Belgia - jak szukać pracy?

Państwo: Belgia
Języki urzędowe: niderlandzki (północ), francuski (południe), niemiecki
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 11,2
Stolica: Bruksela
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +32
Domena internetowa: .be


Dlaczego ten kraj?

Belgia jest krajem zamożnym i wielojęzycznym, co zawdzięcza między innymi licznym instytucjom unijnym i międzynarodowym, które mają tu swoje siedziby. Na północy kraju, w niderlandzkojęzycznym Regionie Flamandzkim, znajdują się liczne nadmorskie kurorty, historyczne miasta Brugia i Gandawa, a także ruchliwe miasto portowe Antwerpia. Na południu kraju leży francuskojęzyczna Walonia, znana z gęstych lasów, niedostępnych wrzosowisk i życia toczącego się spokojnym rytmem. Bruksela jest tyglem dwóch kultur, zamieszkanym przez liczną społeczność międzynarodową.

Zapotrzebowanie na pracowników w Belgii różni się w zależności od regionu. Najwięcej ofert pracy można znaleźć w Walonii i Brukseli. Wynika to po części z niedopasowania profilu osób poszukujących pracy do wymagań pracodawców. Najwięcej miejsc pracy dostępnych jest w sektorze usługowym i publicznym. Istnieje również stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia, informatyków, nauczycieli szkół podstawowych, osoby sprzątające w domach, personel sprzedaży i pracowników biurowych.

Jak szukać pracy?

Znalezienie pracy w Belgii ułatwia znajomość języka niderlandzkiego lub francuskiego, które są najpowszechniej używanymi językami w tym kraju. Język niemiecki można usłyszeć wyłącznie na niewielkim obszarze. Stołeczna Bruksela jest miastem dwujęzycznym: praca na większości stanowisk wymaga znajomości zarówno języka niderlandzkiego, jak i francuskiego. W Belgii, zwłaszcza w Brukseli, pracę znajduje również wiele osób posługujących się językiem angielskim. Informacje o możliwościach zatrudnienia dla osób anglojęzycznych można znaleźć na stronie internetowej http://jobsinbrussels.com.

W Belgii funkcjonują cztery służby zatrudnienia obsługujące różne regiony i społeczności językowe.

Actiris w Brukseli (dla osób dwujęzycznych ze znajomością niderlandzkiego i francuskiego): http://www.actiris.be

Le Forem w Walonii (region południowy i francuskojęzyczny): http://www.leforem.be

VDAB we Flandrii (region północny i niderlandzkojęzyczny): http://www.vdab.be

ADG w niemieckojęzycznych, wschodnich częściach Belgii: http://www.adg.be

Część portalu EURES zatytułowana Linki zawiera łącza do stron internetowych i prasy oferujących ogłoszenia o pracy. Warto również odwiedzić stronę internetową poświęconą mobilności międzynarodowej i Belgii: http://www.bijob.be.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Większość pracodawców wybiera kandydatów na podstawie CV i listu motywacyjnego. Ubiegając się o pracę drogą elektroniczną, należy używać profesjonalnego adresu poczty elektronicznej. Należy jasno określić, czego dotyczy wiadomość, warto też zadbać o przejrzysty układ graficzny zarówno listu motywacyjnego, jak i CV. Podczas pisania listu motywacyjnego należy stosować się do norm przyjętych w Belgii (BIN-normen, o ile są znane).

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, nie jest to zalecane.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, zwykle zgłoszenia przesyła się drogą elektroniczną.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Preferuje się format krajowy, chociaż coraz częściej spotyka się CV sporządzone według wzoru Europass.

Kontakt telefoniczny

Telefonując do pracodawcy, należy się krótko i wyraźnie przedstawić oraz mówić w odpowiednim języku. Jeżeli kandydat ubiega się o pracę spontanicznie, powinien się przedstawić i jasno określić, jakim stanowiskiem jest zainteresowany.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, na tym etapie załączanie dyplomów nie jest wymagane. Przedstawienie dyplomów może jednak okazać się konieczne przy podpisaniu umowy, warto zatem wcześniej je przetłumaczyć.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

W Belgii nie korzysta się z referencji i listów polecających. Czasem pracodawca może o nie poprosić, jednak zdarza się to rzadko. W przypadku niektórych stanowisk pracodawca może wymagać okazania zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

6 tygodni, ale w niektórych przypadkach (np. zgłoszenia się niewielkiej liczby kandydatów) może być to dużo krótszy okres.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W przypadku gdy pracodawca jest zainteresowany kandydaturą, może dojść do jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych. Kandydat może również zostać poddany sprawdzianom i testom umiejętności oraz psychologicznym.

Przed rozmową kandydat powinien dowiedzieć się więcej o przedsiębiorstwie, zastanowić się, dlaczego chce pracować dla danego pracodawcy i w danym sektorze, a następnie przećwiczyć odpowiedzi na pytania w języku, w którym odbędzie się rozmowa.

Rozmowa kwalifikacyjna stanowi raczej proces negocjacyjny niż sesję pytań i odpowiedzi. Pracodawca zwraca najwięcej uwagi na nastawienie kandydata, asertywność, uprzejmość oraz sposób, w jaki się prezentuje. Osoba ubiegająca się o pracę w danym przedsiębiorstwie ma stać się jego wizytówką. Co więcej, musi pasować do reszty zespołu.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydat powinien dobrać strój odpowiednio do stanowiska, o które się ubiega. Strój nie powinien być ani zbyt elegancki, ani nie dość elegancki z perspektywy posady. Biżuteria i perfumy powinny pasować do stroju. Warto pamiętać, że wygląd odzwierciedla osobowość.

Kto przeprowadza rozmowę?

Z reguły pierwszą rozmowę przeprowadza psycholog. Następnie ma miejsce rozmowa z kierownikiem działu, a nawet przyszłym współpracownikiem. Ostatnią rozmowę, która dotyczy ustalenia wynagrodzenia itp., przeprowadza przedstawiciel działu kadr. Należy przyjąć, że rozmowa kwalifikacyjna potrwa około 45 minut, a inne sprawdziany - pół dnia.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, w Belgii uścisk dłoni jest powszechną formą przywitania.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj rozpoczyna się od przedstawienia się osób ją przeprowadzających. Następnie kandydat jest proszony o przedstawienie się. Osoba prowadząca rozmowę w pierwszej kolejności zadaje ogólne pytania, a następnie przechodzi do bardziej szczegółowych. Na koniec kandydat może zadać dodatkowe pytania. Rozmowa kończy się praktycznymi ustaleniami dotyczącymi terminu zapadnięcia decyzji i poinformowania kandydata o wyniku rekrutacji.

Rozmowa ma zazwyczaj oficjalny charakter i jest utrzymana w atmosferze profesjonalizmu. Kandydat powinien zachowywać się w również sposób profesjonalny przed rozmową i po jej zakończeniu. Należy mówić wyłącznie o kwestiach będących przedmiotem zainteresowania pracodawcy. Warto zwrócić szczególną uwagę na moment przedstawiania się osób prowadzących rozmowę. Zwracanie się do tych osób po imieniu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy one same stosują tę formę. Atmosfera rozmowy nie zawsze odzwierciedla ogólną atmosferę panującą w przedsiębiorstwie.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Osoba ubiegająca się o pracę nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wyznania, orientacji seksualnej, planów rodzinnych itp. Unikanie wypowiedzi na drażliwe tematy może być odebrane jako wyraz asertywności i potraktowane jako zaleta. Jeżeli kandydat odczuwa, że stał się przedmiotem dyskryminacji, ma prawo złożyć oficjalną skargę.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie wynagrodzenia odbywa się zazwyczaj w ostatniej fazie procedury rekrutacyjnej, kiedy kandydat może zadać ewentualne pytania. Wynagrodzenie na ogół wyraża się w postaci miesięcznej lub godzinowej stawki brutto, w zależności od rodzaju umowy. Kandydat może śmiało poprosić o dokładny opis zawartości pakietu wynagrodzenia. W ramach wynagrodzenia rocznego wynegocjować można dodatkową 13. lub nawet 14. pensję. Nie stanowią one składnika wynagrodzenia opisanego w ogłoszeniu o pracy. Negocjowanie wynagrodzenia jest możliwe wyłącznie w sektorze prywatnym.

Do głównych dodatkowych świadczeń należą: talony na posiłki, ubezpieczenie szpitalne, samochód służbowy, telefon komórkowy, komputer oraz zwrot kosztów transportu dla osób dojeżdżających do pracy. W negocjacjach udział biorą kandydat oraz przedstawiciel działu kadr.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Z prawnego punktu widzenia nie ma możliwości zorganizowania 1 dnia próbnej pracy, chyba że zaaranżuje go biuro pośrednictwa pracy (co oznacza, że osoba ubiegająca się o pracę otrzyma za ten dzień wynagrodzenie). Możliwe, że kandydat zostanie poddany praktycznym sprawdzianom w miejscu pracy, jednak nie trwają one dłużej niż czas potrzebny na zweryfikowanie jego umiejętności.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

7-14 dni w przypadku pracowników fizycznych i 1-12 miesięcy w przypadku pracowników umysłowych.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Na ogół pracodawca nie pokrywa kosztów podróży na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

To zależy od stanowiska i pracodawcy.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli pracodawca obiecał kandydatowi, że poinformuje go o wyniku rozmowy w ciągu 1 tygodnia, nie należy do niego telefonować przed upływem tego terminu. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 tygodni można zadzwonić i zapytać o wynik.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Należy zawsze być punktualnym. Najlepiej pojawić się 5 minut wcześniej. Jeżeli zdarzy się, że z powodu korków, opóźnienia pociągu itp. kandydat może się spóźnić na rozmowę, powinien powiadomić o tym pracodawcę. Należy zatem upewnić się, że jadąc na spotkanie, ma się przy sobie numer kontaktowy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:47

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności