Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Obszar (km2): 244 820
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Waluta: funt szterling (£ lub GBP) = 100 pensów
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1973
PKB na osobę 2011 (USD): 38592
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 22,1
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 9,0
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 7,5
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 7,8
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 8,3
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 7,2

Minimalne krajowe wynagrodzenie zostało wprowadzone 1 kwietnia 1999 roku. Stawki minimalnego krajowego wynagrodzenia są określone i podwyższane po 1 października każdego roku.

Od 1 października 2011 r. pracownicy pomiędzy 16-17 rokiem życia powinni otrzymać 3,68 GBP, pomiędzy 18 a 20 rokiem życia są upoważnieni do otrzymania minimalnego wynagrodzenia 4,98 GBP za godzinę, a pracownicy powyżej 21 roku życia - 6,08 GBP za godzinę, minimalne wynagrodzenie 2,60 GBP za godzinę powinien otrzymywać uczeń przyuczający się do zawodu poniżej 19 roku życia lub uczeń, który odbywa swój pierwszy rok nauki. Czasami pracodawca może odliczyć od wynagrodzenia koszty związane z ubraniem roboczym czy transportem, jednak pomimo dokonanych odliczeń wynagrodzenie nadal musi być co najmniej minimalne. Jedynie w przypadku korzystania przez pracownika z zakwaterowania organizowanego przez pracodawcę, pracodawca może dokonać odliczeń i stawka wynagrodzenia może być wtedy mniejsza niż minimalne wynagrodzenie. Maksymalna kwota jaka może być z tego tytułu odliczona przez pracodawcę od wynagrodzenia to 4,73 GBP dziennie lub 33,11 GBP tygodniowo, od 1 października 2011 r.

Więcej informacji na temat minimalnego wynagrodzenia można uzyskać dzwoniąc na specjalną linię telefoniczną Pay and Work Rights Helpline 00 44 800 917 2368. Informacje te dostępne są również na stronie:

http://www.acas.org.uk ,

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/TheNationalMinimumWage/DG_10027201

W razie wątpliwości można zgłosić się również do związków zawodowych telefonicznie, dzwoniąc na linię „Know Your Rights Line” 044 (0) 870 600 4882 lub wchodząc na stronę: http://www.tuc.org.uk lub na stronę Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau): http://www.adviceguide.org.uk.

Pracownicy zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy/agencje pracy tymczasowej

Od 1 października 2011 roku pracownicy zatrudniani przez agencję pośrednictwa pracy nabywają nowych praw, tj. takich samych praw jak osoby pracujące na umowę o pracę na takim samym lub na porównywalnym stanowisku pracy u danego pracodawcy. Dotyczy to zarówno osób pracujących w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednak jeśli nie ma osoby pracującej na takim samym lub porównywalnym stanowisku nie ma tym samym podstaw do równego traktowania.

Począwszy od pierwszego dnia wykonywania pracy, pracownicy zatrudniani przez agencje mają prawo do:

 • korzystania z tych samych udogodnień jak pracownicy etatowi, takich jak: stołówka, żłobek dla dziecka, usługi transportowe (dowóz do pracy), toalety, natryski, pokój dla matki z dzieckiem, miejsce parkingowe, itp.

 • dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy u danego pracodawcy.

Po 12 tygodniach pracy u tego samego pracodawcy, zleconej przez tą samą agencję pośrednictwa pracy mamy prawo do równego traktowania pod względem:

 • podstawowego wynagrodzenia, zawierającego dodatek urlopowy, nadgodzin, prowizji i premii;
 • czasu pracy;
 • przerw;
 • urlopu;
 • pracy w nocy;
 • płatnego czasu wolnego na badania przedporodowe (w przypadku kobiet w ciąży).

Nasze wynagrodzenie powinno zawierać:

 • podstawowe wynagrodzenie takie samo jak gdybyśmy byli bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę,
 • urlop,
 • wynagrodzenie za nadgodziny takie samo jak gdybyśmy byli bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę,
 • prowizje i premie (cyklicznie wypłacane) takie same jak gdybyśmy byli bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę,
 • vouchery albo znaczki, które maja wartość monetarną i można je wymienić na pieniądze, rzeczy bądź usługi np. talony na obiad.

Wynagrodzenie nie zawiera między innymi:

 • świadczeń społecznych: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, ale możemy mieć prawo do ustawowego zasiłku macierzyńskiego (należy sprawdzić w agencji, która nas zatrudnia),

 • odprawy w przypadku wypowiedzenia pracy,

 • wynagrodzenia za czas, który poświęcamy na obowiązki związane z przynależnością do związków zawodowych.

Pracownicy zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy będą objęci nowym automatycznym rejestrowaniem emerytalnym, które wejdzie w życie od października 2012 roku.

Nowe przepisy wprowadzają, po 12 tygodniach zatrudnienia na tym samym stanowisku przez tą samą agencję pośrednictwa pracy, możliwość zaproponowania pracownikowi podpisania stałej umowy i wypłacania wynagrodzenia również między zleceniami, kiedy nie ma pracy. Jednak podpisując taką umowę nie będziemy mogli otrzymywać wynagrodzenia w takiej samej wysokości (włącznie z dodatkiem urlopowym) jak inni pracownicy zatrudniani przez agencje. Pozostałe prawa jakie przysługują pracownikom zatrudnianym przez agencje pozostają takie same.

Możemy odmówić podpisania tego typu umowy jeśli jej warunki nam nie odpowiadają.

Co powinno być zawarte w umowie tego typu:

 • minimalna stawka wynagrodzenia i sposób jej obliczania,

 • miejsce pracy - informacja czy wyrażamy zgodę na dojeżdżanie do pracy albo przeprowadzkę,

 • minimalna i maksymalna oczekiwana ilość godzin pracy w ciągu tygodnia - musi być co najmniej 1 godzina,

 • rodzaj pracy,

 • oświadczenie, że rezygnuje się z prawa do równego traktowania pod względem wynagrodzenia.

Podczas tygodni kiedy nie ma pracy należy się nam wynagrodzenie za okres między zleceniami. Musi to być:

 • 50% stawki, którą otrzymaliśmy za ostanie zlecenie, obliczona na podstawie najwyższej stawki jaką otrzymaliśmy podczas jakiegokolwiek wcześniejszego tygodnia pracy,

 • co najmniej minimalne wynagrodzenie godzinne.

W trakcie trwania umowy mamy prawo do otrzymywania wynagrodzenia między zleceniami do momentu kiedy agencja nie znajdzie nam innej pracy.

Wynagrodzenie między zleceniami nie będzie wypłacane między dwoma krótkimi zleceniami, które przypadają na jeden tydzień, np. jedno w poniedziałek a drugie w piątek. Wynagrodzenie to będzie wypłacane jedynie podczas tygodni kiedy nie mieliśmy pracy, ale byliśmy w stanie gotowości do jej wykonywania.

Jeśli agencja będzie chciała z nami zerwać umowę musi wypłacić nam najpierw czterotygodniowe wynagrodzenie między zleceniami. W przypadku wypowiedzenia tego typu umowy mamy takie same prawa jak w przypadku umowy o pracę.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Understandingyourworkstatus/Agencyworkersandemploymentagencies/DG_198930źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności