Belgia - format CV

Państwo: Belgia
Języki urzędowe: niderlandzki (północ), francuski (południe), niemiecki
Kod telefoniczny: +32
Domena internetowa: .be


Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Preferuje się format krajowy, chociaż coraz częściej spotyka się CV sporządzone według wzoru Europass.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, zwykle zgłoszenia przesyła się drogą elektroniczną.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, nie jest to zalecane.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:47

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności