Hiszpania - jak szukać pracy?

Państwo: Hiszpania
Języki urzędowe: hiszpański
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 46,7
Stolica: Madryt
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +34
Domena internetowa: .es

Dlaczego ten kraj?

hoć Hiszpania słynie głównie ze słońca i pięknych plaż, różnorodność atrakcji, jakie ma do zaoferowania, jest ogromna. Turyści znajdą tu ośnieżone szczyty górskie, dzikie, nieprzebyte ostępy w głębi kraju, porośnięte bujną roślinnością rezerwaty i szlaki piesze ciągnące się wzdłuż skalistego wybrzeża. Hiszpania to również jeden z krajów o największej liczbie zabytków wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Hiszpania mocno odczuła światowy kryzys gospodarczy. Wraz ze wzrostem bezrobocia zmalała duża niegdyś liczba obcokrajowców zatrudnionych w Hiszpanii. Turystyka i sektory z nią powiązane wyszły jednak z kryzysu obronną ręką. Ponadto wzrosła liczba miejsc pracy w sektorze informatycznym, w zawodach artystycznych, przemyśle rekreacyjnym i rozrywkowym, a także w administracji. Jeżeli bieżące tendencje się utrzymają, można oczekiwać dalszego wzrostu w sektorach usług, przemysłu i technologii. Ofert pracy przybędzie także dzięki ożywieniu w sektorze rolnictwa, co jest wynikiem zastosowania nowych technologii.

Jak szukać pracy?

Znalezienie pracy w Hiszpanii jest wyzwaniem. Warto zatem skorzystać ze wszelkich dostępnych możliwości (z pomocy znajomych, rodziny, mediów, centrów informacji, organizacji zawodowych itp.), a także z sieci EURES. Przyda się również spora doza wyobraźni i kreatywności.

Należy liczyć się z tym, że znalezienie pracy w Hiszpanii może potrwać dłużej. Nawet jeżeli pracodawca ogłosi rekrutację za pośrednictwem służby zatrudnienia, odpowiedź na zgłoszenie może zająć mu trochę czasu.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną, kandydaci przesyłają swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien mieścić się na jednej stronie i zawierać nie więcej niż cztery krótkie akapity. Język powinien być prosty, klarowny i formalny. Nie wolno zapomnieć o podpisaniu listu i podaniu pełnego adresu i numeru telefonu. W przypadku listu motywacyjnego należy zastosować tę samą czcionkę, takie same marginesy i użyć tego samego papieru co w przypadku CV.

Należy unikać wysyłania pocztą elektroniczną plików zbyt dużych lub niesprawdzonych pod kątem wirusów. Lepiej jest wysłać tylko CV i list motywacyjny i zadeklarować możliwość dosłania dalszych informacji. Aplikacje pisane odręcznie powinny być czytelne. Należy unikać bardzo drobnego pisma i kolorowego atramentu.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Zamieszczenie fotografii w CV jest powszechną praktyką, choć nie jest to bezwzględny wymóg. W zależności od stanowiska fotografia powinna przedstawiać twarz lub popiersie kandydata (chyba że wymagane jest zdjęcie pełnej sylwetki). Zaleca się zapisanie zdjęcia w formacie nie- zajmującym zbyt wiele miejsca w CV.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, list motywacyjny należy przygotować na komputerze, chyba że pracodawca ma inne wymagania.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Na ogół preferowany jest format CV powszechnie używany w kraju.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu telefonicznego przed przedstawieniem się należy zapytać o godność osoby, która odebrała telefon, i poprosić do telefonu osobę, z którą chce się rozmawiać.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, w miarę możliwości należy jednak uzyskać od władz hiszpańskich poświadczenie autentyczności dokumentów.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Tak, dokumenty te należy zabrać ze sobą na rozmowę. Lepiej jest mieć je przy sobie, na wypadek gdyby były konieczne. W ostatnich latach pracodawcy coraz częściej domagają się listów polecających lub referencji. Warto zabrać ze sobą dyplomy, listy polecające od poprzedniego pracodawcy, współpracowników lub nauczycieli, a także wszelkie inne dokumenty związane z informacjami zamieszczonymi w CV.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Czas ten może być różny.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni przygotować się w takim stopniu, by w trakcie rozmowy przedstawić jasny obraz swych zalet predestynujących ich do danej posady.

Często kandydaci są poddawani testom kompetencyjnym w celu stwierdzenia ich umiejętności praktycznych i wiedzy, a także odbywają rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem działu kadr. Zazwyczaj kandydaci przychodzą na spotkanie do siedziby firmy, chociaż możliwe jest przeprowadzenie rozmowy za pomocą narzędzi multimedialnych (wideokonferencji, Skype'a itp.).

Zasady dotyczące ubioru

Rozmowę kwalifikacyjną należy traktować poważnie. Do spotkania należy też podejść z przekonaniem, że podejmie się pracę. Ważna jest schludność. Mężczyźni z reguły zakładają krawat, a kobiety buty na wysokich obcasach. Należy unikać zbyt efektownej biżuterii i jaskrawych kolorów.

Kto przeprowadza rozmowę?

Na ogół rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza właściciel firmy, inna osoba z kierownictwa lub ktoś z działu personalnego.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni jest zwyczajową formą przywitania i pożegnania. Dotknięcie ramienia lub ręki drugiej osoby nie jest uważane za niestosowne, a kobiety często całują się w oba policzki. Jeżeli Hiszpan próbuje wykonać taki gest, nie należy się wzbraniać, nie wypada jednak inicjować takiego przywitania.

Uwaga dotycząca dystansu osobistego: Hiszpanie lubią bliski kontakt i zachowują zwykle przy poznaniu nowej osoby mniejszy dystans niż Europejczycy z północy.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Nie, rozmowa kwalifikacyjna może być mniej lub bardziej uporządkowana, formalna lub nieformalna. Może ją przeprowadzać kilka osób i może uczestniczyć w niej kilkoro kandydatów.

Osoba prowadząca rozmowę omówi CV kandydata, skupiając się na wykształceniu i szkoleniach, a także - w równym stopniu - na doświadczeniu zawodowym. Może wypytywać kandydatów o ich nastawienie i osobowość. Zechce również zapewne przekonać się, jaką osobą jest kandydat, jak reaguje w niektórych sytuacjach i czy pasuje do zespołu.

Oprócz pracownika działu kadr w rozmowie może również wziąć udział specjalista z konkretnej dziedziny, który będzie zadawał pytania merytoryczne związane z obowiązkami na danym stanowisku. Pracownik działu kadr skupi się na umiejętnościach

interpersonalnych i ogólnych oraz na warunkach pracy.

Kandydat może następnie zadać dodatkowe pytania. Rozmowę kończy ustalenie terminu decyzji oraz sposobu powiadomienia o wyniku rekrutacji. Przy pożegnaniu pracodawca powinien zobaczyć w kandydacie osobę entuzjastycznie nastawioną i oczekującą pozytywnej decyzji.

Warto pamiętać, że w trakcie całej rozmowy pracodawca obserwuje kandydata pod kątem komunikacji niewerbalnej, weryfikując w ten sposób prawdziwość jego słów. Kandydaci powinni szczerze odpowiadać na pytania o błędy i krytyczne uwagi. Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, jaką naukę z nich wyciągamy. Podczas omawiania kwestii problematycznych należy okazywać optymizm i wyciągać pozytywne wnioski.

Słysząc niestosowne lub prowokacyjne pytania, warto zachować spokój. Trudne pytania zadaje się zwykle kandydatom na stanowiska kierownicze, specjalistom ds. sprzedaży i obsługi klientów.

Kandydaci mogą przećwiczyć swoją technikę na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach portaluhttp://www.todofp.es lub z trenera (symulatora) dla osób przygotowujących się do rozmowy, który znajduje się na stronie http://www.educastur.es.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pracodawca nie powinien zadawać pytań należących do sfery ściśle prywatnej, przy czym niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku kobiet, kandydaci mogą usłyszeć pytanie o sytuację i rodzinną czy osobistą oraz o plany na przyszłość. Chociaż z reguły należy odpowiadać na wszystkie pytania, w tym wypadku można jednak uprzejmie zapytać: "Jaki ma to związek z pracą, o którą się ubiegam?".

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

W Hiszpanii wysokość wynagrodzenia wyraża się z reguły w postaci pensji miesięcznej lub rocznej. Jeżeli wynagrodzenie nie jest podane w ogłoszeniu, można zwrócić się do związków zawodowych (nie ma znaczenia, czy jest się członkiem, czy też nie) o udzielenie informacji na temat ustawowo określonej stawki i obowiązującej stawki za danego rodzaju pracę. W Hiszpanii obowiązuje pensja minimalna, a zbiorowe układy pracy mogą się znacznie różnić w zależności od regionu.

Jeżeli pracodawca pyta o wynagrodzenie, należy podać dwie stawki lub kwestię dalszego negocjowania pozostawić otwartą.

Przykładowo kandydat może uzgodnić początkową pensję w wysokości n euro, a następnie jej wzrost, który nastąpi po tym, jak kandydat wykaże się odpowiednimi kompetencjami.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Okres próbny określa umowa o pracę.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Maksymalnie 6 miesięcy dla wykwalifikowanych techników oraz 2 miesiące dla pozostałych rodzajów pracowników. W przypadku contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (umowy na czas nieokreślony podpisywanej na warunkach preferencyjnych dla pracodawcy) okres próbny trwa 1 rok. W okresie próbnym umowę może rozwiązać każda ze stron bez podania przyczyny.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, koszty z reguły ponosi kandydat. Można uzgodnić tę kwestię z pracodawcą przed rozmową kwalifikacyjną.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Czas oczekiwania na wynik zależy od pracodawcy. Z reguły pracodawca informuje kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej niedługo po rozmowie, ale nie jest to reguła.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji zwrotnej w niedługim czasie po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, może zakładać, że jego kandydatura została odrzucona. Pracodawcy rzadko informują o wynikach rozmowy kandydatów, którym się nie powiodło.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Hiszpanie nierzadko się spóźniają, ale od kandydatów oczekuje się punktualności. Przybycie na miejsce 5-10 minut przed czasem spotkania powinno wystarczyć na odszukanie osoby, która ma przeprowadzić rozmowę.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:15

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności