Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Obszar (km2): 92 391
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Waluta: euro
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1986r
PKB na osobę 2011 (USD): 22 359
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 31.4
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 12.9
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 13.4
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 16.2
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 38.9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 16.8
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 15.6

Wszyscy pracownicy mają zagwarantowane prawo do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, które jest ustalane ustawowo corocznie. W 2011 r. minimalna płaca wynosi 485 Euro brutto miesięcznie. Średnie miesięczne wynagrodzenie - 894 Euro brutto (2010).

Wynagrodzenie wypłacane jest w systemie miesięcznym, dziennym lub godzinowym. Za pracę w handlu często płacona jest prowizja. Dodatkowo - razem z wynagrodzeniem mogą być wypłacane także diety oraz środki na dojazdy. Za pracę w nadgodzinach lub pracę w dni ustawowo wolne od pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Najbardziej popularną formą wypłaty wynagrodzenia jest przelew na konto bankowe, choć niektórzy pracownicy wciąż otrzymują wynagrodzenie w formie czeku lub gotówki. Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi odcinek wypłaty, na którym będą wykazane składniki wynagrodzenia (kwota brutto, diety, dodatki na dojazdy, itp.) oraz uwzględnione wszystkie potrącenia dokonane z wynagrodzenia (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne).

Oprócz wynagrodzenia, dwa razy w roku, pracownik otrzymuje premię, równą miesięcznemu wynagrodzeniu:

 • na Boże Narodzenie - wypłacaną na przełomie listopada i grudnia

 • wakacyjną - wypłacaną na przełomie czerwca i lipca

Każdy pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy także dodatek żywieniowy w wysokości ok. 4 Euro dziennie. Generalnie mężczyźni otrzymują wyższe wynagrodzenie niż kobiety. Średnie roczne wynagrodzenie brutto dla kobiet w 2009 r. wyniosło 933 Euro, dla mężczyzn - 1.220 Euro. Przykładowe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (2010/2011) w poszczególnych zawodach:

 • kadra zarządzająca - menedżer/dyrektor - 2.200 Euro

 • przemysł wydobywczy - 1.020 Euro

 • branża produkcyjna - 932 Euro

 • branża budowlana - 938 Euro

 • branża hotelowo-gastronomiczna - 700 Euro - kelner (w sezonie wraz z napiwkami) - 1.000 Euro
 • branża finansowa - 2.211 Euro

 • branża medyczna i socjalna - 1.389 Euro - lekarz - 1900 Euro, położna - 1.700 Euro

 • branża edukacyjna - 1.242 Euro

 • transport i komunikacja - 1.634 Euro

 • sprzedaż i usługi - sprzedawca - 500 Euro

 • branża inżynieryjna - 1.250 Euro

 • branża informatyczna - 16.800 Euroźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności