emerytura Litwa

Flaga Litwy jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony
Państwo: Litwa
Obszar (km2): 65 200
Ludność 2012 (mln): 2,9
Język urzędowy: litewski
Waluta: lit
Domena internetowa: .lt
Kod telefoniczny: +370
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004
PKB całkowite 2011 (mld USD): 42,7 mld
PKB na osobę 2011 (USD): 13 262

Osoba będąca w wieku emerytalnym i mająca opłacaną składkę ubezpieczeniową przez co najmniej 14 lat ma prawo do otrzymania emerytury w Republice Litewskiej. Jeśli osoba chce dostać emeryturę maksymalnej wysokości, musi przepracować co najmniej 30 lat. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn różni się: dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn 62 lata i 6 miesięcy.

Emerytura składa się z dwóch części - podstawowej i dodatkowej. Wysokość podstawowej emerytury zależy od postanowień rządu i jest opracowywana z uwzględnieniem inflacji. Dodatkowa część emerytury zależy od długości okresu ubezpieczenia oraz wysokości dochodów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności