Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Węgry - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Węgry
Języki urzędowe: węgierski
Kod telefoniczny: +36
Domena internetowa: .hu

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Kopie dyplomów przesyłane są, jeśli wymaga tego pracodawca. Zapewne pracodawca poprosi kandydata o ich przedstawienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub przed podpisaniem umowy o pracę. Autentyczność dokumentów początkowo nie jest weryfikowana, ale w przypadku niektórych stanowisk (np. lekarzy) stwierdzenie ich autentyczności jest warunkiem podpisania umowy.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Na Węgrzech referencje nie są powszechnie stosowane, ale mogą okazać się przydatne, jeżeli są istotne. Pomocne może przykładowo okazać się świadectwo pracy lub ocena umiejętności pracownika od poprzedniego pracodawcy. Pracodawca może zechcieć zadzwonić do poprzedniego pracodawcy, o ile kandydat nie ma nic przeciwko temu.

Listy polecające nie są popularne, ale mogą sprawiać dobre wrażenie, jeżeli pochodzą ze znanego przedsiębiorstwa, szczególnie z tego samego obszaru działalności. W przypadku niektórych zawodów pracodawcy mogą zawrzeć w ogłoszeniu wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (nawet jeżeli zaświadczenie nie jest wymagane ustawowo).

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:44

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności