Islandia

Flaga Islandii jest niebieskim prostokątem z dwoma nałożonymi na siebie krzyżami - białym i czerwonym
Państwo: Islandia
Obszar (km2): 103 125
Ludność 2012 (mln): 0,3
Język urzędowy: islandzki
Waluta: korona islandzka
Domena internetowa: .is
Kod telefoniczny: +354
PKB na osobę 2011 (USD): 43 088
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): b.d.

Zazwyczaj pensje są wypłacane miesięcznie, czasami tygodniowo. Pensje zazwyczaj deponowane są na rachunku bankowym pracownika. Płace za pracę wykonywaną nieregularnie mogą być wypłacane w gotówce. We wszystkich przypadkach, pracodawca jest zobowiązany doręczyć Ci pisemny lub wydrukowany pasek pensji, z liczbą godzin i godzinową stawkę płacy lub pensji miesięcznie. Pasek powinien także zawierać informacje na temat pobranych podatków, składki na fundusz emerytalny, opłat z tytułu członkostwa w związkach zawodowych itp.

Wysokość wynagrodzenia na Islandii określona jest w porozumieniach zawartych między związkami zawodowymi i pracodawcami (dotyczy to również pracowników pozostających poza związkiem zawodowym). Tego typu porozumienia odnoszą się do 90% rynku pracy.

Pensje niższe niż określone w porozumieniu, są niezgodne z prawem. Minimalna pensja uzależniona jest od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dlatego istotne jest upewnienie się czy posiadamy ze sobą wszystkie dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje. Więcej informacji, w tym kontakt z lokalnym związkiem zawodowym, można uzyskać na stronie internetowej http://www.asi.is.

Powszechnie przyjętą praktyką jest indywidualne negocjowanie wysokości wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia z przyszłym pracodawcą. Poniżej przedstawione są średnie miesięczne zarobki brutto w niektórych zawodach (dane z 2010 r. dostępne na stronie www.statice.is):

Menadżerowie - 713 tys. ISK

Specjaliści - 581 tys. ISK

Technicy i zawody pokrewne - 429 tys. ISK

Pracownicy biurowi - 327 tys. ISK

Pracownicy usług, sprzedawcy - 315 tys. ISK

Rzemieślnicy - 352 tys. ISK

Robotnicy wykwalifikowani - 255 tys. ISKźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności