Włochy - jak szukać pracy?

Państwo: Włochy
Języki urzędowe: włoski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 59,7
Stolica: Rzym
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +39
Domena internetowa: .it

Dlaczego ten kraj?

Włochy mają wszystko, czego można zapragnąć - od godnego pozazdroszczenia klimatu, różnorodnego krajobrazu, zabytków i dzieł sztuki, po powszechnie uwielbianą kuchnię. Włosi wiedzą, jak korzystać z życia, pielęgnując jednocześnie rodzinne więzi oraz tradycje kulturowe i ciesząc się pięknym otoczeniem.


Od 2012 r. liczba nowo zatrudnianych pracowników we Włoszech wzrasta. Z ostatnich badań wynika, że zwiększył się odsetek ofert pracy dla pracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza informatyków, fachowców z branż produkcyjnej i budowlanej, a także techników obsługujących sektory administracji, finansów i bankowości. Wzrosło również zapotrzebowanie na robotników i wykwalifikowanych pracowników, przy jednoczesnym spadku popytu na urzędników i pracowników sprzedaży. Włochy tradycyjnie oferują liczne możliwości zatrudnienia dla pracowników sezonowych w branży turystycznej. Firmy mają problem z obsadzeniem około 20% wolnych stanowisk.

Jak szukać pracy?

Osoby pragnące znaleźć pracę we Włoszech zazwyczaj rozpoczynają poszukiwania od internetu. Lokalne służby zatrudnienia oraz gazety mają własne strony internetowe z ogłoszeniami o pracy. Oferty można również znaleźć na nowej stronie ministerstwa pracy: http://www.cliclavoro.gov.it. Powszechne jest również wysyłanie spontanicznych aplikacji zawierających CV. Można ponadto zakupić lokalną gazetę lub odwiedzić miejscowy oddział publicznej służby zatrudnienia, czy też prywatną agencję pośrednictwa pracy.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

We Włoszech standardowa procedura polega na przesłaniu aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym pocztą elektroniczną lub pocztą.

W przypadku aplikacji elektronicznych należy wyraźnie wskazać, jakiego stanowiska dotyczy podanie i uaktywnić opcję potwierdzenia odczytu w ustawieniach programu poczty elektronicznej.

W przypadku zgłoszeń pisemnych istotny jest układ i wygląd listu motywacyjnego. List motywacyjny powinien być przygotowany w sposób bardziej uporządkowany niż zgłoszenie elektroniczne.

Należy upewnić się telefonicznie, że aplikacja dotarła do adresata. Jeżeli przesłane zgłoszenie zainteresuje pracodawcę, powinien on skontaktować się z kandydatem w ciągu kilku dni. W przeciwnym razie należy uznać, że pracodawca nie jest zainteresowany. Często jednak CV są długo przechowywane i może zdarzyć się, że pracodawca zatelefonuje do kandydata z ofertą pracy, na którą ten wysłał zgłoszenie rok wcześniej.

W przypadku zgłoszenia spontanicznego należy zadbać o jego poprawność gramatyczną i właściwy styl, a także o to, by świadczyło o wysokiej motywacji autora. W przeciwnym razie trudno będzie skłonić pracodawcę, by zainteresował się kandydatem na stanowisko, które nie jest wolne.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie musi tego robić, ale może, jeżeli uzna to za stosowne.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, nie powinno się wysyłać dokumentów napisanych odręcznie

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, preferowane jest CV w formacie Europass.

Kontakt telefoniczny

Jeżeli pierwszy kontakt nawiązywany jest przez telefon, należy być uprzejmym oraz mówić płynnie i poprawnie. Należy od razu poprosić o ustalenie terminu rozmowy i zapytać o dane kontaktowe.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, ale wszelkie potrzebne dokumenty należy przynieść ze sobą na rozmowę (Włosi bezwzględnie przestrzegają wymogów formalnych).

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Kandydat posiadający referencje i listy polecające (od poprzedniego pracodawcy, profesora na uczelni itp.) na poparcie swojego doświadczenia zawodowego lub umiejętności i zdolności ma niewątpliwą przewagę.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Jak tylko nowo zatrudniona osoba będzie dyspozycyjna.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jeżeli kandydatowi zależy na zdobyciu posady, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o firmie lub potencjalnym pracodawcy i zastanowić się, co wzbudzi zainteresowanie. Bez wątpienia zaletą będzie otwartość, entuzjazm i zapał.

Zasady dotyczące ubioru

W niektórych firmach obowiązują określone zasady dotyczące stroju i biżuterii. W przypadku braku konkretnych wytycznych dotyczących stroju, należy zdecydować się na swobodną elegancję.

Kto przeprowadza rozmowę?

W zależności od stanowiska pracodawca, kierownik działu, pracownik działu kadr lub osoba wyznaczona do przeprowadzania tego rodzaju rozmów. Można zatem spodziewać się jednej lub kilku osób. Sprawdziany pisemne przeprowadzane są zazwyczaj wśród grupy kandydatów. Zwykle rozmowa lub test trwają maksymalnie 1 godzinę.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, jest to powszechna praktyka.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa rozpoczyna się z reguły od omówienia dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata. Ma ona charakter formalny. Osobą, która może wpłynąć na rozluźnienie atmosfery, jest prowadzący rozmowę (potencjalny pracodawca).

Pracodawca zwraca uwagę nie tylko na sposób mówienia i zachowania kandydata oraz jego doświadczenie zawodowe, ale także na jego wygląd i na to, czy strój jest dopasowany do rodzaju stanowiska, o które się ubiega. Kandydat powinien również odpowiednio uzasadnić swoją motywację.

Po przedstawieniu przez pracodawcę zakresu obowiązków i charakteru pracy kandydat może poprosić o wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych kwestii. Może zadawać pytania dotyczące rodzaju umowy i okresu jej obowiązywania, warunków płacowych i innych spraw.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Kandydaci nie muszą zazwyczaj odpowiadać na pytania dotyczące życia prywatnego. Pracodawca nie powinien pytać o kwestie związane z życiem pozazawodowym.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Warunki finansowe i warunki umowy nie podlegają negocjacji. Podejmując pracę, podpisuje się umowę, która zawiera wszystkie informacje oraz opis warunków finansowych i zatrudnienia. Od pracodawcy i układów zbiorowych pracy (CCNL) zależy, czy istnieje możliwość negocjowania wynagrodzenia, urlopu, premii itp.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe we Włoszech to talony obiadowe, służbowy telefon lub samochód. Kwestie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych można negocjować z działem kadr.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Pracodawca może poprosić kandydata o 1 dzień pracy na próbę lub odbycie okresu próbnego w ramach zatrudnienia. Kandydat ma prawo odmówić, jeżeli okres ten jest dłuższy niż ustawowy (długość okresu zależy również od treści układów zbiorowych pracy).

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Nie istnieje standardowy okres próbny.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

W niektórych przypadkach, aplikując na niektóre stanowiska, kandydat może otrzymać zwrot całości lub części kosztów poniesionych w związku ze stawieniem się na rozmowę.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Decyzję o zatrudnieniu przekazuje kandydatowi pracodawca. W trakcie rozmowy pracodawca powinien poinformować kandydata, ile czasu zajmie podjęcie decyzji.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli kandydat chce poznać wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskać więcej informacji, powinien zatelefonować lub wysłać zapytanie e-mailem.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Bardzo ważna jest punktualność. Jeżeli przybycie na spotkanie nie jest możliwe, należy jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:51:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności