emerytura Czechy

Flaga Czech biało czerwona z niebieskim trójkątem
Państwo: Czechy
Obszar (km2): 78 866
Ludność 2012 (mln): 10,5
Język urzędowy: czeski
Waluta: korona czeska
Domena internetowa: .cz
Kod telefoniczny: +420
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 215,2
PKB na osobę 2011 (USD): 20 436

System emerytalny w Republice Czeskiej składa się z trzech filarów. Pierwszy, publiczny i obowiązkowy, zawiera w istocie dwa elementy. Każda emerytura składa się z: zryczałtowanego świadczenia w wysokości takiej samej dla wszystkich emerytów oraz dodatku finansowanego ze składek ubezpieczonego uzależnionego od wysokości zarobków oraz stażu ubezpieczeniowego.

Do stażu ubezpieczeniowego wlicza się okres bezrobocia, studiów, a także urlop wychowawczy. Indeksacja świadczeń uzależniona jest od wysokości zarobków. Czeski system emerytalny ma charakter redystrybucyjny, a więc bieżące składki ubezpieczonych przeznaczane są na wypłatę bieżących emerytur; uzupełniający charakter mają środki przekazywane przez budżet państwa.

Dopuszcza się dobrowolne ubezpieczenie osób niezatrudnionych lub studentów. Uprawnienia emerytalne uzyskuje osoba która uzyskała okres ubezpieczenia co najmniej 27 lat i osiągnęła wiek emerytalny lub uzyskała okres ubezpieczenia 17 lat i osiągnęła wiek 65 lat (2011). (Wymagany okres ubezpieczenia jest wydłużany, aż do 2018 roku -wtedy wszyscy ubezpieczeni, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, będą musieli wykazać okres ubezpieczenia 35 lat,) Dla osób ubezpieczonych urodzonych po 1968 r., wiek emerytalny wynosi:

  • dla mężczyzn 65 lat
  • dla kobiet:
    • 62 lata - gdy kobieta wychowała co najmniej 4 dzieci;
    • 63 lata - gdy kobieta wychowała co najmniej 3 dzieci;
    • 64 lata - gdy kobieta wychowała co najmniej 2 dzieci;
    • 65 lat - dla kobiet bezdzietnych lub z 1 dzieckiem

Filar drugi, prywatny i dobrowolny, ma formę funduszy emerytalnych (w Republice Czeskiej działa ich 25) wypłacających uzupełniające świadczenia emerytalne. Poza nadzorem nad tymi funduszami, państwo bierze udział również w odprowadzaniu części składek do tych funduszy.

Trzeci filar charakteryzuje się całkowicie dobrowolnym składkowaniem i zawiera indywidualne oszczędności w formie ubezpieczenia na życie; ten element czeskiego systemu emerytalnego ma charakter czysto kapitałowy.

http://www.cssz.cz/en/pension-insurance/old-age-pension.htm

http://www.igte.com.pl/matiinf/2003/012.html


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności