emerytura Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Obszar (km2): 70273
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Waluta: euro
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1973
PKB całkowite 2011 (mld USD): 217,3
PKB na osobę 2011 (USD): 48423

Można wystąpić o emeryturę państwową niezwłocznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on 66 lat.

Kwota emerytury, zależy od liczby lat dających uprawnienia emerytalne, w czasie których opłacałeś składki PRSI. Wysokość świadczenia zależy od wskaźnika obliczanego indywidualnie dla każdego ubiegającego się, plus dodatki za każdego dorosłego i dzieci, na które przysługuje świadczenie. Wraz z emeryturą można otrzymywać m.in. dodatek z tytułu osiągniętego wieku, samotnego zamieszkiwania czy zamieszkiwania na jednej z wysp przybrzeżnych Irlandii. Maksymalna stawka w 2011 roku wynosi €230.30 tygodniowo.

Jeżeli nie pracowało się w Irlandii przez okres wystarczający do nabycia uprawnień do emerytury państwowej, można mieć uprawnienia do emerytury z innego państwa, w którym się pracowało.

Jeżeli ktoś zdecyduje się nie przechodzić na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, może wystąpić o emeryturę i w dalszym ciągu pracować lub powstrzymać się od odbierania emerytury do czasu zakończenia pracy.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności