Holandia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Holandia
Języki urzędowe: niderlandzki
Kod telefoniczny: +31
Domena internetowa: .nl

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ich bliższe poznanie. Rozmowę może przeprowadzać organizacja pośrednictwa pracy. Spotkanie to jest postrzegane jako okazja do poznania się nawzajem. Atmosfera, w jakiej utrzymana jest rozmowa, oscyluje między oficjalną a nieoficjalną i opiera się na partnerskich stosunkach rozmówców.

Pracodawca oczekuje, że w trakcie rozmowy kandydat wykaże się znajomością warunków pracy, przedsiębiorstwa oraz jego działalności. Kandydat ma również możliwość zadania pytań. Należy wykorzystać taką szansę, aby dowieść swojej motywacji do zdobycia pracy oraz zainteresowania nią, a nie po to, by zapytać o pensję.

Pytania na ogół dotyczą doświadczenia zawodowego i umiejętności kandydata. Na podstawie wyników rozmowy kandydat zostaje odrzucony albo zaproszony na kolejną rozmowę.

Brak podstawowej wiedzy o przedsiębiorstwie jest jednym z najczęstszych powodów niezaproszenia danej osoby na drugą rozmowę lub odrzucenia kandydatury. Aby uzyskać informacje o firmie, należy zapoznać się z jej sprawozdaniem rocznym i dowiedzieć się jak najwięcej o sektorze, w którym działa, ostatnich wydarzeniach, które jej dotyczą, i prawdopodobnych zmianach. Wiedza o firmie świadczy o zmotywowaniu kandydata.

Kolejne rozmowy kwalifikacyjne mają bardziej szczegółowy charakter i poświęcone są kwestiom bezpośrednio dotyczącym danego stanowiska, umiejętnościom rozwiązywania problemów oraz doświadczeniu kandydata. Po pierwszej lub drugiej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony o wzięcie udziału w sprawdzianach.

O ewentualnym przyjęciu do pracy kandydat jest informowany w niedługim czasie po odbyciu rozmowy.

Oprócz dyplomów i zaświadczeń holenderscy pracodawcy przykładają coraz większą wagę do umiejętności kandydata.
Kandydaci powinni przygotować się na pytania dotyczące ich umiejętności, korzystając z tzw. metody STAR (situ- ation, task, action, result - sytuacja, zadanie, działanie, rezultat)

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Punktualność jest bezwzględnie wymagana od kandydatów. O wyznaczenie nowego terminu spotkania można poprosić jedynie z bardzo poważnych przyczyn (np. choroba lub śmierć krewnego).

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:24

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności