Polski pracownik jest niezaangażowany, niedoceniony i zestresowany pracą

Dział: praca.studentnews.pl

Światowe trendy jednoznacznie wskazują, że zaangażowanie pracowników utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Ponadto, pracownicy w Europie są jednymi z najmniej zaangażowanych, a nasz kraj wypada słabo nawet na tym tle. Powodów doszukiwać można się chociażby w tym, że Polacy w pracy czują się niedoceniani, stresują się na myśl o niej i nie są do niej szczególnie przywiązani. Udowadnia to potrzebę lepszego zrozumienia ich potrzeb i poprawienia komunikacji, co doprowadzić może, między innymi, do wyższej produktywności i zyskowności oraz mniejszej płynności kadr. A czasem wystarczy zwykłe „dziękuję”.

Co charakteryzuje zaangażowanego pracownika?

Przede wszystkim, zaangażowanie pracownika nie wyraża się wyłącznie w liczbie przepracowanych godzin. Można je określić jako wypadkową kilku ważnych czynników. Zaangażowany pracownik to taki, który czuje przynależność, akceptuje wartości organizacji, oraz rozumie jej cele. Jego motywacja przejawia się nie tylko w wysiłku, ale również innowacyjności, kreatywności i chęci działania.

Warto w tym miejscu zauważyć, że wszystkie światowe badania wskazują, że zaangażowanie pracowników przyczynia się do sukcesu organizacji, wpływa pozytywnie na produktywność, zmniejsza rotację w zespole, a tym samym związane z tym koszty. Zaangażowani pracownicy dobrze mówią o firmie, chcą w niej pozostać, czują się zmotywowani do wykonywania swoich zadań, a nawet wykraczania poza zakres swoich obowiązków. To oni stanowią rdzeń zespołu.

Dlaczego warto kontrolować zaangażowanie?

Badanie zaangażowania pracowników nie tylko pozwala zrozumieć aktualny stan motywacji i zaangażowania w organizacji, ale także stanowi kluczowy punkt wyjścia do opracowania skutecznych strategii zarządzania personelem. Takie badanie dostarcza konkretnej wiedzy na temat tego, co napędza zaangażowanie pracowników w danej organizacji, w danym zespole oraz co może je hamować. Dzięki temu menedżerowie i liderzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje personalne i strategiczne. Regularne monitorowanie poziomu zaangażowania pracowników pozwala na śledzenie zmian w organizacji oraz identyfikowanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie, co umożliwia szybką interwencję i dostosowanie strategii zarządzania.

Obecne dynamiczne czasy wymagają szczególnego podejścia do tematu zaangażowania pracowników. Wymagają nowych strategii i zaangażowania HR na poziomie Zarządów. Rola managerów HR definitywnie wzrasta w organizacjach – to bardzo dobry trend. Przykład zaangażowania idzie z góry. Jestem w pełni przekonana, że ogromną rolę odgrywają w tym przypadku Liderzy. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za budowanie zaangażowanych zespołów. Poczucie satysfakcji zależy w dużej mierze również od atmosfery jaką budują w swoich obszarach. Filar kultury organizacji polega na trafionych projektach rozwojowych. Kluczowa moim zdaniem jest wiarygodność Liderów i organizacji, praca oparta na wartościach, poczucie wspólnoty, pozytywna atmosfera w pracy – dodała Magdalena Zalewska, Vice President Polish Airports Academy.

Wyniki raportu „Zaangażowanie 2023”

Firma Enpulse opublikowała raport „Zaangażowanie 2023”, w którym badała zaangażowanie wśród polskich pracowników. Ogólny wskaźnik zaangażowania w 2023 wyniósł 65%, jest to identyczny wynik względem poprzedniego roku. Według przyjętej metodologii Enpulse, o zaangażowanych pracownikach można mówić, jeśli wartość wskaźnika przekracza 70%. Ogólny wynik badania oznacza więc, że ankietowani należą do grupy pracowników włączonych. Grupę tę cechuje ograniczona identyfikacja z firmą, brak poczucia silnego przywiązania oraz rzadkość podejmowania inicjatywy na jej rzecz. Jest to grupa zadowolona z pracy, ale nieszczególnie zmotywowana do działania. Ważne jest również zauważenie, że co czwarty ankietowany nie wyraził opinii na temat dumy z miejsca pracy ani preferencji w rekomendacji produktów i usług firmy. Natomiast aż 81% respondentów wyraziło chęć pracy w firmie, która stawia na ich rozwój.

Szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym stały się swego rodzaju normą, dlatego firmy muszą za nimi nadążać. Są one jednak źródłem stresu, co widać w wynikach. Odsetek osób, dla których zmiany w organizacji są źródłem stresu wzrósł o 5% w stosunku do poprzedniej edycji. Z punktu widzenia branży HR szczególne zadowolenie budzi fakt, że zarówno dla pracodawców jak i pracowników, istotny jest rozwój zawodowy. Aż 67% ankietowanych jest skłonna szkolić się na własną rękę, by podnieść kwalifikacje zawodowe. Jednak w tym zakresie można jeszcze wiele zrobić, zwłaszcza, że aż 46% badanych nie zgodziło się (albo nie miało zdania na ten temat), że ich organizacje proponują szkolenia, które mogą zapewnić im rozwój. Może oprócz sięgania do sprawdzonych dostawców usług szkoleniowych, warto wykorzystać wiedzę własnych pracowników i uruchomić ukryte zasoby w kierunku rozwoju programów coachingowych i mentoringowych? – komentuje Monika Szmulewicz, ekspertka w dziedzinie HR, założycielka społeczności HR na Szpilkach.

Docenianie nie musi wiele kosztować

Przykładowe dane dotyczące konkretnej branży, w tym wypadku produkcyjnej, pokazują, że zaangażowanie pracowników ma realny wpływ na osiągnięcia firmy. Na podstawie danych z raportu, gdy pracownicy są zaangażowani, firma notuje o 10% wyższą ocenę klientów, co oznacza, że ich praca ma bezpośredni wpływ na doświadczenia konsumentów. Zaangażowanie pracowników przekłada się także na finanse. Firmy z zadowolonymi pracownikami osiągają o 22% wyższą zyskowność, co może oznaczać dodatkowe korzyści dla wszystkich. Ponadto, zespół pracujący z zaangażowaniem jest o 25% bardziej stabilny, co wpływa na atmosferę i efektywność naszej pracy. Warto też wspomnieć o bezpieczeństwie. Zaangażowani pracownicy doświadczają o 48% mniej wypadków i o 28% mniej kradzieży. To oznacza, że dbanie o siebie i swoich kolegów przekłada się nie tylko na bezpieczeństwo, ale także na ogólną jakość pracy.

W Raporcie znajdziemy informacje na temat bieżącego doceniania w pracy, które jest istotne w kwestiach nie tylko wzmacniania zaangażowania w pracę ale również w podnoszeniu własnej wartości, bezpieczeństwa psychicznego i ogólnego dobrostanu - spada odsetek ankietowanych, którzy czują się doceniani pozafinansowo, osiągając 49% w roku 2023. Czasem wystarczy zwykłe „dziękuję”, zwrócenie uwagi na jego pomysł, krótka konwersacja, żeby pracownik poczuł się lepiej. Należy mieć to w pamięci, bo niestety, tylko 50% respondentów uważa, że są doceniani przez przełożonych, a wysoki odsetek (22%) nie miało zdania na ten temat. Warto też zwrócić uwagę, że jedynie połowa respondentów zgadza się, że awans w ich firmie opiera się na jasnych i obiektywnych kryteriach, a 36% respondentów uznaje pracę za źródło nadmiernego stresu. To w obliczu coraz większej liczby zwolnień lekarskich wydawanych z powodów psychicznych (dane ZUS) stanowi ogromne niebezpieczeństwo również dla pracodawców, którzy mogą borykać się z jeszcze większą trudnością w dostępności pracowników.

Pełną treść raportu można przeczytać na stronie https://www.enpulse.eu/raport-zaangazowanie-2023


data ostatniej modyfikacji: 2024-03-18 11:20:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności