Niemcy - jak szukać pracy?

Państwo: Niemcy
Języki urzędowe: niemiecki
Ustrój polityczny: republika federacyjna
Liczba ludności (mln): 80,5
Stolica: Berlin
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +49
Domena internetowa: .de

Dlaczego ten kraj?

Państwo członkowskie UE, Niemcy mają wszystko, czego tylko można sobie zażyczyć: nowoczesne miasta, malownicze wsie i zamki jak z bajki, piękne góry, gęste lasy i piaszczyste plaże. A do tego niespotykaną nigdzie indziej sieć połączeń kolejowych, dzięki którym można komfortowo przemierzać cały kraj.

Niemcy są potęgą przemysłową słynącą z jakości swojej produkcji i wzornictwa, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i elektronicznej. Kraj dobrze poradził sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego, odnotowując wzrost zatrudnienia w czasie, gdy w innych państwach miał miejsce spadek. Pracę najłatwiej znaleźć na południu i południowym zachodzie kraju, natomiast największe bezrobocie panuje we wschodnich krajach związkowych (Lander). Na wschodzie jest ono nadal dwukrotnie wyższe niż na zachodzie, mimo że jego poziom spada. Jeżeli chodzi o sektory, najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani technicy i inżynierowie, a także pracownicy z branży budowlanej, opieki i położnictwa.

Jak szukać pracy?

Osoby poszukujące pracy mogą zorientować się w sytuacji panującej na niemieckim rynku pracy, odwiedzając stronę federalnej publicznej służby zatrudnienia (zob. Linki na stronie portalu EURES).

Dodatkowe informacje na temat życia i pracy w Niemczech znajdują się na stronach ministerstwa gospodarki i technologii, ministerstwa pracy i federalnej publicznej służby zatrudnienia:http://www.make-it-in- germany.com.

Na innych stronach internetowych poświęconych pośrednictwu pracy można znaleźć informacje na temat konkretnych zawodów i regionów. Osoby pragnące osiedlić się w konkretnym regionie powinny odwiedzić strony internetowe lokalnej prasy codziennej.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W przypadku zgłoszenia pisemnego należy się upewnić, że aplikacja jest kompletna i zawiera list motywacyjny, CV, zdjęcie oraz listy polecające. Dokumenty muszą być starannie przygotowane i nie mogą zawierać żadnych błędów w pisowni.

List motywacyjny nie powinien mieć więcej niż jedną stronę, a CV - dwie strony. Kandydat powinien w nich zamieścić informacje istotne z punktu widzenia danego stanowiska, ewentualnie swój profil zawodowy, z wyszczególnieniem umiejętności i zakresu wiedzy fachowej. Kandydaci powinni dobrać wygląd prezentowanych materiałów do charakteru stanowiska, o które się ubiegają.

Wysyłając aplikację e-mailem, najlepiej załączyć list motywacyjny, CV, zdjęcie oraz listy polecające w postaci jednego pliku.


Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Umieszczenie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Większość kandydatów decyduje się jednak na jego załączenie.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, chyba że jest to wymóg procedury rekrutacyjnej.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

CV w formacie Europass jest często stosowane - oprócz innych standardowych arkuszy danych osobowych. W niektórych sytuacjach lub w przypadku niektórych zawodów warto opracować własny format, aby wyróżnić się spośród kandydatów.

Kontakt telefoniczny

Dzwoniąc do przedsiębiorstwa i rozmawiając z kimś z kierownictwa lub działu personalnego, należy zawsze się przedstawić (podać imię i nazwisko) i być uprzejmym. Odpowiedzi powinny być zwięzłe i należy przygotować je przed rozmową.

W przypadku aplikacji spontanicznych kandydaci powinni dobrze się zastanowić, co chcą powiedzieć, i umieć odpowiedzieć na pytanie o powód takiej aplikacji.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, jeżeli mają one ścisły związek z profilem danej posady lub wymaganymi umiejętnościami. Od kandydatów nie oczekuje się załączenia wszystkich dyplomów (np. z kursu komputerowego sprzed 10 lat).

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Świadectwo pracy potwierdzające wydajność i obowiązkowość kandydata jest niezbędne, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że kandydat jest właściwą osobą na dane stanowisko (Świadectwo pracy jest dokumentem, który każdy pracownik w Niemczech może uzyskać od pracodawcy. Skrócone świadectwo pracy zawiera dane osobowe i informacje o charakterze i okresie zatrudnienia, z pominięciem oceny pracownika. Pełne świadectwo pracy obejmuje dodatkowo informacje o wydajności pracownika, jego kwalifikacjach i zachowaniu w pracy.) Świadectwo pracy i kopie dyplomów należy przesłać wraz z listem motywacyjnym i CV.

W Niemczech raczej nie korzysta się z referencji ani listów  polecających. Nowy pracodawca może skontaktować się z poprzednim lub obecnym pracodawcą kandydata tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ubiegając się o pracę w sektorze publicznym, należy pamiętać o zaświadczeniu o niekaralności, które można otrzymać na komisariacie policji. W przypadku innych stanowisk nie zawsze wiadomo, czy takie zaświadczenie będzie potrzebne. Pracodawca może poprosić o nie przy podpisywaniu umowy.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

W przypadku stanowisk niewymagających przeszkolenia lub określonego fachu bądź umiejętności rozpoczęcie pracy następuje w ciągu miesiąca. W przypadku stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji oczekiwanie na zatrudnienie może potrwać nawet 3 miesiące.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Pracodawca poświęca wiele uwagi temu, jak prezentuje się kandydat, w związku z czym należy pamiętać o stosownym ubiorze, uczesaniu, biżuterii, właściwym nastawieniu, mowie ciała, kontakcie wzrokowym oraz sposobie wysławiania się. Kandydat powinien być przygotowany, na wypadek gdyby musiał przekonać osobę przeprowadzającą rozmowę, że jest odpowiednio zmotywowany do pracy na danym stanowisku, i dowieść tego, zadając odpowiednie pytania.

Zawsze warto dowiedzieć się, w czym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo i jaki jest jego profil produkcji, ilu pracowników zatrudnia i w jakich krajach posiada oddziały, na wypadek gdyby osoba przeprowadzająca rozmowę zechciała sprawdzić wiedzę kandydata w tym zakresie.

W szczególnych przypadkach, w zależności od rodzaju pracy, może się zdarzyć, że pierwsza rozmowa zostanie przeprowadzona telefonicznie. Tylko nieliczne firmy korzystają ze Skype'a lub innych narzędzi VoIP.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydaci powinni dobrać strój pod kątem charakteru działalności przedsiębiorstwa i stanowiska. Na przykład pracownicy banków powinni założyć krawat. Należy unikać zbyt efektownej biżuterii.

Kto przeprowadza rozmowę?

Z reguły w rozmowie uczestniczy od dwóch do sześciu osób. Wśród osób prowadzących rozmowę może znaleźć się właściciel lub dyrektor generalny przedsiębiorstwa, osoby na stanowiskach kierowniczych, specjaliści działu personalnego oraz inni pracownicy.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, osoby prowadzące rozmowę oczekują uścisku dłoni na powitanie, kiedy kandydat wchodzi do pokoju.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Tak, rozmowa ma zazwyczaj z góry określony porządek. Rozpoczyna się od przedstawienia przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz prezentacji firmy. Potem przychodzi kolej na kandydata. Wówczas przedstawiciel przedsiębiorstwa zaczyna zadawać pytania.

W miarę jak rozmowa zbliża się do końca, kandydat ma możliwość zadania dodatkowych pytań. Na zakończenie omawiana jest dalsza procedura aplikacyjna oraz termin, w którym kandydat zostanie powiadomiony o decyzji. Rozmowa trwa zazwyczaj około godziny, ale nie jest to zasadą.

Należy pamiętać, że niektóre pytania mogą być podchwytliwe. Na pytania o mocne i słabe strony oraz o nieadekwatne kwalifikacje należy odpowiadać ostrożnie i dyplomatycznie. Wszystkie swoje wady powinno się zaprezentować jako zalety. Przykładowo brak cierpliwości do kolegów z pracy można przedstawić pozytywnie jako umiejętność motywowania współpracowników do dotrzymywania terminów lub częste pytanie o wyniki ich pracy.

Jeśli pracodawca spyta kandydata, czy jego kwalifikacje nie są zbyt wysokie na stanowisko, o które się ubiega, może on odpowiedzieć, że owszem, obecnie - tak, ale jest przekonany, że po okresie wdrożenia pracodawca z pewnością powierzy mu stanowisko lub obowiązki znacznie bardziej odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Niemczech obowiązuje prawo anty- dyskryminacyjne, znane jako Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG (ogólna ustawa o równym traktowaniu). Zgodnie z tą ustawą pytania dotyczące spraw prywatnych, niezwiązanych z życiem zawodowym są zabronione. Pytania o stan zdrowia, planowanie potomstwa, sytuację finansową, wyznanie, orientację seksualną itp. uważa się za całkowicie osobiste.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie warunków umowy zależy od przedsiębiorstwa i sektora, w którym prowadzi ono działalność. Wynagrodzenie może podlegać negocjacjom, z wyjątkiem zawodów, w których jest ono ustalone z góry. Negocjując stawki, należy pamiętać, że w Niemczech wynagrodzenie naliczane jest w systemie godzinowym lub miesięcznym. Kwestie wynagrodzenia negocjuje się z upoważnionym przedstawicielem przedsiębiorstwa (zustandige Fuhrungskraft).

Poza wynagrodzeniem można negocjować dodatkowe świadczenia, takie jak wynagrodzenie za okres urlopowy lub roczne premie - o ile nie są one określone w umowie.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Niektóre przedsiębiorstwa mogą zaproponować kandydatowi 1 dzień pracy na próbę, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Zaleca się przystać na taką propozycję.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Niemiecki kodeks pracy nie przewiduje standardowego okresu próbnego, ale z reguły nie przekracza on 6 miesięcy. Nie należy mylić tego pojęcia z zatrudnieniem na okres próbny, które z racji swojego charakteru stanowi zatrudnienie tymczasowe (w tym przypadku okres próby stanowi de facto ograniczenie ram czasowych zatrudnienia).

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Niektóre przedsiębiorstwa mogą pokryć koszty udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, ale nie jest to regułą. Kandydat musi zdać się w tej kwestii na pracodawcę.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się zatrudnić danego kandydata, informacja o tym zazwyczaj przekazywana jest telefonicznie.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Na koniec rozmowy pracodawca powinien udzielić kandydatowi informacji o kolejnych etapach procedury i stosowanych terminach. Jeżeli wcześniej uzgodniony termin upłynie, a kandydat nie otrzyma informacji, może skontaktować się z pracodawcą.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Punktualność jest bardzo ważna dla niemieckich pracodawców.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności