Dania - jak szukać pracy?

Państwo: Dania
Języki urzędowe: duński
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 5,6
Stolica: Kopenhaga
Waluta: korona duńska (DKK)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +45
Domena internetowa: .dk

Dlaczego ten kraj?

Podróż z dowolnego miejsca w Danii na wybrzeże trwa maksymalnie godzinę. Dania cieszy się również opinią jednego z najszczęśliwszych krajów na świecie, zawdzięczając swoją reputację umiejętnościom Duńczyków w dziedzinach projektowania i rzemiosła, a także sprawnym usługom publicznym. Rozwarstwienie między bogatymi a biednymi mieszkańcami Danii jest niewielkie, co sprawia, że większość z nich należy do dobrze prosperującej klasy średniej.

Bezrobocie utrzymuje się na niższym poziomie niż przeciętnie w Europie i chociaż Danii nie udało się uniknąć skutków kryzysu gospodarczego, tutejsi pracodawcy nadal mają problemy z ob ­ sadzeniem niektórych stanowisk – szukają na przykład inżynierów mechaników, informatyków, lekarzy, psychologów, konsultantów IT, programistów, specjalistów ds. leków i innych.

Jak szukać pracy?

Pracodawcy zamieszczają ogłoszenia o pracy na własnych stronach internetowych lub na urzędowej stronie http://jobnet.dk. Osoby poszukujące pracy mogą również znaleźć ogłoszenia na stronach portalu http://www.workindenmark.dk, gdzie można ponadto zamieścić CV. Czasami pracodawcy decydują się na umieszczenie ogłoszenia na konkretnych stronach lub zlecają dokonanie wstępnej selekcji kandydatów agencjom pośrednictwa pracy.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Procedura aplikacyjna opisana jest w ogłoszeniu i należy jej przestrzegać.

Pracodawca i kandydat utrzymują z reguły bezpośredni kontakt. Wysyłając aplikację (zazwyczaj drogą elektroniczną), należy pamiętać, by była ona dopasowana do danego pracodawcy. Kontakt z pracodawcą może odbywać się tylko w języku określonym w ogłoszeniu. Nie trzeba posiadać wszystkich wymaganych kwalifikacji, ale niezbędna jest znajomość języka określonego w ogłoszeniu. Należy samodzielnie przygotować dokumenty aplikacyjne i kontaktować się osobiście. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być poświadczone.

W toku procedury aplikacyjnej niedopuszczalne są pomyłki w pisowni nazwy i adresu przedsiębiorstwa, błędy w dokumentach aplikacyjnych, okazywanie nielojalności wobec byłych pracodawców, spóźnienie się na rozmowę.

Doradca EURES przesłał mi informację o możliwości odbycia kursu dla ogrodników szklarniowych w połączeniu z nauką języka duńskiego i pracą w duńskim gospodarstwie. Dostrzegłem w tym interesującą szansę dla siebie, a także sposób na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przydatnych w przyszłym życiu zawodowym. Praca za granicą poszerza horyzonty, daje większą niezależność, dodaje pewności siebie i umożliwia rozbudowanie sieci kontaktów".

Sarunas, Litwin poszukujący pracy

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Decyzja w tej sprawie należy od kandydata, choć jest to coraz bardziej powszechne.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, nie należy sporządzać zgłoszenia odręcznie.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

CV sporządzone według wzoru Europass nie są popularne wśród duńskich pracodawców. Należy spersonalizować CV i przygotować je pod kątem konkretnego pracodawcy i stanowiska.

Kontakt telefoniczny

Kandydaci zamierzający aplikować spontanicznie powinni wcześniej skontaktować się telefonicznie z przedsiębiorstwem. Ułatwi to dopasowanie aplikacji do wymagań pracodawcy. Dane osoby lub działu, z którymi należy się skontaktować, widnieją w ogłoszeniu. Najlepiej zatelefonować przed wysłaniem aplikacji. Warto przygotować pytania, żeby nie zostać zapamiętanym jako osoba marnująca czas pracodawcy. Nie należy na tym etapie pytać o pensję, gdyż kwestia wynagrodzenia zostanie omówiona w czasie rozmowy.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, chyba że pracodawca wyraźnie tego wymaga w ogłoszeniu o pracy. Zgłoszenie składa się z CV i listu motywacyjnego, chyba że pracodawca ma inne wymagania.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

To, czy referencje są potrzebne, zależy od sytuacji. Pracodawca skontaktuje się z osobami wskazanymi jako źródła referencji, jeśli będzie miał jakieś wątpliwości lub jeśli oferowane stanowisko wymaga wysokich kwalifikacji, jak na przykład stanowisko kierownicze lub akademickie. Referencji mogą udzielić byli pracodawcy lub współpracownicy (pracodawca oczekuje, że osoby te zgodzą się udzielić referencji na jego prośbę).

Przydatny może okazać się list polecający. Rekomendacje zawsze są mile widziane. Aby podjąć pracę z dziećmi albo osobami starszymi lub w sektorze finansowym wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Okres ten może być różny, ale zwykle wynosi od około 1 do 2 miesięcy.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa o pracę ma formę dialogu między kandydatem a przedstawicielami pracodawcy, w związku z czym od kandydata oczekuje się aktywnego udziału i zadawania pytań. Kandydat powinien wcześniej przygotować sobie pytania i dowiedzieć się, jakie wartości są wyznawane w firmie i jaka jest jej misja. Ponadto kandydat może spodziewać się testów psychologicznych i praktycznych.

Zasady dotyczące ubioru

Ubiór powinien być stonowany, niezbyt krzykliwy, ale też nie przesadnie swobodny, a biżuteria dyskretna. Warto też unikać widocznego piercingu.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie uczestniczy zwykle od jednej do pięciu osób. W trakcie rozmowy należy utrzymywać stały kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami spotkania. Kandydat powinien postarać się włączyć w rozmowę wszystkich uczestników spotkania. Spotkanie trwa zazwyczaj około 1 godziny, a w jego trakcie kandydatowi zwykle proponuje się kawę lub herbatę.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Należy uścisnąć dłoń wszystkim uczestnikom spotkania, zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i przy pożegnaniu. Uścisk dłoni powinien być mocny i powinien mu towarzyszyć kontakt wzrokowy.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na to, czy kandydat posiada wymagane kwalifikacje.

Spotkania mają określony porządek. Rozpoczyna je luźna rozmowa o pogodzie, dojeździe na miejsce spotkania lub na inny ogólny temat. Następnie odbywa się krótka prezentacja - najpierw przedsiębiorstwa, później kandydata. Na koniec spotkania kandydat może zadać kilka pytań dotyczących stanowiska, wynagrodzenia, warunków pracy, rodzaju umowy, urlopu, dodatkowych świadczeń itp.

Pod koniec spotkania kandydat dowiaduje się, jak będzie przebiegać dalsza procedura. Atmosfera rozmów jest z reguły przyjazna i bezpośrednia i takiego też nastawienia oczekuje się od kandydatów. Nie wolno zapominać o utrzymywaniu stałego kontaktu wzrokowego.

Rozmowa dotyczy głównie tematów zawodowych. Najczęściej zadawane pytania dotyczą mocnych i słabych stron kandydata, jak również tego, jak widzi swoją przyszłość za 3-5 lat. Nie zadaje się pytań podchwytliwych. Dodatkowo, na zakończenie rozmowy, mogą pojawić się tematy niezwiązane z pracą, takie jak zwierzęta domowe, dzieci, sport czy inne zainteresowania.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Zgodnie z prawem UE w Danii obowiązują przepisy antydyskryminacyjne dotyczące orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, rasy, wyznania i poglądów politycznych. Nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie pytania. Orientacja seksualna oraz plany dotyczące posiadania dzieci to tematy należące do sfery czysto prywatnej.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Stosowane są standardowe umowy o pracę, ale poszczególne przedsiębiorstwa mogą używać własnych wzorów. Aby upewnić się, że w takiej indywidualnej umowie nic nie zostało pominięte, należy porównać ją z umową standardową. Wzory umów można nabyć w każdej księgarni.

Zwyczajowo negocjuje się wynagrodzenie i godziny pracy, jak również świadczenia dodatkowe, w zależności od stanowiska. Wynagrodzenie może być naliczane w systemie godzinowym, tygodniowym lub miesięcznym. Rzadko spotyka się pensję roczną. Wynagrodzenie za okres urlopowy regulowane jest ustawowo. System premii, jeśli taki istnieje, powinien być omówiony oddzielnie.

Można negocjować dodatkowe świadczenia, w zależności od charakteru pracy. Do najpowszechniejszych świadczeń dodatkowych należą darmowy telefon, prasa, samochód, dostęp do internetu itp. Negocjacje w tym zakresie odbywają się z kierownictwem przedsiębiorstwa lub specjalistą z działu personalnego.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Praktyka ta należy do rzadkości, z wyjątkiem ograniczonej liczby zawodów. Kandydat może nie zgodzić się na pracę na próbę.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Zwykle okres próbny trwa 3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Pracodawca rzadko zwraca koszty dojazdu na miejsce rozmowy.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Termin przekazania informacji o wyniku rekrutacji bywa różny, zazwyczaj jednak nie przekracza 1 tygodnia. Jeżeli kwalifikacje na tym samym poziomie posiada kilku kandydatów, może odbyć się ponowna rozmowa kwalifikacyjna.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Można zadzwonić lub umówić się na kolejne spotkanie, aby poznać wyniki rekrutacji i dowiedzieć się, co można poprawić.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Duńczycy są bardzo punktualni. Najlepiej przybyć na spotkanie 5-10 minut przed czasem. Nie ma wymogu potwierdzania swojego przybycia. Jeśli kandydat nie pojawi się na rozmowie, raczej nie ma szans na nowy termin, chyba że jego kwalifikacje są bardzo wysokie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:30

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności