Rumunia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Rumunia
Języki urzędowe: rumuński
Kod telefoniczny: +40
Domena internetowa: .ro

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed zaproszeniem kandydata na spotkanie wiele firm proponuje kandydatowi rozmowę telefoniczną. W takim przypadku warto przygotować się w taki sam sposób jak na właściwą rozmowę kwalifikacyjną i od samego początku dawać wyraz swojej osobowości. W trakcie rozmowy kandydat nie powinien przerywać swojemu rozmówcy i przed odpowiedzią na pytanie upewnić się, że je rozumie. Powinien znać obszar działalności przedsiębiorstwa, a także wymagania stawiane na danym stanowisku. Osoba rekrutująca oczekuje od kandydata profesjonalnego podejścia oraz szczerej i otwartej rozmowy. Kandydaci powinni skupić się na informacjach zamieszczonych w CV. Pracodawcy wiedzą, że część CV poświęcona umiejętnościom i zdolnościom jest zwykle nieco podkoloryzowana.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Punktualność jest niezmiernie ważna; należy bezwzględnie respektować ustalenia dotyczące terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli jednak kandydat spóźni się kilka minut z uzasadnionych przyczyn, pracodawca może okazać wyrozumiałość.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:18

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności