Rumunia

Flaga Rumunii jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony
Państwo: Rumunia
Obszar (km2): 238 391
Ludność 2012 (mln): 19,1
Język urzędowy: rumuński
Waluta: lej
Domena internetowa: .ro, .eu
Kod telefoniczny: +40
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 2007
PKB na osobę 2011 (USD): 8875
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 23.8
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 8.2
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 7.0
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 7.0
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 23.0
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 7.6
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 6.3

Minimalna, określona ustawowo płaca wynosi 670 lei (ok.155 euro). Średnie wynagrodzenie brutto w lipcu 2011 r. to 2027 lei (ok. 471 euro). Wysokość pensji różni się w zależności od regionu, najwyższe płace notuje się w Bukareszcie i dobrze rozwiniętym gospodarczo Regionie Północno- Zachodnim.

Rozwiązanie umowy o pracę:

Artykuł 146 Kodeksu Pracy precyzuje sytuacje, w których przedsiębiorstwu nie wolno rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę, a mianowicie:

 • podczas trwania okresowej niezdolności do pracy, gdy zatrudniony przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek z ubezpieczeń społecznych z powodu choroby lub wypadku;

 • w czasie ciąży;

 • podczas urlopu macierzyńskiego;

 • przez okres karmienia piersią;

 • w czasie opieki nad chorym dzieckiem do 13 r. życia, kiedy pracownikowi przysługuje płatny urlop opiekuńczy, nie zaliczany do urlopu wypoczynkowego;

 • z kobietą, której mąż odbywa zasadniczą służbę wojskową.

Wg ustawodawstwa rumuńskiego wypowiedzenie umowy o pracę można podzielić na 2 rodzaje:

Z powodów leżących po stronie pracownika:

 • poważne naruszenie lub powtarzające się naruszenia zasad pracy przewidzianych kontraktem dot. zatrudnienia,

 • aresztowanie trwające dłużej niż 30 dni,

 • orzeczona lekarsko niezdolność do pracy,

 • brak umiejętności potrzebnych do wykonywania prac przewidzianych w kontrakcie,

 • osiągnięcie wieku emerytalnego (pracodawca sam decyduje, czy w takim przypadku zwolnić osobę zatrudnioną),

Rozwiązanie umowy o pracę ze względu na zachowanie pracownika może nastąpić w terminie maksymalnie miesiąca od momentu stwierdzenia przez kierownictwo przedsiębiorstwa zaistnienia okoliczności prowadzących do rozwiązania umowy.

Z motywów leżących po stronie pracodawcy:

W praktyce jedyną możliwością zwolnienia pracownika na wniosek pracodawcy jest likwidacja jego miejsca pracy (powyżej 9 osób jest zwolnienia grupowe). Dodatkowo ustawa przewiduje, że likwidacja taka musi być poparta realnymi i poważnymi powodami.

Po zwolnieniu pracownika nie mozna zatrudnic nikogo na jego miejsce. Okres wypowiedzenia w Rumunii wynosi standardowo 2 tygodnie, bez względu na staż pracy. Wg obowiązującego układu zbiorowego jest to 20 dni roboczych w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę i 15 dni kalendarzowych w przypadku wypowiedzenia przez pracownika.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności