Litwa - jak szukać pracy?

Państwo: Litwa
Języki urzędowe: litewski
Ustrój polityczny: republika prezydencka
Liczba ludności (mln): 3
Stolica: Wilno
Waluta: lit litewski (LTL)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +370
Domena internetowa: .lt

Dlaczego ten kraj?

Wygładzony przez lodowce podczas ostatniej epoki lodowcowej falujący krajobraz Litwy obfituje w jeziora, mokradła i lasy, a także rozległe naturalne przestrzenie, idealne dla amatorów wędrówek i miłośników jagód oraz grzybiarzy. Mimo że Litwa jest większa od Belgii czy Holandii, liczba jej mieszkańców nie sięga nawet jednej trzeciej populacji tych krajów.

Przed nastaniem kryzysu w 2008 r. Litwa mogła się poszczycić jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek we wschodniej części Europy. Dokładała ogromnych wysiłków, by zbudować gospodarkę opartą na wiedzy, ze szczególnym naciskiem na biotechnologię. Od niedawna sytuacja na rynku pracy poprawia się po trudnych latach 2009-2010. Najbardziej poszukiwani są kierownicy ds. sprzedaży, lekarze, agenci ubezpieczeniowi, kierowcy samochodów ciężarowych z uprawnieniami na trasy międzynarodowe, krawcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy sektora budowlanego o wszechstronnych kwalifikacjach, kelnerzy i barmani, a także operatorzy maszyn do obróbki metalu.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy publikuje codziennie największa litewska gazeta, "Lietuvos rytas". Oferty pracy są również w gazetach "Alio reklama" i "Noriu"; wszystkie trzy tytuły zamieszczają ponadto ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Dodatkowo przegląd wszystkich zarejestrowanych wolnych miejsc pracy można znaleźć na stronach litewskiej giełdy pracy i innych portali poświęconych zatrudnieniu. Adresy powyższych portali i innych przydatnych stron internetowych można znaleźć w części Linki portalu EURES.

Poszukujący pracy chętnie korzystają też z pośrednictwa agencji rekrutacyjnych. Ponadto działy kadr dużych przedsiębiorstw często sporządzają bazy danych wakatów, dzięki czemu kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia bezpośrednio do nich.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Pracodawcy litewscy wymagają najczęściej pisemnego CV, zanim zaproszą kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Obecnie powszechne jest korzystanie z formularza CV Europass.

Kandydaci składający zgłoszenie spontaniczne powinni wybrać klika najważniejszych przedsiębiorstw i wysłać CV wraz z listem motywacyjnym. Należy ograniczyć CV do dwóch stron maszynopisu zawierających najbardziej istotne informacje i przedstawiających w pierwszej kolejności ostatnie osiągnięcia. Można również załączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego, dyplomu lub innych dokumentów poświadczających kwalifikacje. CV i list motywacyjny powinny być napisane w języku litewskim, a w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych - w języku angielskim.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, jeżeli zdjęcie jest wymagane, informacja ta znajdzie się w ogłoszeniu o pracy.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, listy motywacyjne są najczęściej sporządzane na komputerze.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Używany jest zarówno format krajowy, jak i Europass, przy czym żaden z niech nie jest preferowany.

Kontakt telefoniczny

Kontakty telefoniczne nie są powszechnym sposobem pierwszego kontaktu z osobą poszukującą pracy. Pracodawcy wolą bezpośrednią rozmowę z kandydatem.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, należy przesłać kopie wraz z aplikacją i zabrać ze sobą oryginały na rozmowę.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Poprzedni pracodawcy mogą być poproszeni o referencje. Zaleca się, aby kandydat przyniósł na rozmowę oryginały dyplomów, a nie ich kopie. Listy polecające nie należą na Litwie do rzadkości, w związku z czym można je zabrać ze sobą na rozmowę (jeżeli są napisane w obcym języku, powinny być przetłumaczone).

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Zwykle okres ten trwa 1-3 miesiące.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Najczęściej odbywa się jeden etap rozmów kwalifikacyjnych. Z reguły w toku procedury osoba odpowiedzialna za rekrutację odbywa z kandydatem wnikliwą rozmowę.

Zasady dotyczące ubioru

Ubiór należy dobrać stosownie do stanowiska. W każdym przypadku odpowiednim strojem jest garnitur lub kostium damski. Biżuteria i kosmetyki powinny być stosowane z umiarem.

Kto przeprowadza rozmowę?

W większych przedsiębiorstwach, gdzie lista kandydatów jest długa, a stanowisko prestiżowe, kierownik działu personalnego może przeprowadzić wcześniej rozmowy wstępne. Druga rozmowa jest z reguły prowadzona przez szefa działu, który dokładnie wie, jakie pytania dotyczące pracy zadać, i jest bezpośrednim przełożonym przyszłego pracownika. Ośrodki rekrutacyjne (ośrodki oceny) nie są na Litwie powszechne, ale niektórzy pracodawcy korzystają z usług firm rekrutacyjnych w celu preselekcji personelu.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, osoby prowadzące rozmowę oczekują od kandydata mocnego uścisku dłoni.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Nie, ale można się spodziewać następujących pytań: Czym zajmował się Pan/zajmowała się Pani wcześniej? Proszę powiedzieć coś o sobie (w tym miejscu kandydat ma okazję zaprezentować się i udzielić przyszłemu pracodawcy istotnych informacji, zainteresować go swoją osobą). Dlaczego chce Pan/Pani dla nas pracować? Dlaczego zrezygnował Pan/zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Jak wyobraża sobie Pan/Pani swoje obowiązki w naszej firmie? Co może nam Pan/Pani zaoferować? Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony oraz zainteresowania pozazawodowe? Jakie ma Pan/Pani ambicje?

Kandydat powinien okazywać entuzjazm i dawać do zrozumienia, że zależy mu na pracy. Zawierając w odpowiedziach informacje na temat przedsiębiorstwa w sposób nienarzucający się, należy udowodnić, że jest się przygotowanym do rozmowy. Pytania należy zadawać po rozmowie.

Należy być przygotowanym do odpowiedzi na pytanie o oczekiwaną wysokość wynagrodzenia. Oto przykładowe odpowiedzi: "Uważam, że nie powinienem zarabiać mniej niż osoba uprzednio zatrudniona na tym stanowisku" lub "Jako że mają Państwo opinię solidnego pracodawcy, jestem pewien, że wysokość mojego wynagrodzenia będzie odpowiadała bieżącym stawkom". Przed przystąpieniem do negocjowania pensji zaleca się kandydatom sprawdzenie stawek wynagrodzenia obowiązujących w danej branży.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Za nietaktowne uznaje się pytania dotyczące wieku, stanu cywilnego, ciąży, nałogów lub religii.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Zwykle pracodawcy pytają kandydata o oczekiwane wynagrodzenie, czyli z reguły o wysokość miesięcznej pensji. Zarobki negocjuje się z pracodawcą lub kierownikiem personalnym. Wynagrodzenia za urlop są zawarte w umowie i ściśle określone w prawie pracy.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Tak, okresy próbne są dość powszechnie stosowane na Litwie, a ich długość określa umowa o pracę.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Maksymalnie 3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, pracodawcy rzadko zwracają koszty podróży do miejsca rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dowiaduje się w ciągu 2 tygodni.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

By poznać wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może po kilku dniach zadzwonić do pracodawcy.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Należy przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Na Litwie ceni się punktualność i rozpoczynanie spotkań bez opóźnień.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:02

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności