Słowenia - jak szukać pracy?

Państwo: Słowenia
Języki urzędowe: słoweński
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 2,1
Stolica: Lublana
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +386
Domena internetowa: .si

Dlaczego ten kraj?

Dzięki pięknemu krajobrazowi i godnemu pozazdroszczenia klimatowi Słowenia jest rajem dla miłośników pieszych wędrówek i narciarzy. Leżąca po południowej stronie Alp Słowenia słynie ze słonecznych alpejskich łąk porośniętych dzikimi kwiatami, ciepłego śródziemnomorskiego wybrzeża, a także gęstych lasów, które pokrywają 58% terytorium kraju.

Słowenia, będąc w znacznym stopniu uzależniona od eksportu, znacznie ucierpiała w wyniku globalnej recesji. Oznaki ożywienia doprowadziły do poprawy sytuacji na rynku pracy w 2011 r., jednak w 2012 r. nastąpiła ponowna dekoniunktura. Nadal panuje jednak zapotrzebowanie na inżynierów mechaników, elektryków i elektroników, pracowników służby zdrowia, programistów, pracowników gastronomii, kierowców ciężarówek i spawaczy. Do osób, którym najtrudniej jest znaleźć pracę, należą absolwenci kierunków humanistycznych bez doświadczenia w pracy i pracownicy bez kwalifikacji.

Jak szukać pracy?

Oprócz zamieszczenia ogłoszenia o pracy w internecie, w mediach i za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych, pracodawcy w Słowenii mają obowiązek powiadomić o wakatach publiczną służbę zatrudnienia. Wskazują ponadto, czy przewidują zatrudnienie cudzoziemców z EOG lub innych krajów nienależących do UE.

Słoweńska służba zatrudnienia wywiesza oferty pracy na tablicach ogłoszeń w swoich biurach lub zamieszcza je na stronach internetowych swojego portalu ESS, portalu EURES oraz w innych mediach. Ponadto osoby szukające pracy mogą się zarejestrować w bazie CV służb zatrudnienia, która umożliwia pracodawcom skontaktowanie się z odpowiednimi kandydatami.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Z reguły zgłoszenie składa się z listu motywacyjnego i CV. List motywacyjny powinien skłonić pracodawcę, by ten zechciał zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Należy jednak pamiętać, że list motywacyjny nie powinien zawierać zbyt dużo

informacji na temat doświadczenia i kwalifikacji - ich miejsce jest w CV.

Optymalnie CV powinno się składać z nie więcej niż dwóch stron A4, a najlepiej z jednej. Dotychczasowe zatrudnienie powinno być przedstawione w odwrotnym porządku chronologicznym. Podobnie jak wykształcenie i szkolenia, które są opisane w innej części CV.

Aplikację zazwyczaj wypełnia się w języku słoweńskim, jednak pracownicy z innych krajów mogą posłużyć się innym językiem, najczęściej angielskim, niemieckim lub włoskim, szczególnie aplikując na stanowiska dostępne dla osób z zagranicy lub w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zwrócić się do pracodawcy na wstępie rozmowy w przypadku aplikowania spontanicznego.

Jestem Państwa klientem od lat i wydaje mi się, że bardzo dobrze znam zakres działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też chciałbym zatrudnić się u Państwa.

Być może w niedalekiej przyszłości okaże się, że potrzebny jest współpracownik wyposażony w doświadczenie i umiejętności, które ja posiadam. Chciałbym się krótko przedstawić.

Następnie należy opisać swoje wykształcenie zawodowe, doświadczenie w pracy, umiejętności, osiągnięcia i znajomość języków obcych. Należy uzasadnić swoją przydatność.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, choć w niektórych przypadkach może się to okazać przydatne, przykładowo w przypadku marketingu lub pracy z klientem.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Jest to bardzo rzadkie w Słowenii.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, zwłaszcza w przypadku zgłoszeń od cudzoziemców.

Kontakt telefoniczny

Dzwoniąc, kandydaci powinni być uprzejmi i rozluźnieni, mieć przygotowane własne pytania, a także odpowiedzi na ewentualne pytania, a także pamiętać, by rozmowę zakończyć w sposób optymistyczny i entuzjastyczny.

Jeżeli kandydat mieszka za granicą, pracodawca może zechcieć przeprowadzić z nim rozmowę przez telefon lub Skype'a. Pracodawca może również omówić warunki umowy o pracę z wybranymi kandydatami i przesłać ją potencjalnemu pracownikowi do wglądu pocztą elektroniczną lub faksem. Później pozostaje ustalić termin, kiedy kandydat ma przyjechać do Słowenii.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Zwykle pracodawca wymaga przesłania kopii świadectw poświadczających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. W przeciwnym razie kandydat może je przesłać z własnej inicjatywy. Można również napisać, że dokumenty zostaną dostarczone później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaleca się, aby kandydat przyniósł na rozmowę oryginały dokumentów, a nie ich kopie. Ważne są dokumenty potwierdzające kompetencje językowe, znajomość obsługi komputera, zdobyte doświadczenie i osiągnięcia oraz udział w zawodach i konkursach.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawcy oczekują referencji od kandydatów. Kandydat może przekazać listy polecające od dotychczasowego pracodawcy, wykładowcy lub opiekuna naukowego bądź przekazać dane tych osób, tak by potencjalni pracodawcy mogli się z nimi skontaktować i zapytać o opinię na temat kandydata. Listy polecające są traktowane jako atut i bywają pomocne. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja o tym znajduje się zwykle w ogłoszeniu o pracy.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Oczekiwanie trwa zwykle od 2 tygodni do 1 miesiąca, a nawet dłużej.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Osoba rekrutująca skupia się na doświadczeniu, motywacji oraz społecznych umiejętnościach interpersonalnych. Powszechnie stosuje się testy psychologiczne, sprawdzające, psychometryczne oraz testy na inteligencję, szczególnie w przypadku stanowisk, na których wymaga się wykształcenia wyższego.

Kandydaci powinni: przygotować listę swoich osiągnięć, znać szczegółowo zakres działalności pracodawcy, opowiedzieć o swoich kompetencjach i doświadczeniu zdobytym w czasie poprzedniego zatrudnienia, umieć realistycznie przedstawić swoją motywację do pracy, umieć jasno i skutecznie przekazać powyższe pomysły.

Kandydaci powinni być przygotowani na pytanie dotyczące ich średnio- i długoterminowych celów zawodowych. Solidny plan dotyczący własnego rozwoju to podstawa. Niektóre osoby rekrutujące w Słowenii spodziewają się, że kandydat przedstawi oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

Zasady dotyczące ubioru

Strój powinien być formalny i schludny. Buty powinny być porządne, a włosy zadbane.

Kto przeprowadza rozmowę?

Testy przeprowadzane są zazwyczaj w grupach przez psychologów. Może zostać zorganizowane wstępne spotkanie grupowe, na którym odbędzie się prezentacja przedsiębiorstwa i stanowisk. Przeważnie pracodawca jest w stanie podjąć decyzję po jednej rozmowie kwalifikacyjnej, jednak niezbędne mogą okazać się dodatkowe rozmowy. Rozmowa trwa zazwyczaj 15-45 minut.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni na początku i na końcu spotkania należy do dobrego obyczaju.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Po przywitaniu następuje krótka prezentacja przedsiębiorstwa i stanowiska. Następnie pracodawca może przeprowadzić rozmowę z kandydatem, by zweryfikować informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Na tym etapie kandydat może okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały przesłane na etapie podania o pracę. Na koniec kandydat może zadać kilka pytań, jeśli czuje taką potrzebę. Na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca informuje zwykle kandydata, jakie będą następne etapy procesu rekrutacyjnego. Atmosfera w trakcie rozmowy ma charakter formalny.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Kandydat jest zobowiązany odpowiadać tylko na te pytania, które mają związek z danym stanowiskiem.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Obowiązuje niepisana zasada, że podczas rozmowy to pracodawca powinien pierwszy rozpocząć temat wynagrodzenia, a nie kandydat. Kandydat może zadeklarować oczekiwany przez siebie przedział wynagrodzenia (minimalne i maksymalne).

Wypłata składa się z pensji zasadniczej, części pensji lub płacy przyznanej za wykonanie zadania oraz premii. Wynagrodzenie naliczane jest w systemie miesięcznym. Wynagrodzenie za urlop i premie roczne są wliczone w wynagrodzenie ustalone w umowie.

Pracodawcy są zobowiązani zgłosić pracowników do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego i na wypadek utraty pracy w terminie 8 dni od zatrudnienia. Muszą również dostarczyć kopię dokumentu rejestracyjnego pracownika w ciągu 15 dni od zatrudnienia.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Tak, kandydat może zostać poproszony o wykonanie pracy na próbę.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Z reguły okres próbny wynosi 3-6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, nie jest to powszechna praktyka w Słowenii.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Pracodawcy zazwyczaj informują kandydatów, kiedy skontaktują się z nimi, aby przekazać swoją decyzję.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeśli pracodawca zadeklaruje, że podejmie decyzję w przeciągu 1 tygodnia, z telefonem należy poczekać przynajmniej 1 tydzień. Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej po podjęciu decyzji przez pracodawcę nie należy do powszechnego zwyczaju.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Punktualność jest ważna. Najlepiej pojawić się na miejscu 5-10 minut wcześniej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:53

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności