Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Szwajcaria - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Szwajcaria
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, włoski
Kod telefoniczny: +41
Domena internetowa: .ch

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Każda rozmowa kwalifikacyjna ma wyraźnie określony przebieg: osoba rekrutująca przedstawia się, informuje, ile potrwa rozmowa i jaki jest jej cel, oraz udziela podstawowych informacji o przedsiębiorstwie i oferowanym stanowisku. Następnie prosi kandydatów o przedstawienie się oraz wyjaśnienie, co ich motywuje do podjęcia pracy. Następnie przychodzi kolej na szczegółowe pytania. Na koniec rozmowy kandydaci proszeni są o przedstawienie swoich oczekiwań względem wynagrodzenia, po czym, jeśli wciąż są zainteresowani pracą, ustala się kolejny termin spotkania.

Zwykle przeprowadzane się dwie rozmowy kwalifikacyjne. Każda z nich trwa średnio 90 minut (niecałą godzinę w przypadku nie- specjalistycznych stanowisk).

Jeżeli osobą przeprowadzającą rozmowę jest specjalista z działu kadr, około połowy pytań będzie związanych z kompetencjami społecznymi i interpersonalnymi. Należy wykorzystać tę szansę, aby dowieść swojej motywacji do zdobycia pracy oraz spróbować uwydatnić wszystkie swoje umiejętności i mocne strony.

Kandydat powinien okazywać duże zainteresowanie zdobyciem stanowiska, być szczery, otwarty i aktywny. Podczas pierwszego spotkania można zapytać, czy wolno robić notatki. Należy również zaczekać z zadawaniem pytań do czasu, aż rozmówca to umożliwi.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pytania o orientację seksualną, plany małżeńskie, przekonania polityczne, wynagrodzenie w poprzedniej pracy, stan zdrowia oraz zwolnienie z poprzedniej pracy. Niemniej od niektórych pracodawców kobiety mogą się spodziewać pytania o plany założenia lub powiększenia rodziny.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:49:10

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 01
miniatura
 
Polityka Prywatności