emerytura Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Obszar (km2): 93 030
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Waluta: forint
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 140,3
PKB na osobę 2011 (USD): 14 050

Obowiązkowy system ubezpieczenia emerytalnego na Węgrzech ma charakter mieszany, składający się z dwóch filarów. Filar I działa w oparciu o system pay-as-you-goi stanowi około % udziału w świadczeniu emerytalnym. Filar II to prywatne ubezpieczenie emerytalne, oparte na funduszach zgromadzonych ze składek wpłacanych do prywatnych funduszy emerytalnych; filar II stanowi ok. Y udziału w świadczeniu emerytalnym. Te dwa filary obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego uzupełniane są przez filar III - dobrowolny.

Od 1998 r. istnieje również dodatkowy system pomocy emerytalnej - tzw. system zasiłków emerytalnych. Jest to rodzaj zasiłku socjalnego, działającego odrębnie od obowiązkowego syte mu ubezpieczeń emerytalnych - lokalny samorząd, w oparciu o aktualny dochód lub inne finansowe uwarunkowania, zaopatruje ubogich emerytów w dochód minimalny lub wyrównuje niewystarczające dochody do określonej minimalnej stawki.

Warunki uzyskania świadczenia emerytalnego:

  1. minimalna składka: dla filaru I co najmniej 15 lat dla uzyskania częściowej emerytury, dla uzyskania całego świadczenia - 20-letni okres składkowy; w okres ten wliczany jest czas urlopu chorobowego (zasiłku chorobowego), zasiłku macierzyńskiego, okres służby wojskowej oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli chodzi o filar II nie ma minimalnego okresu opłacania składki członkowskiej;

  2. wymagany wiek emerytalny - 62 lata zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Wysokość świadczenia emerytalnego w filarze I - wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości zarobków i długości okresu składkowego; istnieje minimalna kwota emerytury; wysokość emerytury nie może przekraczać również średniego wynagrodzenia, które posłużyło do obliczenia podstawy wymiaru emerytury. Nie ma gwarantowanego minimum dla świadczenia emerytalnego w filarze II.

Od 2006 r każdemu emerytowi wypłacana jest dodatkowo tzw. 13 emerytura, w wysokości kwoty normalnej emerytury którą otrzymuje.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności