Luksemburg - format CV

Państwo: Luksemburg
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Kod telefoniczny: +352
Domena internetowa: .lu

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Nie, nie jest ono powszechnie wykorzystywane. Pracodawcy uznają CV przygotowane w formacie Europass za zbyt szczegółowe i rozwlekłe.

CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony i powinno podawać informacje na temat wykształcenia kandydata, przebytych kursów, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, umiejętności obsługi komputera i obszarów zainteresowań.


Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Wiele firm nadal nalega na to, by list motywacyjny był pisany odręcznie. Wymóg ten jest jednak z reguły zawarty w ogłoszeniu o pracy.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, załączenie zdjęcia do CV jest normą.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności