emerytura Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Obszar (km2): 2586
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Waluta: euro
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957
PKB całkowite 2011 (mld USD): 59,6
PKB na osobę 2011 (USD): 115 809

Warunki uzyskania prawa do emerytury dla pracowników najemnych sektora prywatnego:

  • minimalny wiek: 65 lat z możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 57-60 lat,

  • okres ubezpieczenia uprawniający do nabycia prawa do emerytury - 40 lat (minimalny okres 10 lat).

Minimalna stawka na lipiec 2002 r. - 1 190,41 euro miesięcznie.

Etablissement d'Assurance contre la Viellesse et l' Invalidite

125, route d'Esch

L-2977 Luxembourg

tel: ++ 352 / 26 19 141

fax. ++ 352 / 49 53 53

Caisse de Pension des Employes Prives

1 A, bouleveard Prince Henri

L- 2096 Luxembourg

tel.: ++ 352 / 22 41 41 1

fax: ++ 352 / 22 41 41 368


Jeżeli jesteś pracownikiem skierowanym do pracy poza państwem ojczystym: jesteś pracownikiem najemnym wysłanym przez swojego pracodawcę z tymczasowym zadaniem do innego Państwa Członkowskiego na okres około 12 miesięcy, będziesz w dalszym ciągu podlegać systemowi ubezpieczeń społecznych swojego państwa pochodzenia, jeżeli posiadasz formularz E101, wręczony Ci przez Twojego pracodawcę.

Jeżeli nie jesteś pracownikiem skierowanym do pracy w państwie obcym: podlegasz ubezpieczeniu w państwie wykonywania działalności.

Prowadzenie działalności w ramach pracy najemnej w różnych państwach: podleganie ubezpieczeniu dla działalności prowadzonej w pojedynczym określonym państwie występuje w następującym przypadku:

  • Jeżeli wykonujesz część swojej działalności w państwie zamieszkania: będziesz podlegać ubezpieczeniu w państwie zamieszkania.

  • Jeżeli nie wykonujesz jakiejkolwiek działalności w swoim państwie zamieszkania: właściwym państwem ubezpieczenia będzie państwo siedziby pracodawcy lub, jeżeli masz więcej niż jednego pracodawcę w różnych państwach członkowskich, będzie to państwo miejsca zamieszkania.

Wykonując działalność nie stanowiącą pracy najemnej: podleganie ubezpieczeniu dla działalności prowadzonej w pojedynczym określonym państwie występuje w następującym przypadku:

  • Jeżeli wykonujesz część swojej działalności w państwie zamieszkania: będziesz podlegać ubezpieczeniu w państwie zamieszkania.

  • Jeżeli nie wykonujesz żadnej działalności w swoim państwie zamieszkania, będziesz podlegać ubezpieczeniu w państwie, w którym wykonujesz główną działalność.

Świadczenia/zasiłki

Świadczenia w naturze: są to świadczenia opiekuńcze, takie jak przewidziane w ustawodawstwie stosowanym przez instytucję je realizującą (opieka stomatologiczna, medyczna, hospitalizacja, leki itp.). Świadczenia w naturze są, w ogólności, realizowane przez instytucję państwa zamieszkania zgodnie ze stosownym ustawodawstwem tego państwa, lecz opłacane przez państwo ubezpieczenia. Świadczenia pieniężne: są to świadczenia wypłacane w pieniądzu w przypadku niezdolności do pracy. Te świadczenia pieniężne mogą być wypłacane przez instytucję państwa ubezpieczenia. Więcej informacji uzyskasz w:

Caisse de Maladie des Ouvriers

125, route d’Esch

L-2973 LUXEMBOURG

Telephone : ++ 352 / 40 112 1

Fax : ++ 352 / 40 06 11

Caisse de Maladie des Employes Prives

125, route d’Esch

L-2972 LUXEMBOURG

Telephone : ++ 352 / 40 113 1

Fax : ++ 32 / 40 97 20

Caisse Maladie de l’ARBED

(ouvriers et employes)

Portail Neudorf

L-4006 ESCH-SUR-ALZETTE telephone : 00 352 53 13 37 02 fax :00 352 53 13 37 99źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności