Lichtenstein - jak szukać pracy?

Państwo: Liechtenstein
Języki urzędowe: niemiecki
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 0,368
Stolica: Vaduz
Waluta: frank szwajcarski (CHF)
Członek UE lub EOG: EOG i EFTA
Kod telefoniczny: +423
Domena internetowa: .li

Dlaczego ten kraj?

Państwo Liechtenstein, ostatnia pozostałość Świętego Cesarstwa Rzymskiego, powstało w 1719 r. i ma bliskie związki ze Szwajcarią. Liechtenstein słynie z niskich podatków i wysokich zarobków. Jest ważnym ośrodkiem bankowości i handlu, charakteryzuje się również najwyższym poziom koncentracji przemysłu w Europie. Państwo to nie należy do największych krajów Europy - ma 25 km długości i 6 km szerokości - ale jego stolica, Vaduz, jest położona wśród malowniczej scenerii górskiej, która latem przyciąga miłośników pieszych wędrówek i rowerzystów, a zimą narciarzy.

W 2012 r. stopa bezrobocia w Liechtensteinie była najniższa w Europie (wynosiła średnio 2,40%, a wśród osób młodych - 2,75%). Na rynku pracy brakuje rzemieślników i wykwalifikowanych techników.

Jak szukać pracy?

Najlepsze możliwości poszukiwania pracy w Liechtensteinie oferuje portal Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (http://amsfl.li). Dodatkowych informacji może udzielić publiczna służba zatrudnienia.


Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W Liechtensteinie najpopularniejszą metodą poszukiwania pracy jest przesłanie pisemnej aplikacji pracodawcy. W przypadku składania zgłoszenia e-mailem najlepiej przesłać je w formie pliku PDF. Należy przesłać kompletne zgłoszenie aplikacyjne: list motywacyjny, CV ze zdjęciem, referencje i listy polecające, dyplom lub inne istotne dokumenty. Trzeba pamiętać o podaniu danych kontaktowych.

Po złożeniu zgłoszenia kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną lub odmowę (na piśmie). Po rozmowie można oczekiwać testu lub oceny. Przed podpisaniem umowy kandydat może odbyć od jednej do trzech rozmów kwalifikacyjnych.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, jest to zdecydowanie zalecane.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, zgłoszenia napisane odręcznie są dopuszczalne tylko na wyraźnie życzenie pracodawcy.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Nie, kandydaci powinni korzystać ze szwajcarskiego formatu CV. Wzór CV można znaleźć na stronie http://www.amsfl.li .

Kontakt telefoniczny

Jeżeli kandydat kontaktuje się z pracodawcą telefonicznie, powinien poprosić o rozmowę z osobą do kontaktu wymienioną w ogłoszeniu o pracy. Nie należy zadawać zbyt wielu pytań ani odbiegać od tematu. Rozmowa telefoniczna nie powinna być dłuższa niż to konieczne.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Jest to zalecane. Kandydat powinien przynajmniej mieć ze sobą stosowne dokumenty podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Listy polecające i referencje są dla rekrutującego bardzo ważne, ale należy je okazać wyłącznie na jego życzenie.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

1- 3 miesiące.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni dowiedzieć się jak najwięcej o przedsiębiorstwie, którym są zainteresowani. Powinni zdobyć ogólne informacje o firmie, jej obrotach, wielkości, sektorze działalności, położeniu geograficznym, kulturze organizacyjnej itp.

Należy przygotować się na następujące pytania: Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie? Co wie Pan/Pani o naszym przedsiębiorstwie? Przed spotkaniem kandydat powinien zanotować pytania, które chce zadać. Należy również zwrócić uwagę na to, że pracodawca może znaleźć zawodowe lub prywatne informacje na temat kandydata w internecie.

Zasady dotyczące ubioru

Strój kandydata powinien odpowiadać charakterowi przedsiębiorstwa i stanowiska. Na ogół należy unikać jaskrawych kolorów i zbyt skąpego ubioru, a także zachować umiar w biżuterii i makijażu.

Kto przeprowadza rozmowę?

Zazwyczaj w rozmowie uczestniczy od jednej do trzech osób, w tym przynajmniej jeden przedstawiciel działu kadr i potencjalny przełożony.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Uścisk dłoni jest zwyczajowym przywitaniem w Liechtensteinie.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa trwa 1-2 godziny. Testy lub sprawdziany mogą potrwać kilka dalszych godzin.

Rozmowy o pracę mogą być ustruktura- lizowane (z góry ustalone pytania ułatwiają porównanie kandydatów), częściowo ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane. Najczęstsze są rozmowy częściowo ustruk- turalizowane. Rozmowa może mieć na przykład następujący przebieg: przedstawienie się, prezentacja przedsiębiorstwa, pytania do kandydata (praca, edukacja, zainteresowania, dodatkowe kursy, zdolności, umiejętności pracy w zespole itp.), hobby i zajęcia pozazawodowe, cele osobiste, negocjowanie warunków umowy, podsumowanie, omówienie dalszego przebiegu procedury rekrutacyjnej.

Powinna panować atmosfera współpracy, otwartości i szczerości. Liczba pytań dotyczących pracy powinna odpowiadać liczbie pytań niezwiązanych z nią. Ważne jest, by kandydat pokazał, że jest zmotywowany. Pracodawca chce wiedzieć jak najwięcej, zarówno na temat motywacji, wiedzy i umiejętności kandydata, jak i jego osobowości.

Na koniec rozmowy kandydat może zadawać pytania. Kwestie dotyczące wynagrodzenia są omawiane podczas drugiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Jeżeli pytania dotyczące planowanej ciąży, przebytych chorób, wyznania lub przynależności partyjnej nie mają związku z pracą, kandydat nie musi na nie odpowiadać.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kandydat może negocjować warunki umowy. Wynagrodzenie negocjuje się zwykle z kierownikiem działu personalnego. Wskazane jest, by skontaktować się najpierw ze związkiem zawodowym i dowiedzieć się, jaki jest przedział wynagrodzeń dla danego stanowiska. Pensja jest z reguły naliczana w systemie miesięcznym lub rocznym, zawiera wynagrodzenie za urlop, ale nie obejmuje premii (premia nie jest składnikiem pensji zasadniczej). Do najbardziej popularnych świadczeń dodatkowych należą: bony do restauracji, służbowy samochód, telefon komórkowy, bony do ośrodków sportowych, stołówka, laptop.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Zazwyczaj pracodawcy nie wymagają od pracownika przyjścia do pracy na próbę na 1 dzień, choć w niektórych sytuacjach mogą uznać to za stosowne. Kandydat może nie przystać na taką propozycję, ale jest to dla niego dobry sposób na poznanie pracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

1-3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Tak, ale należy zwrócić się o to do pracodawcy odpowiednio wcześniej przed rozmową.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca powinien poinformować kandydata o terminie decyzji i dalszych krokach. Jeżeli tego nie uczyni, należy zapytać samemu.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Po rozmowie można zadzwonić do pracodawcy z pytaniem o wynik.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Najlepiej jest przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Należy zgłosić swoje przybycie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:53

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności