zatytułowanej Linki portalu EURES). Użyteczne dla osób poszukujących pracy mogą również okazać się następujące portale: CV-online (http://www.cv.ee) oraz CV Market (http://www.cvkeskus.ee).

Na ogół skutecznym sposobem poszukiwania zatrudnienia w Estonii są kontakty osobiste. Warto zwrócić się do znajomych, którzy mogą pomóc w uzyskaniu informacji na temat wolnych posad w zatrudniającym ich przedsiębiorstwie. Warto postępować zgodnie z zasadą: "znasz kogoś w danej firmie, poproś go o pomoc".

Przydatne mogą być również media społecznościowe. Warto "polubić" firmę na Facebooku i śledzić jej aktywność na Twitterze. W ten sposób można znaleźć informacje, na które trudno natrafić w inny sposób.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W Estonii najpowszechniejszym sposobem aplikowania jest przesłanie zgłoszenia do jednej z internetowych baz ogłoszeń o pracy. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie elektronicznej i powinno być możliwie zwięzłe i konkretne. Pisemna aplikacja powinna być czytelna, poprawna gramatycznie, krótka i rzeczowa.

W wielu przypadkach kandydaci, których CV i podanie o pracę zostały przyjęte, są poddawani dalszej procedurze rekrutacyjnej. Kolejne etapy mogą obejmować testy językowe i kompetencyjne. Wreszcie kandydaci, którzy pomyślnie przeszli dotychczasowe etapy, mogą oczekiwać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie jest to obowiązkowe. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do osoby aplikującej. Około połowy CV w Estonii zawiera zdjęcie kandydata.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, list motywacyjny i CV należy przygotować na komputerze i przesłać drogą elektroniczną.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Preferowane są krajowe wzory CV.

Kontakt telefoniczny

Przed rozmową telefoniczną należy przygotować informacje o miejscu pracy oraz CV, jak również być gotowym na udzielenie informacji o swoich umiejętnościach czy zanotowanie czegoś. Należy zwrócić się do odpowiedniej osoby do kontaktu - specjalisty z działu kadr. Po wyrażeniu zainteresowania ofertą należy spytać, gdzie przesłać wymagane dokumenty. Kandydat powinien być uprzejmy, słuchać uważnie oraz mówić wolno i wyraźnie, odpowiadać na zadawane pytania oraz udzielić informacji o referencjach. Warto wykazać własną inicjatywę.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, dyplomy oraz świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich kopie należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną. Wystarczy pokazać dyplom dający najwyższe kwalifikacje. Nie ma potrzeby przynoszenia dyplomów, które zostały uzyskane ponad 10 lat wcześniej, nie są związane z danym stanowiskiem ani nie poświadczają wymaganych umiejętności.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

W CV należy podać dane kontaktowe dwóch lub trzech osób wskazanych jako źródło referencji. Można wskazać dotychczasowego pracodawcę lub osoby zatrudnione w szkole lub na uczelni. Osoby te powinny być w stanie potwierdzić treść CV i udzielić informacji o przygotowaniu zawodowym kandydata.

Niektórzy pracodawcy z sektora publicznego mogą żądać zaświadczenia o niekaralności. Kandydaci do pracy w niektórych zawodach są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o niekaralności wydane przez policję (np. kierowcy w zakresie karalności za wykroczenia drogowe).

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Jest to przeciętnie jeden miesiąc.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni odpowiednio przygotować się do rozmowy. Dzięki temu w trakcie spotkania będą sprawiali wrażenie pewnych siebie i skoncentrowanych. Warto wziąć ze sobą długopis i notes, aby sporządzać notatki. Przed zajęciem miejsca należy poczekać, aż pracodawca sam to zaproponuje. Należy być pewnym siebie i przekonującym, nie zapominając przy tym o uśmiechu.

Zasady dotyczące ubioru

Ubiór zależy od stanowiska, o które ubiega się kandydat. Kandydat powinien pojawić się na rozmowie w stroju stonowanym i wygodnym. Można założyć biżuterię.

Kto przeprowadza rozmowę?

Na rozmowie można się spodziewać oficjalnego przedstawiciela pracodawcy oraz specjalistów z działu personalnego, a czasem również innych kandydatów, jeśli przeprowadzana jest rozmowa grupowa. W przypadku testów należy się spodziewać 2-10 kandydatów. Testy trwają przeważnie od 30 minut do 1,5 godziny.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Uścisk dłoni jest akceptowalną formą powitania, należy jednak zaczekać, aż pracodawca pierwszy wyciągnie rękę. Należy być miłym i otwartym, stać lub siedzieć prosto, mówić głośno i wyraźnie, utrzymywać kontakt wzrokowy.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Na początku spotkania należy oczekiwać krótkiej rozgrzewki (pytań ogólnych), a następnie pytań dotyczących osobowości i motywacji.

Później kandydat krótko się przedstawia. Mogą paść pytania o słabe i mocne strony, powód zainteresowania danym stanowiskiem, edukację, szkolenia i poprzednie doświadczenie zawodowe, hobby, oczekiwane warunki pracy i wynagrodzenie. Kandydat powinien być szczery i przyjazny, nie należy się jednak spoufalać.

Można spodziewać się pytań o obowiązki, warunki pracy, przyszłych współpracowników, premie, wynagrodzenie oraz ogólnych pytań dotyczących poprzedniej pracy, obowiązków oraz powodu jej zakończenia.

Kandydaci mają z reguły możliwość zadania dodatkowych pytań o wakat i przedsiębiorstwo na końcu rozmowy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pytania dotyczące życia osobistego (np. orientacji seksualnej, wyznania, ciąży, chorób i sytuacji finansowej) uważa się za należące do sfery ściśle prywatnej.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie umowy może dotyczyć terminu rozpoczęcia pracy, wynagrodzenia oraz premii. Wynagrodzenie może podlegać negocjacji, ale to zależy od stanowiska oraz przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie naliczane jest zazwyczaj w systemie miesięcznym. Wynagrodzenie za czas urlopu w Estonii regulowane jest ustawowo. Premia roczna nie może być przedmiotem oddzielnych negocjacji.

Pracodawca może zaoferować następujące świadczenia dodatkowe, które nie są jednak obowiązkowe: służbowy samochód, zwrot kosztów dojazdu do pracy, karnety wstępu na siłownię lub basen. W sektorze prywatnym te dodatki można negocjować. Wszystkie świadczenia dodatkowe negocjuje się z bezpośrednim przełożonym.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Nie, nie jest to powszechne.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

4 miesiące lub 6 miesięcy w przypadku posad państwowych lub w administracji publicznej.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, jest mało prawdopodobne, że to uczyni.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Większość firm (60%) powiadamia kandydatów o wynikach procedury aplikacyjnej w ciągu 2 tygodni od rozmowy. Pozostałe (40%) nie informują kandydatów o wynikach.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Pracodawca oczekuje, że na koniec spotkania kandydat przejmie inicjatywę. Pod koniec rozmowy można zapytać, kiedy spodziewać się decyzji. Jeżeli kandydat takiej informacji nie otrzyma w terminie uzgodnionym z pracodawcą, może sam zadzwonić i zapytać o wyniki. Po rozmowie można przesłać pracodawcy e-mail z podziękowaniem za spotkanie - dzięki temu pracodawca będzie wiedział, że kandydat jest naprawdę zainteresowany pracą, i lepiej go zapamięta.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Bardzo ważne jest, aby stawić się na rozmowę punktualnie. Nieuzasadnione spóźnienie jest niedopuszczalne. Najlepiej przybyć na miejsce kilka minut przed czasem - będzie to dowodem punktualności i zainteresowania stanowiskiem.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:39

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności