emerytura Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Obszar (km2): 45 226
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Waluta: euro
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 22,2 mld
PKB na osobę 2011 (USD): 16 568

W Estonii występują dwa typy świadczeń emerytalnych: emerytura wypłacana w oparciu o wiek emerytalny, niezdolność do pracy oraz rentę wypadkową i minimum emerytalne gwarantowane przez państwo.

Rezydenci i obcokrajowcy przebywający w Estonii na podstawie tymczasowego pozwolenia na pobyt mają prawo do emerytury.

Osoba, która skończyła 63 lata i posiada 15 lat stażu pracy w Estonii, ma prawo ubiegać się o emeryturę. W Estonii osoba może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jednak nie wcześniej niż 3 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeśli posiada 15 lat stażu pracy. Wcześniejsza emerytura jest niższa o 0,4% od emerytury właściwej do momentu uzyskania przez osobę wieku emerytalnego.

Świadczenie emerytalne przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:

  • skończyła 63 lata, lecz nie kwalifikuje się do otrzymywania emerytury właściwej i mieszka w Estonii na stałe bądź ma tymczasowe zameldowanie przez ostatnie pięć lat może otrzymać emeryturę minimalną (gwarantowaną przez państwo) - stanowi ona 100% podstawy emerytalnej w kraju;
  • osiągnęła wymagany wiek i pobierała emeryturę na podstawie niezdolności do pracy - stanowi ona 100% podstawy emerytalnej w kraju;
  • straciła zdolność do pracy, a uszczerbek na zdrowiu tym spowodowany wynosi nie mniej niż 40%, jednocześnie nie nabyła prawa do emerytury z tytułu niezdolności do pracy, jest na stałe zameldowana w Estonii bądź posiada podstawę do tymczasowego zameldowania w Estonii przez ostatni rok przed wystąpieniem z wnioskiem o emeryturę - stawka tej emerytury jest proporcjonalna do uszczerbku na zdrowiu;
  • członkowi rodziny, których żywiciel zmarł, i miał niewystarczający okres pracy do uzyskania świadczenia, był na stałe zameldowany w Estonii, bądź posiadał podstawy do tymczasowego zamieszkania w Estonii rok przed śmiercią; wysokość świadczeń wypłacanych członkom rodziny, którzy stracili żywiciela jest następująca: 100% podstawy świadczenia w kraju na trzech lub więcej członków rodzin, 70% podstawy świadczenia w kraju na dwóch członków rodziny, 40% podstawy świadczenia na jednego członka rodziny.


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności