Chorwacja - jak szukać pracy?

Państwo: Chorwacja
Języki urzędowe: chorwacki
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 4,3
Stolica: Zagrzeb
Waluta: kuna chorwacka (HRK)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +385
Domena internetowa: .hr

Dlaczego ten kraj?


Zbyt wielu turystów odwiedzających Chorwację pomija Zagrzeb - stolicę kraju, słynącą z austro-węgierskiej architektury, bogatego życia artystycznego, wspaniałych sklepów i niezliczonych pubów. Ale nie można przecież winić milionów turystów przyjeżdżających co roku do Chorwacji za to, że ulegli urokowi dalmatyńskiego wybrzeża i jego 1000 wysp.

Stopa bezrobocia w Chorwacji jest wysoka, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Państwo oferuje jednak zachęty dla inwestorów, a rynek pracy ma znaczny potencjał rozwoju. Istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników w sektorze turystyki i hotelarstwa, zwłaszcza latem. Panuje również sezonowy popyt na pracowników niewykwalifikowanych w rolnictwie oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych, głównie na obszarach wiejskich i na wyspach. Szanse na zatrudnienie mają również przedstawiciele biur podróży oraz native speakerzy nauczający języków obcych.

Jak szukać pracy?

Najlepiej skorzystać z kontaktów osobistych, portali pośrednictwa pracy i ogłoszeń w prasie albo wysłać spontaniczne zgłoszenie do pracodawcy. W Chorwacji funkcjonują prywatne agencje pracy tymczasowej. Wakaty w sektorze administracji publicznej wymagają ogłoszenia w dzienniku urzędowym lub za pośrednictwem chorwackiej służby zatrudnienia.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W aplikacji kandydat powinien zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące swojej motywacji do pracy na danym stanowisku oraz uzasadnić, dlaczego jest najodpowiedniejszą osobą, by je zająć. Najlepiej zmieścić treść listu aplikacyjnego na jednej stronie. W liście należy wystrzegać się błędów gramatycznych i sporządzić go zgodnie z zasadami komunikacji biznesowej. Tekst powinien być zrozumiały i łatwy w lekturze.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, zaleca się umieszczenie zdjęcia w CV.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, preferuje się sporządzenie aplikacji na komputerze.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, obecnie przesłanie CV sporządzonego według wzoru Europass jest dobrze widziane.

Kontakt telefoniczny

Jeżeli pracodawca zamieszcza numer telefonu w ogłoszeniu o pracy, można skontaktować się z nim telefonicznie. Wielu pracodawców oświadcza jednak, że nie udzielają informacji drogą telefoniczną.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, o ile pracodawca wymaga tego w ogłoszeniu.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

W Chorwacji listy polecające nie są potrzebne, chyba że pracodawca poprosi o nie. Niektóre przedsiębiorstwa lub instytucje wymagają zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Od kilku dni do kilku miesięcy, zależnie od stanowiska. Procedury selekcji na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji oraz posady w instytucjach publicznych mogą potrwać dłużej. Wakaty dla pracowników niewykwalifikowanych lub w małych firmach są z reguły obsadzane szybciej.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Niezmiernie ważne jest pierwsze wrażenie. Pracodawca zwróci uwagę na ubiór kandydata. CV jest również wizytówką osoby ubiegającej się o pracę. Pytania zadawane podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej na ogół dotyczą mocnych i słabych stron kandydata. Warto zebrać informacje na temat przedsiębiorstwa, aby zapoznać się z charakterem jego działalności i wymaganiami na danym stanowisku. Kandydaci, których znajomi pracują w danym przedsiębiorstwie, mogą skorzystać z ich pomocy, aby uzyskać przewagę nad innymi ubiegającymi się o stanowisko.

Przed rozmową kandydat może zostać poproszony o wzięcie udziału w testach pisemnych lub ustnych (psychologicznych, merytorycznych).

Kandydaci, którzy w międzyczasie tracą zainteresowanie daną pracą, powinni jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę

Zasady dotyczące ubioru

Osoba ubrana schludnie i stosownie do sytuacji wywrze na pracodawcy o wiele lepsze wrażenie niż kandydat w dżinsach i podkoszulku. Należy unikać biżuterii i dodatków, które zbytnio rzucają się w oczy, a także ekscentrycznych fryzur i kolorów włosów. Wygląd kandydata powinien odpowiadać wyglądowi potencjalnego pracownika na danym stanowisku.

Kto przeprowadza rozmowę?

Jedna osoba lub grupa osób w zależności od przedsiębiorstwa.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak. Zgodnie z zasadami etykiety najpierw należy przywitać się z kobietą, następnie z najważniejszą osobą obecną na spotkaniu i w dalszej kolejności z pozostałymi uczestnikami.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej może być różny, przy czym istnieją pewne elementy wspólne. Rozmowa ma zazwyczaj charakter formalny. Osoba przeprowadzająca rozmowę przedstawia się, a następnie prosi kandydata, by się zaprezentował. Prezentacja obejmuje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, a także szczególne umiejętności i kompetencje, zainteresowania oraz uzasadnienie ubiegania się o posadę.

Pracodawcy zwykle zadają pytania dotyczące CV, wcześniejszego doświadczenia zawodowego oraz oczekiwań kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół około 1/2 godziny.

Z własnymi pytaniami kandydat powinien zaczekać na zakończenie rozmowy. Pytania powinny być krótkie i niezbyt szczegółowe.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Zgodnie z chorwacką ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji z 2009 r. pytania dotyczące religii, przynależności do grupy etnicznej, orientacji seksualnej lub ciąży są niedopuszczalne. Kandydaci mogą odmówić odpowiedzi na pytania związane z życiem prywatnym.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Pracodawcy najczęściej sami określają wysokość wynagrodzenia i świadczeń, pozostawiając kandydatowi niewiele miejsca na negocjacje. W każdym razie pensja może być przedmiotem uzgodnień wyłącznie w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym jej wysokość określa ustawa. Wynagrodzenie jest rozliczane miesięcznie i powinno uwzględniać prawo do urlopu. Premie i inne świadczenia ustala się osobno.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Prawo nie zezwala na angażowanie pracownika do pracy na 1 dzień.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Okres próbny wynosi zazwyczaj 1-3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Pracodawca nie ma obowiązku zwrócenia kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapytać swojego rozmówcę o termin podania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. O wyniku kandydaci dowiadują się zwykle w ciągu tygodnia lub dwóch.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Po zakończeniu rozmowy można zadzwonić do pracodawcy z pytaniem o wynik procedury kwalifikacyjnej.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Kandydat powinien przybyć na miejsce 10-15 minut wcześniej, dzięki czemu będzie miał wystarczającą ilość czasu, by uporządkować dokumenty i przygotować się do rozmowy. Powinien koniecznie uprzedzić pracodawcę o możliwym spóźnieniu lub niemożności przybycia na rozmowę.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:05

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności