Słowacja - jak szukać pracy?

Państwo: Słowacja
Języki urzędowe: słowacki
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 5,4
Stolica: Bratysława
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +421
Domena internetowa: .sk

Dlaczego ten kraj?

Przed nastaniem globalnej recesji słowacka gospodarka, określana mianem "Tatra Tiger" (tygrys spod Tatr), odnotowywała stabilny wzrost. Wraz z nastaniem kryzysu w gospodarce nastąpiła dekoniunktura, a oznaki odbudowy są nikłe. Mimo to w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby zatrudnionych i nowych miejsc pracy. Oprócz branży informatycznej ożywienie odnotowano w branżach transportowej i magazynowej, teleinformatycznej, a także produkcji przemysłowej. Na Słowacji najbardziej liczy się branża produkcji samochodów osobowych i branża inżynierii elektrycznej - Słowacja jest drugim na świecie pod względem wielkości producentem samochodów osobowych na jednego mieszkańca.

Oprócz zasobów ludzkich ten mały, pozbawiony dostępu do morza kraj posiada rozbudowaną sieć transportową oraz liczne atrakcje przyrodnicze i kulturowe, w tym zabytkowe miasta, widowiskowe jaskinie, zapierające dech krajobrazy górskie, a także idealne warunki do uprawiania sportów zimowych.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy są publikowane w internecie, w dziennikach i prasie lokalnej. Na swoich stronach internetowych ogłoszenia zamieszczają też portale pośrednictwa pracy i publiczna służba zatrudnienia (PES). Oferty zawierają wszelkie szczegóły dotyczące oferowanych stanowisk i wymagania stawiane kandydatom.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Kandydaci powinni postępować według wskazówek zawartych w ogłoszeniu. Należy unikać wysyłania takiej samej aplikacji do kilku pracodawców. Każdy z nich powinien być potraktowany indywidualnie. Treść aplikacji przesyłanej e-mailem powinna być taka sama jak tej sporządzonej odręcznie. Zwykle kandydat przesyła list motywacyjny, w którym wyjaśnia, dlaczego chce pracować dla danej firmy, załączając CV i kopię dyplomu.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, zdjęcia kandydata mogą jedynie wymagać zagraniczni pracodawcy.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, najlepiej sporządzić dokumenty na komputerze. W przypadku dokumentów napisanych odręcznie należy zadbać o ich czytelność.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, ten format CV jest częsty.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z pracodawcą telefonicznie, kandydat powinien być uprzejmy i miły. Powinien odpowiadać na wszystkie pytania i taktownie przedstawić swoje oczekiwania.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie zawsze. Czasami należy załączyć je do aplikacji, a czasami przynieść ze sobą na rozmowę.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Kandydat powinien przedstawić rekrutującemu rekomendacje dotyczące jego doświadczenia i umiejętności zawodowych, a także dane osoby, która może potwierdzić prawdziwość tych informacji. Referencje powinny potwierdzać przepracowany okres, zawierać ocenę pracy kandydata oraz rekomendację dla kolejnych pracodawców.

Między innymi nauczyciele i osoby, które pracują z bronią lub niebezpiecznymi substancjami, będą potrzebować zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Od 2 tygodni do 1 miesiąca, a nawet dłużej.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W przypadku stanowisk dla specjalistów pracodawca może poprosić kandydata o wzięcie udziału w testach sprawdzających jego umiejętności. W przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych wystarczy okazać chęć do podjęcia pracy.

Warto dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powinien zabrać ze sobą swój dyplom, uprawnienia i inne niezbędne dokumenty, opisać wyniki swojej dotychczasowej pracy i udokumentować swoje doświadczenie i umiejętności. Należy być uprzejmym i odpowiadać na pytania w sposób jasny i zgodnie z prawdą.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydat powinien być ubrany schludnie i elegancko. Ubiegając się o stanowiska biurowe, mężczyźni powinni założyć garnitur, a kobiety - kostium. Biżuteria jest dozwolona, ale nie należy z nią przesadzać i ograniczyć się do kilku elementów.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie uczestniczy zwykle od jednego do trzech przedstawicieli firmy. Spotkają się oni z 10-30 kandydatami. Czasami przeprowadzane są rozmowy grupowe.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Nie, uścisk dłoni jest na ogół zarezerwowany na zakończenie procedury kwalifikacyjnej dla kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutację.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

W większości przypadków pracodawcy rozpoczynają rozmowę kwalifikacyjną, przedstawiając profil przedsiębiorstwa oraz oczekiwania względem nowego pracownika. Następnie chcą usłyszeć od kandydata, dlaczego ubiega się o dane stanowisko oraz jak opisuje swoją wiedzę i umiejętności. Pracodawca może również poprosić o napisanie testu lub wypełnienie formularzy. Na koniec rozmowy pracodawca pozwala kandydatowi na zadanie kilku pytań.

Rozmowa ma charakter formalny. Należy o tym pamiętać i odpowiednio dobierać słowa. Większość czasu na spotkaniu poświęcona jest kwestiom zawodowym. Pracodawca nie jest zwykle zainteresowany życiem osobistym kandydata.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Kandydaci nie muszą odpowiadać na pytania o ich życie prywatne, wyznanie i poglądy polityczne lub stan cywilny.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kandydat nie ma zbyt wielu możliwości negocjowania warunków umowy i w większości przypadków może tylko na nie przystać albo je odrzucić. Najczęściej spotykane świadczenia dodatkowe to zakwaterowanie, samochód służbowy i telefon komórkowy.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Kandydat może zostać poproszony o przepracowanie 1 dnia na próbę. Ponieważ tego rodzaju praca nie jest przewidziana prawem, można się nie zgodzić, jednak może to być przyczyna odrzucenia oferty kandydata. Takie zachowanie może być postrzegane jako niechęć do współpracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Przeciętnie są to 3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Niezmiernie rzadko.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

W ciągu 1-2 tygodni od rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej nie jest powszechnie praktykowane. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się drogą listowną lub telefoniczną kandydatów, którym się powiodło.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć przynajmniej 30 minut wcześniej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:38

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności