emerytura Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Obszar (km2): 131 957
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Waluta: euro
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1981
PKB całkowite 2011 (mld USD): 299,3
PKB na osobę 2011 (USD): 26 735

Rząd grecki w 2010 roku przystąpił do realizacji reformy systemu emerytalnego. Projekt przewiduje trzyletni okres dostosowawczy do nowej reformy do końca roku 2013. Plan zakłada:

  • Zamrożenie (na obecnym poziomie) wynagrodzeń i emerytur w sektorze państwowym przez okres 3 lat.
  • Emerytury powyżej 1400 Euro miesięcznie zostaną zmniejszone o 5-10%, w zależności od ich wysokości, tj. od 1400 do 3000 Euro, lub powyżej 3000 Euro.

  • Podwyższenie do 65 roku życia wieku emerytalnego kobiet zatrudnionych w sektorze państwowym, co zostanie wprowadzone do roku 2013.
  • Wzmocnienie zależności wysokości emerytur od wysokości składek emerytalnych.
  • Wysokość emerytur ustalana będzie na podstawie wysokości wynagrodzeń całego życia zawodowego a nie, jak dotychczas, na podstawie średniej wynagrodzeń ostatnich pięciu lat.
  • Automatyczny mechanizm przystosowania emerytur do statystycznej średniej długości życia.
  • Do 2015 roku zwiększenie minimalnego okresu ubezpieczenia z 37 do 40 lat.
  • Ograniczenie wcześniejszych emerytur i podwyższenie wieku emerytalnego do 65 roku życia dla wszystkich.
  • Reforma systemu przyznawania rent inwalidzkich.
  • Skrócenie listy zawodów szkodliwych uprawniających do wcześniejszych emerytur.


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności