emerytura Finlandia

Fińska flaga posiada niebieski krzyż na białym tle. Kolor niebieski symbolizuje liczne jeziora, a biały - śniegi
Państwo: Finlandia
Obszar (km2): 338 145
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: fiński, szwedzki
Waluta: euro
Domena internetowa: .fi
Kod telefoniczny: +358
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995
PKB całkowite 2011 (mld USD): 263,5
PKB na osobę 2011 (USD): 48 783

W Finlandii istnieją dwa systemy emerytalne: krajowy system emerytalny i pracowniczy system emerytalny. Obydwa wypłacają świadczenia z racji wieku, inwalidztwa czy też w razie śmierci żywiciela rodziny. Krajowy system emerytalny zapewnia emerytury w oparciu o kryterium zamieszkania i gwarantuje dochód minimalny, podczas gdy pracowniczy system emerytalny bazuje na zatrudnieniu i tym samym wysokości zarobków.

Oba tworzą ustawowy system emerytalny w Finlandii. Emerytury z systemu krajowego są administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos - KELA) System pracowniczy jest zarządzany przez firmy prywatne. Główną instytucją pracowniczego ubezpieczenia jest Centralna Instytucja Emerytalna (Eläketurvakeskus - ETK)

W Finlandii system emerytalny pracowników pracujących na własny rachunek oraz rolników jest finansowany z bieżących wpłat. Z kolei system dla pracowników najemnych jest połączeniem systemu finansowania bieżącego z elementami systemu kapitałowego.

Składka w systemie obowiązkowym wynosi w 2011 roku 22,5% lub 23 % w przypadku zatrudnienia tymczasowego w zależności od wynagrodzenia. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od stażu, a maksymalna wysokość świadczenia stanowi 60% dochodu sprzed przejścia na emeryturę.

Więcej informacji na stronach fińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (http://www.etk.fi/en/service/the_pension_system/1399/the_pension_system)

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania zabezpieczenia emerytalnego pracownika i pokrycia związanych z tym kosztów. W związku z tym pracodawca ma obowiązek wzięcia ubezpieczenia emerytalnego dla swoich pracowników, w finansowaniu którego uczestniczy również pracownik w formie małego procentowego udziału. Jeżeli pracownik zagraniczny opuści Finlandię przed przejściem na emeryturę, wypłacone na podstawie jego pracy opłaty emerytalne zostają "zmagazynowane" w formie funduszu.

Będą mu one wypłacane po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego jako część jego całościowej emerytury do jakiegokolwiek kraju do którego się on przeprowadzi, bez względu na obywatelstwo. Instytucje d/s emerytur, firmy ubezpieczeniowe i inni przedstawiciele władz zajmą się obliczeniem emerytury w ramach swoich czynności urzędowych. Pracownik powinien jednakże dla pewności zachować dokumenty dotyczące pracy w takich krajach, w których wykonywał on pracę w czasie swojej kariery zawodowej.

W Finlandii firmy ubezpieczeniowe załatwiają sprawy związane z wymaganymi przez prawo opłatami na emeryturę i ubezpieczenia od wypadku. Obowiązkiem pracodawcy jest coroczne poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o wypłaconych wynagrodzeniach i firma ubezpieczeniowa przekazuje takie zgłoszenie do wspomnianego już Centrum zabezpieczenia emerytalnego ( Eläketurvakeskus (ETK). ETK przesyła pracownikom w regularnych odstępach czasu informację dotyczącą wielkości nagromadzonej emerytury.

W tym momencie pracownik może sprawdzić, czy pracodawcy załatwili odpowiednie ubezpieczenia i odprowadzali opłaty, na podstawie których nalicza się emeryturę. Na tym etapie warto zgłosić możliwe uwagi i poprawki, jeżeli brak pewnych danych dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń, tak aby prawo do emerytury zostało zapisane na podstawie właściwych danych.

Takie uwagi można wykonać nawet już w wieku emerytalnym. Pracownik może zawsze poprosić ETK o przesłanie wyciągu z rejestru. Aby pracownik mógł później udowodnić zaistnienie stosunku o pracę, powinien poprosić o wydanie świadectwa pracy, co należy do obowiązku pracodawcy.

Wiek emerytalny w Finlandii wynosi 65 lat. Istnieje również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę nie wcześniej niż miesiąc po ukończeniu 62 roku życia. Wysokość świadczenia w ramach wcześniejszej emerytury będzie mniejsza o 0,4% każdego miesiąca niż świadczenie otrzymywane po 65 roku życia. W momencie przejścia na wcześniejszą emeryturę od razu po ukończeniu 62 roku życia, wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o 14,4% .

Jeśli przejście na emeryturę nastąpi miesiąc po ukończeniu 65 roku życia wysokość emerytury wzrasta o 0,6% za każdy miesiąc wypłacanego świadczenia. Nie ma limitu co do maksymalnej kwoty, o którą świadczenie emerytalne może zostać powiększone.


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności