emerytura Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Obszar (km2): 675 417
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Waluta: euro
Domena internetowa: .fr
Kod telefoniczny: +33
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957
PKB całkowite 2011 (mld USD): 2776,3
PKB na osobę 2011 (USD): 44008

Aktualnie, aby otrzymać pełną emeryturę, należy mieć ukończone 65 lat. Wiek ten będzie stopniowo podnoszony od 1 lipca 2011 roku (4 miesiące na rok), aż w 2018 roku wzrośnie do 67 lat.
Emeryturę podstawową, czyli tak zwaną emeryturę Securite sociale, wypłaca Francuska Kasa Emerytalna (CNAV Caisse nationale de l’assurance vieillesse) .

Emeryturę dodatkową wypłaca kasa, do której zostały odprowadzone przez pracodawcę obowiązkowe składki na dodatkowy fundusz emerytalny.

Więcej informacji na stronach:
http://www.retraites.gouv.fr/
https://www.retraite.cnav.fr/


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności