Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Obszar (km2): 64 589
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Waluta: łat
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB na osobę 2011 (USD): 13 618
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 31.4
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 16.9
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 12.4
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 12.5
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 26.5
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 14.7
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 10.2

Wynagrodzenie oznacza płatność na rzecz pracownika z tytułu wykonywanej pracy. Jest ono wypłacane w formie pensji oraz innych płatności, przewidzianych ustawami i rozporządzeniami, a także warunkami i postanowieniami regulaminów pracodawcy lub umową o pracę, oprócz premii oraz innego rodzaju dodatków związanych z pracą.

Pensja minimalna nie może być niższa niż krajowa płaca minimalna, któr a od stycznia 2011 r. wynosi 200 LVL (285 EUR) miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wynosi 1,189 LVL (1,69 EUR), natomiast dla osób niepełnoletnich oraz narażonych na wysokie ryzyko jest to 1,239 LVL (1,76 EUR).

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia co najmniej dwa razy w miesiącu, chyba że na umowie uzgodniono inaczej (np. wynagrodzenie raz w miesiącu).

Minimalna płaca miesięczna za standardową liczbę godzin pracy, jak również minimalna stawka godzinowa, jest ustalana przez Radę Ministrów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności