Islandia - jak szukać pracy?

Państwo: Islandia
Języki urzędowe: islandzki
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 0,32
Stolica: Reykjavik
Waluta: korona islandzka (ISK)
Członek UE lub EOG: EOG
Kod telefoniczny: +354
Domena internetowa: .is

Dlaczego ten kraj?

Islandia to wyspa cudów natury, takich jak wulkany, lodowce, gejzery i kociołki błotne. Udając się na wyspę, nie należy obawiać się Wikingów - Islandczycy to ludzie przyjaźni, spokojni i weseli. Ich stolica, Reykjavik, jest bezpieczna i urokliwa niczym wioska.

Jeszcze do niedawna bezrobocie na Islandii utrzymywało się na bardzo niskim poziomie około 1%. Sytuacja zmieniła się wraz z nastaniem kryzysu finansowego i upadkiem banków w 2008 r. Wówczas stopa bezrobocia wzrosła do ponad 8%, choć od niedawna znów maleje. Jednocześnie kryzys gospodarczy przyczynił się do rozkwitu turystyki - w związku z dewaluacją waluty. Prężny rozwój islandzkiego sektora oprogramowania oznacza zapotrzebowanie na wykwalifikowanych informatyków. Brakuje również fachowców w branży metalowej, w tym spawaczy i hutników. Kraj potrzebuje również lekarzy, ponieważ wielu Islandczyków uprawiających ten zawód przeniosło się do pracy za granicą.

Jak szukać pracy?

Osoby nieposługujące się językiem islandzkim powinny skorzystać z usług EURES. W przypadku niektórych stanowisk należy wypełnić internetowy formularz aplikacyjny dostępny pod adresem http://www. vinnumalastofnun.is/eures. W innych przypadkach zgłoszenie można przesłać bezpośrednio pracodawcy. Formularz należy wypełnić możliwie skrupulatnie.

Można również zarejestrować się w jednej lub kilku prywatnych agencjach zatrudnienia (radningarpjónustur) lub przejrzeć ogłoszenia o pracy w lokalnej prasie albo zamieścić własne ogłoszenie.

Można skontaktować się z lokalną siedzibą związków zawodowych, do których się przynależy (stettarfelag), by zasięgnąć informacji na temat aktualnej sytuacji pod względem zatrudnienia w danym zawodzie i porady, gdzie szukać pracy.

Należy również pamiętać, że w tak małym kraju jak Islandia popularną metodą poszukiwania pracy jest także przekaz ustny, co sprawia, że wiele osób znajduje zatrudnienie dzięki rodzinie i kontaktom osobistym.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Wysyłanie CV i listu motywacyjnego to najpopularniejsza metoda poszukiwania pracy. CV nie powinno przekraczać dwóch stron i powinno się w nim podawać tylko rzeczowe i najbardziej aktualne informacje. List motywacyjny powinien zawierać informacje o powodach zainteresowania ofertą i stopniu zgodności kwalifikacji kandydata z wymaganiami oferty.

W przypadku aplikacji spontanicznej zaleca się, by własnoręcznie przekazać aplikację osobie odpowiedzialnej za proces rekrutacji. Dzięki temu kandydat wywrze lepsze wrażenie.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, zdjęcia są często załączane do CV. Na zdjęciu nie powinno być innych osób, tło zaś powinno być neutralne. Nie należy przesyłać zdjęć przedstawiających kandydata na plaży lub w sytuacji towarzyskiej.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, z reguły odręcznie napisane listy motywacyjne są postrzegane jako nieprofesjonalne.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Dokumenty przygotowane w formatach typu Europass są z reguły długie i bardzo szczegółowe. Lepiej, żeby CV było krótkie i przejrzyste i mieściło się na dwóch stronach.

Kontakt telefoniczny

Osoby zgłaszające się do pracodawcy telefonicznie powinny pamiętać, że Islandczycy nie zachowują się w sposób przesadnie formalny. Mimo to rozmowę należy rozpocząć od przedstawienia się i wyjaśnienia sprawy, w której się dzwoni. Należy pamiętać, by nie mówić za długo i nie przerywać osobie mówiącej.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Należy zdobyć zaświadczenie o uznawalno- ści i równoważności posiadanego dyplomu i wykształcenia w Islandii. Pozwoli to pracodawcy właściwie ocenić wiedzę i umiejętności kandydata. Może również zwiększyć szanse znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy.

Obowiązuje zasada, że wykształcenie upoważniające do wykonywania danego zawodu w kraju ojczystym upoważnia do jego wykonywania na terenie państw UE i EOG. Z reguły na terenie całej UE i całego EOG uznaje się wykształcenie magisterskie, 3-letnie studia licencjackie i studia zawodowe dla absolwentów szkół średnich.

Za koordynację procedur nostryfikacyj- nych odpowiada ministerstwo szkolnictwa, nauki i kultury. Przy tym za koordynację spraw dotyczących nostryfikacji dyplomów odpowiadają poszczególne ministerstwa, w zależności od kompetencji, i tak np. islandzkie ministerstwo zdrowia odpowiada za uznawanie wykształcenia medycznego i zawodów medycznych. Zbieranie niezbędnych informacji warto rozpocząć od odwiedzenia strony http://www.menntagatt.is, która stanowi główne źródło danych dotyczących oceny i uznawalności kwalifikacji.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Bardzo ważne jest, by wskazać w CV przynajmniej dwie osoby mogące udzielić pozytywnych referencji. Może to być przykładowo były pracodawca lub nauczyciel. Uprzednio należy spytać te osoby o zgodę. Udzielający referencji powinni wiedzieć, jakim pracownikiem jest kandydat, i być w stanie zaświadczyć, że posiada on odpowiednie umiejętności i właściwe podejście do pracy.

Listy polecające mogą być pomocne, pracodawcy wolą jednak zasięgać informacji o kandydatach bezpośrednio u osoby udzielającej referencji. Niemniej warto wspomnieć o listach w CV i mieć je przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niektórzy pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności wydanego przez władze lokalne. Jest ono najczęściej wymagane w zawodach związanych z opieką i sprzątaniem, ponieważ pracownik wykonuje swoje obowiązki bez nadzoru, często w prywatnych domach lub biurach.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

W przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych pracę rozpoczyna się zwykle w ciągu kilku dni lub maksymalnie miesiąca. Jeżeli zaś chodzi o stanowiska dla specjalistów, istnieje większe pole do negocjacji. Z reguły rozpoczęcie pracy następuje po upływie od jednego do trzech miesięcy.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną warto odpowiednio się przygotować. Kandydat powinien odwiedzić stronę internetową przedsiębiorstwa i być gotowy do odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić. Na przykład: Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony? Jakim jest Pan/Pani pracownikiem? Dlaczego zrezygnował Pan/ zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Należy okazać zainteresowanie firmą i stanowiskiem.

Zasady dotyczące ubioru

Strój powinien być wygodny, elegancki i dostosowany do sytuacji. Nie należy przesadzać z ilością biżuterii. Islandzkie normy kulturowe w zakresie noszenia biżuterii przez mężczyzn dopuszczają jedynie obrączkę.

Kto przeprowadza rozmowę?

Ze strony pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć od jednej do czterech osób. Zasadniczo im bardziej wyspecjalizowane stanowisko, tym więcej osób przeprowadza rozmowę.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Uścisk dłoni jest regułą w sytuacjach formalnych, takich jak rozmowa o pracę. Witając się z inną osobą uściskiem dłoni, należy patrzeć jej w oczy. Słaby uścisk dłoni to niezbyt dobry początek.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowy kwalifikacyjne trwają zazwyczaj od 30 minut do 1 godziny. Nie mająone z góry ustalonego schematu. Nie należy niczego ukrywać, warto też zwrócić uwagę, by nie akcentować nadmiernie swoich zalet, ale też ich nie umniejszać. Należy pamiętać o uprzejmości i zachować spokój.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu umożliwienie pracodawcy poznanie kandydata. Podczas jej trwania mogą paść pytania dotyczące życia osobistego. Pytania nie- związane z pracą stanowią mały procent pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i mają zazwyczaj na celu ociepl enie atmosfery. Na etapie rozmowy pracodawca zazwyczaj posiada już pewną wiedzę na temat doświadczenia zawodowego kandydata z jego CV. Dzięki temu kandydat ma możliwość szczegółowego omówienia swoich umiejętności i zaprezentowania się jako odpowiednia osoba na dane stanowisko. Warto dołożyć wszelkich starań, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że można dużo wnieść do firmy, i wyrazić gotowość wytrwałej pracy, by to osiągnąć.

Pytania dotyczące charakteru pracy są zawsze mile widziane, jednak omawianie kwestii wynagrodzenia należy odłożyć do chwili, gdy jest się pewnym, że dostało się pracę, chyba że pracodawca sam rozpocznie rozmowę na ten temat.

Na zakończenie rozmowy pracodawca z reguły informuje kandydata, kiedy się z nim skontaktuje. Jeżeli tego nie zrobi, najprawdopodobniej nie jest zainteresowany. Natomiast w przypadku braku odpowiedzi w podanym terminie warto skontaktować się z firmą i zapytać o wynik rozmowy.

Jeżeli przybycie na rozmowę nie jest możliwe, należy sprawdzić, czy istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem telekonferencji. Korzystanie z wideokonferencji w Islandii staje się coraz popularniejsze.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Islandii obowiązują jasne przepisy anty- dyskryminacyjne. Pytania dotyczące stanu cywilnego i posiadania dzieci są dozwolone. Natomiast zadawanie pytań dotyczących orientacji seksualnej, poglądów politycznych i planów posiadania potomstwa nie jest dozwolone. Jeżeli padnie takie pytanie, najlepszym wyjściem z sytuacji jest delikatne zwrócenie uwagi, że jest ono krępujące oraz że zadawanie tego rodzaju pytań jest niezgodne z prawem.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kwestie wynagrodzenia i długości umowy można negocjować podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub po zapadnięciu decyzji o zatrudnieniu. Według islandzkiego prawa pracy podpisanie umowy o pracę powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące wynagrodzenia. Istnieje możliwość negocjowania wynagrodzenia. Pracownik ma prawo corocznego renegocjowania z pracodawcą swojego wynagrodzenia.

Najczęstszym sposobem omówienia kwestii płacy jest ustalenie miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku stanowiska, które wymaga pracy po godzinach, warto ustalić stawkę godzinową. Wynagrodzenie za urlop i wysokość premii są stałe i nie podlegają negocjacji.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Z reguły nie ma potrzeby angażowania kandydata na próbę, ponieważ w Islandii zatrudnienie pracownika i jego zwolnienie w okresie początkowym jest łatwe, a okres wypowiedzenia bardzo krótki. Wynagrodzenie przysługuje za każdy dzień pracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Ewentualny okres próbny wynosi zazwyczaj 1-3 miesiące. Jeżeli pracodawca nie przewiduje wynagrodzenia za okres próbny, należy odmówić i zawiadomić urząd pracy lub związki zawodowe.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Niezmiernie rzadko, z wyjątkiem stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji. O zwrocie kosztów decyduje wyłącznie pracodawca.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Informowanie kandydata o tym, że nie otrzymał posady jest dla pracodawcy kłopotliwe. Warto zatem skontaktować się z pracodawcą po 1 tygodniu od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych, by dowiedzieć się o status oferty. Jeżeli nie otrzyma się odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od upłynięcia terminu składania zgłoszeń, można przyjąć, że pracodawca nie jest zainteresowany ofertą.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Warto zwrócić się do pracodawcy z własnej inicjatywy i zapytać o wynik procedury kwalifikacyjnej. Dzięki temu pracodawca może się przekonać, że kandydat jest zainteresowany i potrafi wziąć sprawy we własne ręce.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Jeżeli chodzi o pracę, Islandczycy bardzo przestrzegają terminów. Z tego względu ważne jest, by na rozmowę kwalifikacyjną stawić się punktualnie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:43

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności