Czy można wycofać wypowiedzenie o pracę?

20
Dział: praca.studentnews.pl

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo rozwiązać umowę o pracę, wiąże się to jednak ze złożeniem stosownego wypowiedzenia. W takiej sytuacji umowa przestaje obowiązywać po upływie określonego czasu, zależnego od okresu zatrudnienia pracownika. Jednak co w sytuacji, gdy jedna ze stron zmieniła zdanie? Czy można wtedy wycofać wypowiedzenie?

  • W Kodeksie pracy nie znajdziesz jednoznacznych informacji o przepisach dotyczących cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast w tym przypadku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  • Wypowiedzenie o pracę jest oświadczeniem woli, co oznacza, że może wycofać je zarówno pracodawca, jak i pracownik.

  • Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe w dwóch sytuacjach: gdy osoba, do której miało trafić pismo, nie zapoznała się z treścią złożonego oświadczenia lub kiedy wyraża ona zgodę na zmianę decyzji.

Kto i kiedy może wycofać wypowiedzenie o pracę?

Pracownicy i pracodawcy mają możliwość złożenia wypowiedzenia o pracę. Jednak, co się dzieje w sytuacji, gdy jedna ze stron chce z tego zrezygnować? Otóż wycofać wypowiedzenie umowy o pracę może każda osoba, która zdecydowała się na złożenie takiego pisma. Oznacza to zatem, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wycofać wypowiedzenie o pracę, dopóki pozostają ze sobą związani umową. Decyzja o anulowaniu złożonego wypowiedzenia jest uznawana za zrealizowaną, gdy zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków.

Warunek pierwszy: pracownik lub pracodawca nie zapoznał się z treścią wypowiedzenia umowy o pracę

Warto wiedzieć, że decyzja pracownika lub pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracy jest w rzeczywistości oświadczeniem woli. Dlatego zastosowanie mają tu przepisy art. 61 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi oświadczenie woli przekazane pracodawcy lub pracownikowi uważa się za złożone w chwili, gdy zapozna się on z jego treścią. W związku z tym do momentu, gdy pracownik lub pracodawca nie przeczytają treści wypowiedzenia umowy o pracę, można skutecznie je wycofać i uznać za niebyłe.

Szukasz nowego miejsca zatrudnienia? Poznaj sprawdzone oferty pracy od najlepszych pracodawców na rynku.

Warunek drugi: osoba, do której trafiło oświadczenie wyraża zgodę na wycofanie wypowiedzenia o pracę

Co wtedy, gdy pracownik lub pracodawca zapoznają się z treścią wypowiedzenia umowy o pracę? Wówczas potrzebna jest zgoda osoby, do której trafiło wypowiedzenie na zmianę decyzji i wycofanie oświadczenia woli, najlepiej na podstawie pisemnego przyzwolenia. Osoba decydująca się na anulowanie wypowiedzenia powinna złożyć stosowne wyjaśnienia i potwierdzić chęci dalszej współpracy. Dopiero po otrzymaniu nowego oświadczenia, pracownik lub pracodawca może zaakceptować wycofanie złożonego wypowiedzenia.

Chcesz rozpocząć nowy rozdział i pracować w innym miejscu? A zatem praca w Kołobrzegu jest na wyciągnięcie ręki!

Czy można anulować wypowiedzenie o pracę w czasie okresu wypowiedzenia?

Zdarza się, że osoba zatrudniona, która złożyła wypowiedzenie o pracę jakiś czas temu, rozmyśliła się i chce wycofać oświadczenie woli. W takich sytuacjach wymagana jest zgoda pracodawcy. To od jego dobrych chęci zależy, czy pójdzie na ustępstwa i zgodzi się anulować złożone przez pracownika oświadczenie. Nie ciążą na nim prawne obowiązki co do udzielenia takiej zgody.

Szef nie zaakceptował wycofania Twojego wypowiedzenia? Poszukaj nowego miejsca zatrudnienia – praca w Nowym Mieście Lubawskim czeka!

Podobna zasada obowiązuje, gdy stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron. Wówczas podjętą decyzję można cofnąć jedynie za obopólną zgodą. Jeżeli jedna ze stron odmówi, nie można anulować wcześniej zaakceptowanych postanowień.

Podsumowanie

Wycofanie wypowiedzenia o pracę jest możliwe, dopóki rozwiązaniu nie ulegnie obowiązująca umowa. Jeżeli złożone oświadczenie nie dotrze do adresata, który zapozna się z jego treścią, można je bez problemu wycofać. Natomiast anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę, które już trafiło do przełożonego lub podwładnego, wymaga zaakceptowania przez niego nowego oświadczenia o zmianie decyzji. Warto pamiętać, że ani pracownik, ani pracodawca nie mają obowiązku wyrażania zgody na cofnięcie wypowiedzenia o pracę złożonego przez jedną ze stron. Jeżeli taka decyzja nie zapadnie, umowa o pracę kończy się wraz z upływem okresu wypowiedzenia.


Źródło: pracuj.pl
opublikowano: 2024-06-27
Komentarze
 
Polityka Prywatności