Austria

Flaga Austrii  jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Obszar (km2): 83 878
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Waluta: euro
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995
PKB na osobę 2011 (USD): 49809
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 7,5
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 3,9
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 4,2
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 4,4
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 9,9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 4,4
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 4,5

Każdy zatrudniony otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, którego wysokość jest określona w umowie o pracę. Pod pojęciem wynagrodzenia rozumie się wszystkie środki, które pracownik otrzymuje od pracodawcy.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników: zapisów prawnych, umów i układów zbiorowych (m.in. ze związkami zawodowymi), regulaminów wewnątrzzakładowych, oraz uwarunkowań indywidualnych takich jak: wiek, kwalifikacje pracownika, czas pracy, stanowisko w firmie itd.

W Austrii mamy do czynienia z tzw. umowami zbiorowymi które regulują pensję minimalną bądź widełki płacowe. Zaszeregowanie w odpowiedniej tabeli płacowej widoczne jest także w przypadku zawodów, branż objętych tą regulacją, na fiszce płacowej. Najczęściej raz w roku dochodzi do podwyższenia płacy. Rozpoczynając pracę każdy pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy tzw. „Dienszettel” (kartę pracy), z której można wyczytać który układ zbiorowy, dla jakiej grupy zawodowej ma zastosowanie. W przypadku tzw. pracowników umysłowych wskazane jest wówczas zaszeregowanie i widełki płacowe.

Poza normalnym zarobkiem austriaccy pracownicy otrzymują dopłatę urlopową (tzw. 13 -tą pensję) i dodatek świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia (tzw. 14-tą pensję) w wysokości miesięcznej pensji (po opodatkowaniu).

Pracownicy wraz z miesięcznym wynagrodzeniem otrzymują miesięczne rozliczenie, tzw. fiszkę płac. Dostarczenie jej jest obowiązkiem pracodawcy a jeśli tego obowiązku nie realizuje pracownik musi zgłosić się do Zakładowego Urzędu Finansowego

Miesięczna fiszka płac musi zawierać następujące informacje:

  • dochody brutto

  • podstawę składki na ubezpieczenie społeczne

  • obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne

  • podstawę obliczenia podatku dochodowego

  • wysokość podatku dochodowego

Ponadto pracodawca ma obowiązek dostarczyć do końca stycznia (bądź drogą elektroniczną do lutego) następnego roku do urzędu finansowego lub odpowiedniej instytucji ubezpieczenia społecznego roczne rozliczenie finansowe (L16).

Wynagrodzenia ulegają rewaloryzacji (zazwyczaj corocznie) chyba, że nie obowiązuje nas umowa zbiorowa lub nasz zarobek przekracza wskazane w umowie zbiorowej wartości wówczas nie możemy liczyć na coroczny wzrost pensji.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi średnio ok. 30 000 euro rocznie, mężczyźni zarabiają średnio 36 470 euro, a kobiety - 24 542 euro. Najwyższe wynagrodzenia są w Wiedniu, natomiast najniższe odnotowuje się w Tyrolu. Dane na temat wynagrodzeń w poszczególnych zawodach w Austrii można znaleźć na stronie: www.payscale.com/research

Kalkulator do wyliczania wynagrodzenia netto z kwoty brutto (BRUTTO-NETTO Rechner) można znaleźć na stronie: http://wien.arbeiterkammer.at/rechner.htmźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności